UETD: HAYDİ SANDIK BAŞINA

İsa Aksoylu / Mustafa Tığlı
KÖLN – 22 Eylül ‘de yapılacak olan Federal Parelemento seçimleri nedeniyle AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği (UETD ) Genel Başkanı Süleyman Çelik bir basın toplantısı düzenledi.
UETD ‘ de düzenlenen basın toplantısında konuşan Süleyman Çelik yapılacak olan seçimler de herkesi sandık başına beklediklerini söyledi.
Çelik , “Yarım asır boyunca alın teri,emek ve örümüzü verdiğimiz Almanya, artık bizim ve gelecek nesillerimizin asli vatanı olmuştur. Çocuklarımıza güzel ve yaşanlabilir bir Almanya bırakmak için bu ülkenin bizlere sunduğu demokratik hak ve vatandaşlık sorumluluğumuzun gereği olarak 22 Eylül Federal Parlamento seçimlerinde oy kullanmak için Haydi sandık başına diyoruz. Sorumlu vatandaşlık anlayışımızla yeni vatanımızın her türlü sosyo kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgilenmek, sosyal adalet ve eşit yurttaş anlayışının hakim olduğu bir Almanya için her alanında olmalıyız.Sarazin sendromunu temelsiz bırakmak ,biz varız ve burdayız mesajı için sandığa giderek bizde varız demeliyiz. Güçlü insan hakları,adalet ve eşitliği önemseyen bir Almanya istiyorsak şayet siyasete aktif katılmalıyız.Siyaset kurumunda temsil edilmeliyiz.Parlementolarda temsil edilmek istiyorsak siyasi partilerde de üye ve yönetici olarak yer almalıyız” dedi.
Geçmişten günümüze özellikle Almanya’ da oy kullanımın giderek azaldığına işaret eden Çelik, “1970’lerde seçimlere katılım %90 ‘larda iken , bugün federalde %70 , eyalet seçimlerinde %55 oranlarındadır. Hamburg eyaleti dışındaki bütün hükümetler koalisyonlarla yönetilmektedir.Aşağı Saksonya eyaleti dışındaki bitün hükümetler koalisyonlarla yönetilmektedir.Aşağı Saksonya eyalet hükümeti sadece 1 Milletvekili ile ayakta durmaktadır ” dedi.
Almanya’ da yaşayan Türkiye’li nüfusunun anımsanmayacak düzeyde olduğunu ve bunu değerlendirmen yolunun siyasetle iç içe olmaktan geçtiğini söyleyen Çelik, ” Almanya’ da birkaç Avrupa ülkesinden daha fazla 3 milyonun üzerinde nüfusumuz, 350 bin emekçiye iş veren 80 bini aşan işverenimiz ve 35 Milyar euroya dayanan ciromuz var. Bu nüfusu siyasete kanalize ettiğimiz taktirde bir anlam ve güç iade eder. Gücünü sandiğa yansıta az bir topluluk,oy vermeyen milyonlardan daha etkin ve daha saygındır. Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmek ve hak ettiğimiz saygınlığa sahip olmak uyum meclisleri ve parlementolarda söz hakkına sahip olmak için,entegrasyondan öte sosyal ,siyasi ve kültürel katılımı önlemek için sandığa giderek gücümüzü hissettirmeliyiz” dedi.

error: