Page 8 - Stuttgart Temmuz 2018
P. 8

8   TEMMUZ- Juli 2018                                                                  HABER


                                                  Aktüel


    ATGİAD üyeleri bilgilendi
           Mustafa Karaman                      kaydetti. Akabinde söz alan
       TUTTGART- Kısa adı                         b2b-energ GmbH Genel Müdürü
       ATGİAD olan Avrupa Türk                      Ahmet Topalak ise şirket olarak
    SGenç İş Adamları Derneği                        sundukları enerji verimliliğini
    tarafından geleneksel olarak her ayın                  anlattı. Topalak, Türk
    son Çarşamba günü Stuttgart kent                    işletmecilerinin birçok miktarda
    merkezi Kriegsbergstrasse 30’da                     parayı sokağa attığını belirterek
    bulunan dernek binasında düzen-                     enerji hususunda büyük çapta
    ledikleri sohbet ve bilgilendirme                    tasaaruf elde edilinebileceğini
    akşamının bu ayki konuğu HasGo                     söyliyerek b2b-energ olarak
    GmbH Genel Müdürü Hasan Uzuner, aylık planlanmış oldukları aylık    şirketin bu dalda çalışmalarını
    b2b-energ GmbH Genel Müdürü    sohbet ve bilgilendirme akşamını  slayt gösterimi ile anlattı. Son olarak
    Ahmet Topalak ve Wasserfilter   gerçekleştirmenin mutluluğunu   da söz verilen Wasserfilter Center
    Center Genel Müdürü Sadettin Torun yaşadıklarını belirtti. Daha sonra soh- Genel Müdürü Sadettin Torun, suyun
    oldu. Avrupa Türk Genç İş Adamları  bet akşamının konuşmacısı HasGo  hayat olduğunu bilimsel olarak da
    Derneği (ATGİAD) Yönetim Kurulu  GmbH Genel Müdürü Hasan Uzuner  kanıtlanan damacanadan da ve pet
    Başkan Yardımcısı Mehmet Dursun  sözü aldı. Kendi fabrikalarında nasıl  şişeden de hâlâ en güvenilir su mus-
    halka açık verilen eğitim seminerinde enerji tasaruf elde ettiklerini anlatan  luk suyu. Musluk suyunun kaliteye
    açılış konuşması yaptı. Yılın 1. ve 2.  Uzuner, yeni ve son model tekno- dönüşebilmesi için en gelişmiş su
    yarısı olarak hazırlanmış oldukları  loji ile hem maddi hem de sıhhat  arıtma teknolojisini kullanılması
    faaliyet çalışmalarının yanında  bakımından büyük yol katettiklerini  hakkında arıtma cihazını tanıttı.
                                              DİTİB Stuttgart’tan muhteşem kermes                                                   Mustafa Karaman
                                                TUTTGART- DİTİB’e
                                              Sbağlı olarak faaliyetlerini
                                              sürdüren Stuttgart-Feuerbach
                                              Yeni Camii Derneği’nin organi-
                                              ze ettiği 3 gün süren kermesine
                                              vatandaşlarımız büyük ilgi gös-
                                              terdi. Kermeste kurulan stand-
                                              larda çeşitli yörelerin yemekleri
                                              gelen misafirlerin beğenisini
    BIG Stuttgart yeniden yapılanıyor                          kazandı. Bu seneki kermese
                                              özellikle bayanların dışında
    Mustafa Karaman                    derece önemli olduğunu söy- erkeklerin de ilgi göstermesi
      TUTTAGRT-                      ledi. BIG Partisi’nin sadece  ve vatandaşlarımızın dışında
    SAlmanya’da farklı                   göçmenlerin değil haksızlığa  Almanların da yoğun ilgi gös-
    kökenlerden gelenlerin,                uğramış Alman halkının    termesi organize tarafından se-
    Almanlarla birlikte kurduğu,              da sesi olacaklarına dikkat  vinçle karşılandı. Kadınlar kolu
