Page 6 - Stuttgart Temmuz 2018
P. 6

6   TEMMUZ- Juli 2018                                                                  HABER


                                                  Aktüel      kinci bir duyuruya kadar sokağa       Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir                              O gece hiçbir şey hesapladıkları gibi
      İçıkma yasağı uygulanacaktır.                                                         gitmemişti.
      Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri                                                      Devletin imkânlarını,
      için bu yasağa hassasiyetle uymaları  belgesellerden seyretmiş      fondan, her zaman olduğu gibi  gart Başkonsolosluğu’muzun önünde  vatandaşlarımızın ise inançlarını
      önem arz etmektedir. [...]     ve tarih kitaplarından         inandığı ve güvendiği halkına  geçirdik.              kullanarak yazılan ihanet planı, gö-
      Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hu- okumuştum.              seslendiğini gördüğümde, hain                    zünü kırpmadan canını ortaya koyan
      kuk ilkelerine dayalı anayasal düzen  15 Temmuz 2016;           girişimin gerçekliğini anladığım  İhanet çetesi, Kahraman Asker  Kahraman Türk milletinin meydanla-
      tesis edilene kadar yurtta sulh kon- Üzerinden koca iki          için sarsılmış ama dik duruşu  ÖMER HALİSDEMİR’i, ZEKAİ      ra çıkması ile son buldu.
      seyi ulusumuz adına her türlü tedbiri  yıl geçmiş olmasına         ve halkına net mesajıyla da  AKSAKALLI’yı, tarlasındaki mahsulü-
      alacaktır.             rağmen, hâlâ dün gibi           darbe girişiminin başarıya  nü yakarak uçakların kalkmasını en- Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast
                       hatırımda o karanlık
                                            ulaşamayacağına olan inancım gelleyen HİCABİ BİTİK’i, Tankların
      Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duy- gece.                   yükselmişti.         önüne yatarak tankların geçişine  etmiş hainlere karşı gövdesini siper
      urulur.”              Her geçen gün                              izin vermeyen METİN DOĞAN’ı,    eden bu Milletin bir ferdi olmanın
                       gelişip modernleşen              Cumhurbaşkanımızın bu  Edirne’den Kars’a, Yayladağı’ndan  gururunu ve onurunu yaşıyorum.
      Vatana ihanet eden hainler, iha-  Türkiye’de, çağ dışı              çağrısından sonra evde  Sinop’a Kahraman Türk milletini
      netlerini tüm Vatandaşlara saygıyla  olarak gördüğüm               durmak olmazdı.     hesaba katmamışlardı.        15 Temmuz darbe girişimine
      duyuruyorlardı 15 Temmuz 2016   darbe girişimini hayal             Türkiye’de olmayı                      karşı direnişte şehit olan 249
      saat 22:45’te.           dahi edemediğim                hayatım boyunca hiç bir  Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi,  Kahramanımızı rahmetle ve ya-
                       için olsa gerek,                zaman o akşamki kadar  Almanya’nın Stuttgart şehrinde, Türk  ralanan 1537 Kahraman Gazimizi ise
      Eminim sizlerinde hafızasında bu  olamaz diyordum,                istememiştim.      Konsolosluğunun önünde salava-   minnet ve şükranla anıyorum.
      metni okuyan Tijen Karaş’ın sesi ve  mutlaka bir yanlış  Yaren Sağanak     Madem ki Türkiye’de   tlar getirip, dualar ederek sabaha  Rabbim böylesi bir ihaneti bir daha
      görüntüsü canlanmaktadır.     anlaşılma vardır                değiliz, Bizler de    kadar bağıra bağıra İstiklal Marşını  yaşatmasın.
                       diyordum.              Vatanımıza, Demokrasimize ve    okuyan gurbetçileri hesaplarına
      Avrupalı Türk gençliğinin bir ferdi                  elbette aydınlık geleceğimize sahip  katmamışlardı. Daha da önemlisi  15 Temmuz bilincini diri tutmak,
      olarak, 15 Temmuz 2016 akşamına  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep    çıkmak adına, anlatılması mümkün  İman gücünü hesaba katmamışlardı.  unutmamak ve unutturmamak
      kadar darbenin ne olduğunu sadece  Tayyip Erdoğan’ın ufacık bir tele- olmayan o geceyi ailecek T.C. Stutt-                  zorundayız.

