VEKALETEN BAKIM ŞARTLARI

blank

AOK Hessen yetkilisi Necati Suözer 2,8 milyon bakıma muhtaç olan yasal bakım sigortalının istifade edebileceği iki ayrlı hizmetin alımı ve bunların birbirlerine etkileri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Aşağıda belirtmiş olduğum iki konu hakkında, mart ayı başlangıçından beri siz vatanddaşlarımızdan çokça sorular geldiği için bu iki konu hakkında sizler açıklayıcı bilgiler sunmak istiyorum:

Her iki hizmette sadece bakıma muhtaç olan kişilerin bakım sigortasından talep edeceği hizmetlerdendir.

Vekaleten bakım tanımı;
Para almaksızın yardımcı olan bakıcının hasta olması, tatile gitmesi veya başka bir nedenden dolayı bakımı yapmakta engellenmesi halinde, belirli koşullar altında bir yedek bakıcının masraflarını karşılamaktayız. Ancak yedek bakıcı hizmetinden sadece evde bakımdan altı ay yararlanıldıktan sonra istifade edebilirsiniz.
Bu süre içindeki bakım uzak bir akraba, bir komşu veya bir bakım servisi tarafından üstlenilirse takvim yılı başına altı hafta için en fazla 1.612 Euro’ya kadar bir meblağ ödemekteyiz. Şayet aynı yıl içinde kullanılabilecek kısa süreli bakım hizmeti ihtiyacı olmaması durumunda, kasa ek olarak kısa süreli bakımın ödeme talebinin yüzde 50’sine kadarını (en fazla 806 Euro) ödeyebilir.
Yani toplamda 2418 Euro´ya kadar bu hizmet için ödenek alma imkanına sahip olunabilinir.

Bakıcının yerine bir aile ferdi (ikinci dereceye kadar akraba) veya bakıma muhtaç kişiyle birlikte aynı hanede yaşayan bir kişi yardım ederse, ilgili bakım derecesinin bakım parasının 1,5 katı miktarındaki kanıtlanan masrafları ödemekteyiz. Bunun üzerindeki masraflar için (örn. yol masrafları veya kazanç kaybı) takvim yılında altı hafta için en fazla 1.612 Euro tutarında bir meblağın iade edilmesi mümkündür.

Kısa süreli bakım hizmetinin tanımı;
Sigortalıya geçici olarak ne evde, ne de kısmi yataklı bir kurumda bakılamadığında, onaylı yani anlaşmalı bir kısa süreli bakım kurumunda geçici olarak tam yataklı kalması için gereken masrafları karşılamaktayız.
Örneğin:
• hastanede bulunduktan sonra,
• bakıcı kişinin izine çıkması veya beklenmedik bir nedenle bakımı üstlenememesi durumunda veya
• bakım durumunda değişiklik olduğunda.
Kısa süreli bir bakım kurumundaki bakım desteği, sosyal refakat ve de tıbbi tedavi bakımı masraflarını üstlenmekteyiz. Bu esas olarak takvim yılı başına sekiz haftaya ve 1.612 Euro’ya kadar geçerlidir.

Vekaleten bakımdan tamamıyla yararlanılmaması halinde, yukarıda belirtilen kısa süreli bakım meblağı artırılabilir – henüz yararlanılmayan vekaleten bakım hizmetin miktarı yani 1.612 Euro kısa süreli bakım ödeneği üzerine toplanarak 3.224 Euro kadar tutarına kadar bir ödenek elde edilmiş olur.
Kısa süreli bakım için yararlanılan artırılmış meblağ vekaleten bakım hakkını düşürmektedir.

Kısa süreli bakım veya vekaleten bakım süresi dahilinde bakım parasının veya kombine bakım parasının yarısını ödemeye devam ediyoruz.