    Almanya’nın sorunlarına                çeken Gede, “Stuttgart’tan  tarafından hazırlanan birbirin-
    alternatif çözüm üreterek,               start verdik ve adaylarımızı  den güzel mantı, dürüm, sarma,
    meselelerin cözümüne katkı               alt yapı ile birlikte belirleryip  dolma çeşitleri, lahmacun, Ada-
    sağlamak amacıyla kuru-                iyi bir seçim startı vermek  na Kebap, içli köfte, gözleme,
    lan ve Almanca adı BIG-                istiyoruz” diyerek hedefler  salata çeşitlerinin yanısıra, kuru  “Kermesimiz, burada yaşayan
    Bündnis für Innovation und               hakkında geniş bilgiler verdi.  kekler, pasta çeşitleri, revani,                   Yeni
    Gerechtigkeit Partei olan               40’DAN FAZLA         tulumba tatlısı, baklava, sütlaç  toplumu kaynaştırmak ve yeni
    Alman Adalet ve Yenilik                MİLLET ÜYE          ve her türlü içecekten tatmak  yapılacak camimiz için bir hayır
    için İttifak Partisi (BIG)               Alman siyasetinde neden   isteyen vatandaşlar standlarının  organizasyonudur. Bu hayra
    geçtiğimiz sene Baden-Würt-              var olduklarını şu sözlerle  önünde uzun kuyruklar    vesile olanla hayrı yapanın aynı        Aktüel
    temberg teşkilatının yeniden  güzellik olduğunu ifade eden  açıklayan Başkan Murat  oluşturdu. Ziyaretçiler kurulan  mükafatı alacağı bir gerçektir.
    yapılanmasının ardından tüm  ve Almanca konuşan BIG  Gede, “Kuruluş yılımızdan  dev çadırda ve bina içindeki  Bunun için gecesini gündüzüne      IMPRESSUM
    bölgede yeniden yapılanma  Baden-Württemberg Başkanı  buyana birçok 9 eyalette  eski kütüphane salonunda ailece katan ve bu hayır kermesimizde   Genel Müdür (Geschäftsführer):  İBRAHİM AKYILDIZ
    sürecine girdi. Göreve geldiği  Murat Gede, “Öncelikle bu- 40’tan fazla şehirde partimiz  oturarak bol bol sohbet etme  çok büyük emekleri geçen tüm  Yazı İşleri Müdürü:    OSMAN SAKA
                                                                             Reklam Müdürü:
                                                                                        ALAATTİN TÜZÜN
    günden beri bölgesinde tek  rada bulunan ve bulunmayan  aktif bir şekilde faaliyetle- imkanı da buldular. Kimileri  kadınlarımıza, gençlerimize ve  Redaksiyon Sorumlusu:  CİHAT YANIK
    tek yapılanmak için çaba sarf  şimdi veya geçmişte parti- rine devam ediyor. Baden- ise kermes sayesinde hasret  hazırlanmasında emeği geçen- Sayfa Dizayn:    NİHAT FURAT
    eden BIG Baden-Württem-  mize emek veren devamlı   Württemberg’i de güçlendir- de giderdikleri oldu. DİTİB  lere teşekkürlerimizi bir borç    SANTRAL: 06105/97778-0
    berg Başkanı Murat Gede,  bu davada koşturan yönetici  mek için yola koyulduk. Bu  Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii  biliriz. Allah hepsinden razı
                                                                                       HABER MERKEZİ
                                                                               İLAN SERVİSİ
    bu yapılanmaya Stuttgart  arkadaşlarıma teşekkür ediy- zamana kadar yerel, eyalet ve  Dernek Başkanı İsmail Çakır,  olsun.” dedi.       Tel: 06105 / 97778-120-123 Tel:06105 / 97778-132
    İl Başkanı Erkan Demir ile  orum. Bir de bizlere güvene-                                             Fax: 06105 / 97778-171 Fax:06105 / 97778-170
    birlikte Stuttgart’tan start  rek oy veren halkımıza ayrıca federal olmak üzere toplam                             anzeige@postgazetesi.com haber@postgazetesi.com
                                34 seçime girmiş bulunuy-
    verdiler.         teşekkür ediyorum” dedi.  oruz” dedi. 40’tan fazla                                   ABONE SERVİSİ: 06105/97778-111