                                                                              Haince                                                                              gençlere


                                                                              saldırdılar                                                                                      Mustafa Karaman
                                                                               TUTTGART- 15 Temmuz hain
                                                                             Sdarbe girişiminin 2. yıl dönümü ve
                                                                              darbe girişimine karşı mücadele edip
    15 Temmuz                                                                     şehit düşenler için UID Stuttgart ailesi
                                                                              tarafından “Demokrasi ve Milli Bir-
    şehitlerine                                                                    lik Günü” anma programına katılmak
                                                                              üzere Schwebisch Gmünd’den Baden-
    dua           15 Temmuz şehitleri Stuttgart’ta anıldı                                          Württemberg’in başkenti Stuttgart’a gelen
                                                                                         4 arkadaş
    Cumhur Özcan                                                                               Emre Kaya,
      AGGENAU-           Hain darbe girişiminin ikinci yılında yürekler yine birlik için attı. Türk bayraklarının                        Melih Can, To-
    GTürkiye’de 15 Tem-   dalgalandığı programda, terör örgütü FETÖ’ye lanet yağarken, hüzün ve gurur birlikte yaşandı.                          lunay Yılmaz
    muz 2016’da yaşanan     Konuşmacılar, “Allah, 15 Temmuz 2016’daki gibi bir hainliğin bir daha yaşatmasın” dedi                            ve Alparslan
    hain darbe girişiminin                                                                          Erkan törenler
    2. yıldönümünde DİTİB       Mustafa Karaman                                     siper etti. Bu ihanet ve           sonrası eve
    Gaggenau Sultan Ahmet     TUTTGART- 15 Temmuz                                     işgal girişimi püskür-            koyulmak
    Camii’nde özel bir      hain darbe girişiminin 2.                                  tüldü. Allah bize bir             üzere mey-
    anma programı düzen-  Syıl dönümünde Stuttgart’ta                                    daha böyle günleri              dandan ayrılıp
    lendi. Programda Din   da birlik görüntüleri yaşandı.                                  yaşatmasın” dedi.               arabalarına
    Görevlisi İsmail Üstün  Darbe girişimine karşı mücadele                                                         giderken
    tarafından 15 Temmuz   edip şehit düşenler için Stuttgart                                HEPSİ BURADA                 meydanın arka
    şehitleri ve gazileri için  Schillerplatz’da UID Stuttgart                                Stuttgart Din Hizmet-             taraflarında
    dua edildi. Program-   ailesi tarafından “Demokrasi                                   leri Ataşe Vekili Eyüp            birileri
    da cemaat ile birlikte  ve Milli Birlik Günü” anma                                    San ise “Başta 15               tarafından
    ellerini açan Üstün hoca  programı düzenlendi.                                      Temmuz şehitlerimiz              takip edilip
    şöyle dua etti: “İlahi Ya  “Aziz Türk milletinin aziz evladı                               olmak üzere bütün               darp edildi.
    Rabbi! Dinimizin devle- bayrağını al gel” sloganı ile                                   şehitlerimizi rahmet,             PKK yanlısı
    timizin milletimizin ve  meydana toplanan yüzlerce kişi                                  minnet ve şükranla              oldukları zan-
    alemi İslamın bekasını  hain darbe girişimi yapanlara ve                                 anıyor, gazilerimize             nedilen kimliği
    sarsacak her türlü dahili  FETÖ’ye lanet yağdı.                                      acil şifalar diliyorum”            belirsiz 8 kişi
    ve harici beladan bizleri  Programda başta UID Genel                                   dedi.                     tarafıdan dövü-
    muhafaza eyle. İlahi Ya  Merkez MKYK üyesi Sevde                                     Program sırasında               len gençlerden
    Rabbi! Fitne ateşiyle  Yıldırım ve Mutlu Öz’ün yanı                                   şehitlerin isimleri              23 yaşındaki
    bizi yakmak isteyenlere  sıra UID Stuttgart Başkanı  gururu vardı.         vatan evlatlarının nasıl mankurt   okunurken, katılımcılar            Sinoplu
    fırsat verme. Birlik ve  Davut Şeker, UID Württemberg  Meydanda bir konuşma yapan  haline getirilip, kendi anay- hep bir ağızdan “Burada” diye           Melih Can
    beraberliğimizi daim   Bölge Başkanı Cahit Öner, UID  UID Stuttgart Başkanı Davut  urduna ihanet ettiğine şahit  haykırdı.                     ağır yaralandı
    eyle. Sana inanan bu   Württemberg Sekreteri Mehmet  Şeker, “15 Temmuz denince  olduk hep birlikte. Nice canlar  Bu arada aralarında çok sayıda  ve olay yerine gelen emniyet güçleri
    aziz milletten yardım  Sağanak ve yönetim kurulu   benim aklıma şu dört şey   ‘kardeş’ kurşunuyla şehit edildi.  Almanın yer aldığı sol görüşlü  hemen acil sağlık ekiplerini çağırdılar.
    ve inayetini kuvvet ve  üyeleri ile Stuttgart Ticaret  geliyor: İbret, hüzün, gurur ve  Acımadan ve hayasızca tankların  bir grup ellerinde çeşitli dövizler  Stuttgart’ta bulunan Katharine Hospital
    rahmetini esirgeme    Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu,  sevinç. İhanetin ve nankörlüğün  altında ezildi. Ancak millet  taşıyıp sloganlar atarak bu pro- hastahanesinde tedavi altına alındı. Görgü
    Allahım. Ya Rabbil    Stuttgart Din Hizmetleri Ataşe  zirve yaptığını gördük. Öz  ve onun güçlü lideri göğsünü  grama karşı gösteri yaptı.  tanıkları kendilerine laf attıklarını ve
    Alemin! Bu aziz vatanın  Vekili Eyüp San, çeşitli STK                                               birden arkadan saldırdıklarını söylediler.
    bekası uğruna can veren  yöneticileri de yağmura rağmen                                              Olayı gazetemize amlatan Emre Kaya,
    şehitlerimize rahmet,  meydanda yerlerini aldılar.                                                “Biz 15 Temmuz şehitlerimizi andıktan
    gazilerimize Şafi is-                                                               sonra programdan ayrıldık. Bizi biri
    minle şifalar ve hayırlı  HÜZÜN VE GURUR                                                     takip etmiş ve ara bir sokakta arkamızdan
    ömürler ihsan eyle.   Büyük güvenlik önlemlerinin                                                aniden bize ikişer ve üçer kişi şeklinde
    Onlara layık bir nesil  alındığı programda dev bir                                                saldırdılar. Dövüştük ve yerde şişe vardı
    olmayı bizlere nasip   Türk bayrağı açıldı. Genç yaşlı                                              ben onu aldım arkadaş da sopa aldıktan
    eyle Allahım.” Duaya,  demeden meydanı dolduran ins-                                               sonra döndük ve birden kaçtıklarını far-
    vatandaşlar huşu içinde  anlar birlik ve beraberlik örneği                                            kettik. Ama Melih arkadaşımız çok ağır
    katılırken, program,   sergilediler. Programda hem 15                                              yaralandı maalesef” dedi. Olayı duyan
    birlik duygularını da  Temmuz 2016’da şehit olanların                                              UID yetkilileri hemen hastahaneye gide-
    pekiştirdi.       hüznü hem de milli egemenliğin                                              rek durum hakkında bilgi aldılar.

