Page 4 - Stuttgart Temmuz 2018
P. 4

4   TEMMUZ- Juli 2018                                                                  HABER


                                                  Aktüel
    TOPKAR yenilendi                                                          IRKCILIK SUÇ DEĞİL!


                                                                    on eyalet ve Federal seçim-
                                                                   Slerinde daha çok AFD’nin  Halbuki Mesut’un daha önce-
                                                                                 sinde Recep Tayyip Erdoğanla
                                                                   alacağı oy oranı tartışılır oldu.  çektirdiği başka resimlerde
    Selahattin Özdemir              başladı. T.C. Stuttgat Başkonsolosu Ahmet Akıntı                Güya oylarını yükseltmemesi  vardı. Ama bu resmi farkı?
      EİLBRONN- İki yıl önce kundaklanan    da açılış törenine katılarak Fuat Topaloğlu’nu                 adına muhalif duruş sergi-  Zamanlaması harika bir resim.
    Hve geçici çadırda hizmet veren TOPKAR    tebrik etti.                                  lenmeye başlandı. Herşeye      Hemen sonrasında
    muhteşem bir açılış töreniyle yeniden hizmete  2016 yılının Mart ayında kundaklanan TOPKAR                 rağmen AFD oy oranını yük-       NSU davası ve
                            restorasyon’un ardından modern bir dizaynla                 seltiyordu. Yani ırkcı slogan-     zschäpe’nin mü-
                            yeniden hizmete başladı.                           lar tuttu.               hebbet ile yargi-
                            Kasap ve Fırın bölümlerinde en modern                    Pazarı olan sloganlar         lanmasi. “BAKIN
                            donanımla ve mesleğinde uzman bir ekiple                   yumuşatılarak paza-          BİZ IRKCILIĞA
                            hizmet veriyor. Kasap ve Fırın bölümlerine                  ra sürüldü. afd            KARŞIYIZ” sinyali.
                            ayrı bir önem verdiklerini dile getiren TOP-                 tarafından               Toplum nezdinde
                            KAR yöneticileri, helâl ve hijyen prensiple-                 değil, kan               rahatlatıcı bir
                            rinden her zaman olduğu gibi kesinlikle ödün                 kardeşi CSU               yargılama! 120
                            verilmeyeceğinin altını çizdiler. Vatandaşların               tarafından.                sene dosyanın
                            Türkiye’den alışık oldukları unlu mamüllerin                 Acaba afd                  gizli
                            yanı sıra, her türlü tatlı, börek, lahmacun, pide              seçmenin-                   tutulması,
                            ve diğer kuru tatlı çeşitlerini de TOPKAR’dan                den biraz oy  MUSTAFA            birçok bel-
                            temin etmek mümkün.                             kaparmıyız?                  genin yok
                                                                   Seehoferin   GÖĞÜŞ            edilmesi...!
                                                                   afd patron-   (Tipoloji          zschäpe
                                                                   undan ne     Uzmanı)          muhtemelen
                                                                   farkı var diye           5   yıl sonra serbest!
                                                                   sormadan   geçemiyo-   “Hukuk Devleti Almanya”
                                                                   rum? Siyaset aynı, sadece  Diğer taraftan Belçikada
                                                                   şekil farklı! Irkcılığa karşıyız,  türbanlı bir Bayana iğrenç
                                                                   sadece kitabına uygun hale  bir saldırı haber değeri bile
                                                                   getirmemiz gerekiyor diyorlar  taşımadı!