    HİZMETTE SINIR       TÜM BADEN-WÜRT-       farklı milletten ve kültür-                                     BASKI / Druckzentrum
    YOK            TEMBERG           den üyelerimiz bulunmakta                                    Rhein Main GmbH & Co. KG Druckerei
    Stuttgart-Feuerbach’ta bulu- Katılımcılara hitap eden  olduğunu vurgulayan Gede,                                 Alexander-Fleming-Ring 2, 65428 Rüsselsheim
    nan Dedemoğlu Restoran’da  ve 2019’da en iyi neticeyi  “Önümüzdeki aylarda içe-                                   HERAUSGEBER: Goldfeld GmbH
    bir araya gelen BIG gönül- almak için çalışmalara   risinde hedeflediğimiz siyasi                               Starkenburgstr. 7-9, D-64546 Mörfelden-Walldorf
    lüleri 2019 yerel ve AP  başladıklarını açıklayan BIG  önceliklerimiz olarak, adalet                                Baden-Württemberg Temsilciliği
    seçimlerine daha iyi bir  Baden-Württemberg Başkanı  ve fırsat eşitliği, değerlerin
    yapılanmayla start vermek  Murat Gede, başta eyalet  ve kimliklerin korunması,  DİTİB Württemberg tatile girdi                Baden-Württemberg Haber Müdürü: Mustafa Karaman
    istiyor. Herkes için adalet  başkenti Stuttgart olmak  ayrımcılık, fakirlik, ırkçılık                                  Mobil: 0157 - 560 53 259
    ve eşitlik ilkesiyle yola  üzere Ludwigsburg, Karls- ve İslam düşmanlığı ile   Mustafa Karaman       Başkanı Hamdi Tütünlü yeni     Mail: mustafa.karaman@postgazetesi.de
    çıktıklarını ayrıca seçim- ruhe, Göppingen ve diğer  mücadele olacaktır” sözlerine  EMMİNGEN- DİTİB Würt-   sezonda çalışmaların aynı
    lere start vermenin ayrı bir  illerde yapılanmaların son  ekledi.        Htemberg 1. Bölge dernekleri  tempoyla sürdürüleceğini     Baden-Württemberg Haber Müdürü Yardımcısı:
                                              dernek başkanları, din görev- kaydetti. Tütünlü, önceki Ko-       Mehmet Güzel
                                                                                  Mobil: 0178 - 467 65 63
                                              lileri ve eşleri birlikte sezon  ordinatör Başkan ve bu dönem    Mail: mehmet.guzel@ihlas.de
                                              kapanış programı için Hemmin- Eyalet Birliğine seçilen Halil
                                              gen Mevlana Camii’nde bir ara- Yıldırım’a çalışmalarından
                                                                              Karlsruhe ve Çevresi Bölge Temsilcisi: Veysel Işık
                                              ya geldi. Toplantıda başkanlar  ötürü teşekkür etti.     Mobil: 0172 - 920 54 23  Mail: veysel.isik@ihlas.de
                                              ve din görevlileri yaptıkları  Württemberg Eyalet Birliği
                                              çalışmaları değerlendirdi.  Başkanı İsmet Harbi de “Bu     Baden-Württemberg Spor Sorumlusu: Vedat Alyaz
                                              DİTİB Hemmingen Mevlana   güzel etkinlikte emeği geçenlere      Mobil: 0176 - 214 11 468
                                              Camii Dernek Başkanı Halil  ve Hemmingen Camii Derneği       Mail: vedat.alyaz@postgazetesi.de
                                              Yıldırım katılımcılara teşekkür  Kadınlar Kolu mensuplarına
                                              ederken, 1. Bölge Koordinatör  teşekkür ediyorum” dedi.     Bodensee Bölge Sorumlusu: Yüksel Aktay
                                                                                  Mobil: 0151 679 49 857
                                                                                Mail: yüksel.aktay@postgazetesi.de