                             15 Temmuz ruhu yaşatıldı
                                        MÜMİN ŞEN başarılı zeki bir çok gencin önünün  UID Baden yönetimi, ASİP Derneği
                                FORZHEİM - Almanya’nın    kesildiğini söyledi. Nevzat Arslan  sekreteri Şener Solmaz, Tarık Balık
                                Karlsruhe kentinde “15 Temmuz darbe yöneticilerin Pensilvanya’da  ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu
                             Panma ve saygı etkinliği” dü-   bulunan FETÖ teröristi ile irtibata  ve İstiklal Marşı ile başlayan pro-
                              zenlendi. Karlsruhe Başkonsolosluğu  geçtiklerinin belirlendiğini ve bu  gramda Karlsruhe Din Hizmetleri
                              toplantı salonunda düzenlenne ‘  darbe girşiminin FETÖ tarafından  Ataşesi Adem Dursun, şehit ve gaziler
                              Demokrasi ve Milli Birlik Günü  yapıldığının kesinleştiğini söyleyerek  için Kur’an-Kerim okudu. Ardından
                              ‘ anma töreninde Türkiye’de 15  “ Şehitlere rahmet, kahraman gazileri- yaşanan felaket, şehit ve gaziler için
                              Temmuz 2016 günü FETÖ tarafından  mize ve yüce milletimize saygılarımı  dua Törene toplumu temsil eden
                              kalkışılan menfur darbe girişiminde  sunuyorum” dedi. Milli birlik ve  UİD Rhein-Neckar Başkanı Osman
                              şehit düşen vatandaşlar anıldı.  beraberlik programına Karlsruhe  Gökalp, UİD Baden Başkanı Levent
                              Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat   Başkonsolosluğu tam kadro katıldı.  Polat ve UID Baden yönetimi, ASİP
                              Arslan, FETÖ terör örgütü ve bu  Törene; Başkonsolos Adnan Hayal,  Derneği sekreteri Şener Solmaz,
                              örgütün devleti ele geçirme ope- konsoloslar, ataşeler, konsolosluk per- Tarık Balık ve PFORZHEIM UID
                              rasyonuna giden tarihi yolu ile ilgili  soneli, Türkçe dersi öğretmenleri,Türk SKM Başkanı Recep Köse ve grup
                              bilgi berdi. Nevzat Arslan FG tipi  toplumu temsil eden UİD Rhein- Arkadaşlari ile birlikte vatandaşlar
                              oluşumun devlete nasıl sızdığını ve  Neckar Başkanı Osman Gökalp,  katıldı...edildi. Duada milli birlik ve
                              sınavlarda yapılan usülzülüklerle  UİD Baden Başkanı Levent Polat ve  beraberlik vurgusu yapıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11