                                                                   ve haftalardır ırkcılığı yasal  Sonuç? Psikolojik ırkcılık bir
                                                                   hale getirmeye gayret eder  bir işleniyor sanki! Yani biraz
                                                                   gibi bir tutum sergiliyorlar!  daha tartışırlarsa ırkcılık her
                                                                   Tabii bugünden yarına ol-  bir Almanın yasal hakkıdır
                                                                   maz bu işler, “ırkcılığı halkın  diyecekler! Yıllardır sözde
                                                                   beyninde olgunlaştırmamız  entagrasyonun tarifini yapa-
                          Toplantı sonunda T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
                          Ajansı Başkanı Arda Ermut ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.     gerekiyor der gibi, yok   mayanlar, ırkcılığın tarifini
                                                                   mülteci almayalım, alırsakda
                                                                                 yapmaya çalısıyorlar. Alma-
    Türkiye’ye aracısız yatırım çağrısı                                             en iyilerini alalım felan... nyada “IRKCILIK” suç değil!
                                                                                 Hukuk’da sadece Toplum
                                                                   Tabii biraz kamuoyu önün-
                                                                                 huzurunu bozmaya yönelik
                                                                   de tartışmamız, birbirimize
                                                                   tad vermek için birazda
                                                                                 Almanyada yaşayan
     Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Almanya’da bulunan                          girmemiz gerekiyor!” Yemeğe  bazı maddeler mevcut!!
                                                                   malzeme gerek. Seehofer
                                                                                 yabancılara yönelik yapılan
            Türk iş adamlarına anavatandaki yatırım fırsatlarını anlattı                         ve Merkel birbirine girerken,  tüm fiziki ve psikolojik
                                                                                 saldırıları, sonrasında elde
                                                                   Özil ve İlkay, Recep Tayyip
          Mustafa Karaman   Erkan Demir, Bayburt Kültür  milyar dolar yatırım çektiğini  vericileri yönlendirme imkanına  Erdoğan ile resim çektiriyor...! edilen sonucları ve siyasi-
       TUTTGART -        Spor ve Dayanışma Derneği   anlatan Arda Ermut, Türkiye’nin  sahipsiniz.          Tamda bu tartışmalar sürer- lerin tartışmalarını büyük
       Almanya’daki Türk iş   Başkanı Yasin Ayışık, ATİB  genç nüfusu ve bölgesindeki  Bu bağlamda elinizde fazla-   ken, Seehofer’in arayıpda  bir endişe ile izliyoruz! Bu
    Sadamlarına, Başbakanlık    Genel Merkez Yönetim Kurulu  en güçlü devlet olması sebebi- dan geniş bir bakış açınız var.  bulamadığı bir malzeme haline tartışmaların sonunda “IRK-
    Türkiye Yatırım Destek     Üyesi ve Eğitim Birimi Başkanı  yle büyük fırsatlar sunduğunu  Buralarda ekonomik bir güce  geliyor..! Alman basını hemen  CILIK” suç olmakdan ziyade
    ve Tanıtım Ajansı (TYD-    Abdülcelil Akyüz de hazır bulun- söyledi. Doğrudan yatırımlar,  ulaştınız. Bunu ülkeniz adına da  devreye giriyor ve tartışmaları  yasal bir hak statüsü kazanırsa
    TA) tarafından Türkiye’deki  du.              Ar-Ge’nin önemine ve bu yön-  değerlendirmelisiniz.”      destekleyici haberlere başlıyor. şaşmayalım!!!