                                Eyüp San’a muhteşem veda                                   Baden Bölgesi    Stuttgart
                                                                               Muzaffer Çetin   Alper Altın
                                                                              Mobil: 0170 - 1666557 Mobil: 0173 - 6666411
                                                                               Winnenden     Leonberg
                                                                              Mustafa Gemici   Erhan Koloğlu
                                                                              Mobil: 0172 - 7279880 Mobil: 0172 - 6248899
                                                                               Tübingen    Speyer / Walldorf
                                                                              Süleyman Torun    Rıfat Pala
                                                                              Mobil: 0152 - 54118196 Mobil: 0172 - 6325504
                                                                               Heilbronn    Gaggenau / Rastatt
                                                                              Selahattin Özdemir Cumhur Özcan
                                                                             Mobil: 0176 - 436 414 25 Mobil: 0176 - 992 618 50
                MUSTAFA KARAMAN     Gençlik Kolu Başkanı Kübra Süryan yaptı. Teşekkür  her kesiminden İnsana kucak açmış bir kişiliğe sahip.  Mühlacker / Pforzheim Ludwigsburg / Bietigheim
      TUTTGART- Stuttgart kentinde DİTİB’e bağlı  konuşması yapan Stuttgart Din Hizmetleri Ataşe  Kendisine teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Baden-  Mümin Şen    Dursun Ali Baysal
    Solarak faaliyetlerini sürdüren Stuttgart-Feuerbach  Vekili Eyüp San, “Görev süremizin sonuna gelmiş  Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş  Mobil: 0179 - 698 5237 Mobil: 0177 - 162 6112
    Yeni Camii’nde 5.5 yıllık din görevlisi olarak ve de  olmamız hasebiyle helalleşmek amacıyla bir veda  ise “Almanya’da hele Feuerbach’da hizmet etmek  Y›l / Jahr: 3 • Nr.: 28 • Jahres Abo. beitrag 12,-Euro
    1.5 yıllık Stuttgart Başkosolosluğu Din Hizmetleri  programı düzenledik. Bizi bu son günümüzde yalnız  kolay değil. Himetlerinden dolayı Eyalet Birliği olarak  Bankverbindung:
    Ataşe vekilliği görevini de paralel olarak yürüten Eyüp bırakmayıp vefa örneği göstererek programımıza  teşekkür ediyorum” dedi. Veda programının sonunda  Volksbank Darmstadt-Südhessen eG
    San için veda töreni düzenlendi. Törene başta Baden- katılan ve bizleri mutlu eden tüm misafirlere  Baden-Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç  IBAN.: DE25 5089 0000 0065 2822 08
                                                                                  BIC: GE NO DE F1 VBD
    Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş,  şükranlarımı sunuyorum” dedi. İşadamı Mustafa  Altuntaş ve yöneticiler Eyüp San’a teşekkür plaketi  Konto-Nr.: 65 28 22 08
    iş adamları, STK temsilcileri, siyasi temsilciler, bölge  Göğüş, “Hocam buraya büyük bir zenginlik katmıştır.  verdi. DİTİB Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii Dernek  BLZ: 50 89 00 00
    DİTİB dernekleri din görevlileri ve dernek yöneticileri  Sadece Cami’ye ibadet için gidip gelenler değil daha  Başkanı İsmail Çakır ve Başkan Yardımcısı Murat   Der Ver lag übe rnimmt ke i ne Haf tung für den
    ile çok sayıda davetli katıldı. Programın sunumunu  çok Cami dışındaki topluluğa ulaşmış ve toplumun  Kılbaş da dernek adına buket çiçek ve hediye verdi.  In halt der ersc he inen den An ze i gen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13