HUB İŞVERENLER DERNEĞİ BİLGİLENDİRDİ

Vasıflı işçi açığına yurt dışından çözüm

 

Raunheim’da HUB derneğinin düzenlediği toplantıda konuşan Ataşe Yerkel, gerekli belgelerin temini halinde İŞKUR üzerinden vasıflı eleman getirtilebileceğini açıkladı.

Hüsamettin Özkan
RAUNHEIM – HUB İşverenler Derneği, Raunheim Belediye Sarayı’nda düzenlediği bir toplantıya ihtiyaç halinde yurt dışından Almanya’ya nasıl vasıflı eleman getirebileceği konusunu gündeme taşıdı. Fahrschule Güler’in sahibi ve HUB Başkanı İhsan Güler’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, IHK Darmstadt Yönetim Kurulu Başkanı Martin Proba ve göçmen iş hukuku uzmanı avukat Osman Öztaş konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyı ayrıca MÜSİAD Hes- sen Başkanı Muhsin Kıdık, DTGB Başkanı Turgut Sezgin, IHK Darmstadt Meclis Üyesi Mehmet Kocagöl, MÜSİAD Hessen eski Başkanı Musa Aydın, HUB üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler takip etti. Açış konuşmasını yapan Güler, “Almanya’da vasıflı işgücü açığı yüksek seviyede devam etmektedir. Bugün itibariyle Almanya’da yaklaşık 770 bin vasıflı iş gücüne ihtiyaç var. Bu açığın giderilmesi için, Almanya’ya yurt dışından eğitimli ve vasıflı iş gücünün gelmesini cazip hale getirebilmek için yapılması gerekenler var” diye konuştu.

 

 

TÜRKİYE’NİN BAŞARI HİKAYESİ
2003 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye’nin 2021 yılı itibari ile 11. sıraya yükselerek muazzam bir başarı elde ettiğini belirten Ataşe Yerkel ise, “2002 yılında yıllık ihracat tutarı 1 milyar doları aşan ürün çeşidi 9 iken, bugün bu rakam 53’e yükselmiştir. Bu durumu ülkemizin ihracatının artış göstergesidir. 2002’de 3581 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2022’de 10655 dolara yükselmiştir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan konumuyla büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir merkez konumundadır. Bu konumundan dolayı, Toyota, Ford, Nestle, Hugo Boss, Man gibi global şirketler üretim merkezlerini Türkiye’ye kurmuşlardır” bilgisini verdi. Almanya-Türkiye ticaret hacminin 2022’de 46 milyar avro olarak gerçekleştiğini kaydeden Yerkel, “Türkiye ile Almanya arasında çok özel bir ilişki var. Bu özel ilişkiyi daha da derinleştirmek ve geliştirmek için biz de Ticaret Bakanlığı olarak 119 ülkede 234 temsilciliğimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Almanya’ya ayrı bir önem atfettiğimiz için 7 ayrı noktada temsilciliğimiz bulunuyor. Bu ilişkilerin derinleşmesinde özellikle Almanya’daki Türklerin de önemli bir pay sahip olduğunu vurgulamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

ONAY MAKAMI İŞKUR
Türkiye’den vasıflı eleman getirtmek için Çalışma Bakanlığına bağlı İŞKUR’un devrede olduğunu bildiren Yerkel, “İŞKUR burada sizden iki hususu talep etmektedir. Birincisi işyerinin kuruluşuna dair ilgili ülke makamlarınca onaylı belgenin aslının ve yeminli tercümesinin yetkili birim tarafından tasdikli örneği. İkincisi Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı temsilciliklerinden alınmış ‘Uygun Görüş Belgesi’ talep etmektedir. Söz konusu belge baş- vuru yapan şirketin gerçekten var olduğu ve faaliyetlerine devam ettiğini teyit etmesi açısından istenilmektedir. Bu belgeyi bizden almanız için şu belgeleri talep ediyoruz. Şirket Kuruluş Sözleşmesi, Ticaret Sicil Kaydı ve İşletme Belgesi. Gerekli kontrollerin yapılmasından sonra biz uygun görüş belgesini düzenliyoruz. Daha detaylı bilgi için başkonsolosluklarımızdaki çalışma ataşeliğinden bilgi alabilirsiniz” diye konuştu. Osman Öztaş da katılımcıları, yurt dışından eleman getirmek için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirdi. Martin Proba ise, kurumlarının firmalara sunduğu kolaylık ve yardımlardan bahsederek sorulan soruları cevaplandırdı. Program sonunda Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel’e, IHK Darmstadt Yönetim Kurulu Başkanı Martin Proba’ya, Göçmen İş Hukuku uzmanı Avukat Osman Öztaş’a, İşadamı Zekeriya Şahin’e, Sıla Market’in sahibi Hüseyin Selvi’ye ve İşadamı Abdullah Sert’e verilen plaketlerin ardından ikramlar yapıldı.