    yatırım fırsatları anlatıldı. UID  EKONOMİK KALKINMA    deki yatırımlara değinen Başkan  HİZMET İÇİN VAR
    Württemberg Stuttgart’taki   Yatırım Ajansı Başkanı Arda  Ermut, “Hızlı büyüyen bir   Ermut, “Yurt dışından
    toplantıya, Başbakanlık Yatırım  Ermut, TYDTA’nın, Türkiye’nin  ekonomiye sahibiz. Son 15 yılda  bir yatırımcı geldiğinde
    Ajansı Başkanı Arda Ermut,   ekonomik kalkınması için   ortalama yüzde 6 oranında büyü- bakanlıklara, belediyelere ve
    Başbakanlık Yatırım Ajansı   gereksinim duyulan yatırımları  dük. Dünyada bunu sağlayabilen  birçok devlet kurumlarına
    Kıdemli Proje Direktörü Faruk  teşvik etmekle görevli olduğunun  Çin dışında başka ülke yok”  başvurmakla zaman harcamasın,
    Kurtulmuş ve iş adamları katıldı.  altını çizdi. Yurt dışında yaşayan  dedi.       dolandırıcılar ve aracılar ül-
    UID Württemberg Bölge Sekre-  iş adamlarının ve yatırımcıların  EKONOMİK GÜÇ       kemize gelen yatırımcıları
    teri Mehmet Sağanak’ın sunu-  yanlarında olduklarını belir- “Sizler bu ülkede ülkemizin  kandırmasın diye görev
    munu yaptığı toplantıda ayrıca  ten Ermut, Türkiye’ye yönelik  sesi kulağısınız” diyen Ermut  yapıyoruz. Devlet adına
    MÜSİAD ve ATGİAD yöneti-    katma değeri yüksek ve istihdam  konuşmasını şöyle sürdürdü:  yatırımcıların ellerinden tut-
    cileri, THY Stuttgart Müdürü  oluşturan yatırımları destekley- “Her şeyi buradan daha objektif  mak için varız. Ajans olarak
    Fatih Tunel, Stuttgart Türk Milli  erek bu yatırımlara ilişkin tüm  görebiliyorsunuz. Sizler burada  ‘danışmanlık, koordinasyon,
    Kültür Derneği Başkanı Cev-  süreçleri yatırımcıların lehine  diğer bütün dünyadaki ülkelerle  proje lansman, yatırım desteği ve  ÇYDD Stuttgart’ta
    det Başbuğ, Stuttgart Alperen  hızlandırdıklarını vurguladı.  karşılaştırmalar yapabiliyor- sonrası hizmetler, ortak bulma ve
    Ocakları Başkanı Osman Başer,  Türkiye’nin son 15 yılda   sunuz.             arazi bulma’ desteği veriyoruz”  Mustafa Karaman       yönetmek üzere Mustafa Akde-
    BİG Partisi Stuttgart İl Başkanı  yaşadığı istikrar sayesinde 196  Dolayısıyla ülkemizdeki karar  diye konuştu.       TUTTGART- Atatürk     nizli oybirliği ile seçildi. Divan
                                                                   Sdevrim ve ilkeleri ile   kurulu üyeliklerine ise Gülseren
                                                                   gerçekleşmiş olan hakları  Akkoyunlu ile Özlem Katıkçı
                                                                   korumak, geliştirmek; çağdaş  seçildiler. Mustafa Akdeniz-
                                                                   eğitim yoluyla çağdaş            li yaptığı
                                                                   insan ve çağdaş               konuşmada,
                                                                   topluma ulaşmak               “Bana göre
                                                                   için kolları sıvayan             Atatürk’ten
                                                                   girişimciler Stuttgart’ta          sonra eğitim
                                                                   bir araya geldi. Çağdaş           için en büyük
                                                                   Yaşamı Destekleme              devrim
                                                                   Derneği (ÇYDD)                niteliğinde
                                                                   şubesi kuruluşu için             katkıyı Prof.
                                                                   Freiberg ilçesindeki             Dr. Türkan
                                                                   Halkevi’nde (Bür-   BW-ÇYDD        Saylan yaptı”
                                                                   gerhaus) da biraraya  Başkanı        dedi. Yapılan
                                                                   gelenler toplantılarına  Ahmet Gül     oylamalar
                                                                   Gazi Mustafa Kemal              sonunda Ah-
                                                                   Atatürk, şehitlerimiz ve           met Gül, Ku-
                                                                   Prof. Dr. Türkan Saylan anısına  rucu Başkan seçilirken, Özge
                                                                   bir dakikalık saygı duruşu ile  Memiş ise Başkan Yardımcısı
    MÜSİAD Stuttgart’ta Duran Tok dönemi                                             başladı.           oldu.
                                                                                 Yönetim kurulunda sayman
                                                                   Derneğin kuruluşuna öncülük
                                                                                 Şaziye Yavuz, yazman Büşra
                                                                   konuşmasında “Aydın ve
               Mustafa Karaman                       oldular. Tüm bunları gördük” dedi.     yapan Ahmet Gül, açılış   Kürküt, halkla ilişkiler sorum-
      TUTTGART- Müstakil Sanayici ve                         MÜSİAD Genel Merkez Üyesi ve MÜSİAD    çağdaş gençliğin yetişmesi çok  lusu Nilay Ballı, Başak Çatori,
    Sİşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Stutt-                      Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Av-    önemli. ÇYDD, sorunların değil Derya Bermek-Kühn oldu.
    gart Şubesi olağanüstü genel kurulu Mer-                     rupa Masası Üyesi Semih Fermanlı’nın    çözümün bir parçası olmayı  Üyeler Olcayto Dingersu,
    cure Hotel’de yapıldı. Toplantıya MÜSİAD                     konuşmasının ardından MÜSİAD Stuttgart   amaç ediniyor. Derneğin   Süreyya Kütükcü ve Gökhan
    Genel Merkez Üyesi ve MÜSİAD Yurtdışı                       Başkan Yardımcısı Celal Tayar muhasebe   Almanya’nın çeşitli şehirlerinde  Yavuz şeklinde oluşurken dene-
    Teşkilatlanma Komisyonu Avrupa Masası                       raporlarını sundu. Hesapların tüm üyeler  kurulması için gayret    tim görevine ise Engin Candan
    Üyesi Semih Fermanlı ve Stuttgart Ticaret                     tarafından ibra edilmesinin ardından seçi- göstereceğiz” dedi.     seçildi. Ahmet Gül, “Yaklaşık
    Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu da katıldı.                     me geçildi. Tek adayın gösterildiği Genel  YÖNETİCİLER         50 kurucu üyemiz var. Üye
    MÜSİAD Stuttgart Basın Yayın ve Halk-                       Kurul’da Duran Tok başkan seçildi.     BELİRLENDİ          sayısının önümüzdeki dönemde
    la İlişkiler Sorumlusu Kerem Erdoğan’ın                                           Derneğin kuruluş toplantısını  hızla artacağından hiç şüphem
    sunduğu Genel Kurul’da 15 Temmuz şehitleri          Mehmet Ali Bulut,  KUCAKLAYICI OLACAĞIZ                          yok” dedi.
    için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı          hizmet bayrağını  Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan
    okundu. MÜSİAD Stuttgart Başkanı Meh-              Duran Tok’a   yeni Başkan Duran Tok eski başkanın tecrü-
    met Ali Bulut, “Yüce Allah, PKK’sından,               devretti.   belerinden de yararlanacağını dile getirerek
    PYD’sinden, DEAŞ’ından, FETÖ’sünden                        bayrağı en güzel yerlere taşıyacağını söyle-
    ve tüm hainlerden vatanımızı, milletimizi ve  yaşadığını ifade eden Stuttgart Ticaret Ataşesi  di. Duran Tok “Birliğimizi MÜSİAD çatısı
    hepimizi korusun. Görevde bulunduğum yedi  Mehmet Ali Çolakoğlu, “Sözde hayır ve  altında yeni ve dinamik yönetim kurulumuzla
    yıl içinde gerek tüm üyelerin gerekse yönetim  dindarlık maskesi altında tamamen emperyalist  yapacağımız faaliyetlerle güçlendireceğiz.
    kurulunun verdiği destek için teşekkür ederim” Amerikan destekli bir psikopatın önderliğinde  Uzaklaştırıcı değil kucaklayıcı olacağız.
    dedi.                  devlet mekanizmasına sızdılar. En sonunda da  İstişareye ve yeni fikirlere açık bir tutum sergi-
    Türkiye’nin içte ve dışta her türlü hainliği  akıl almaz şekilde kendi halkını vuran hainler  leyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9