Page 4 - Bayern Ekim 2018
P. 4

HABER

    4 EKİM - Oktober 2018
                                                  Aktüel


                   Fürth’te Hasat Bayramı


                                   Yüksel Üret        Almanya’daki kardeş şehri  Yüzlerce broşür, yaklaşık  Mutluluğa ilk adım
                                                olduğundan dolayı Hasat  sekiz bin bölgeyi tanıtan
                                     ÜRNBERG/ FÜRTH-
                                   NFürth’te her yıl dü-   Bayramında Marmaris    kartpostal, poster ve aktif   ÜNİH - Münih Başkonsolosluğu gö-
                                   zenlenen Hasat Festivali  Belediyesi’de bir stand ile  tatil broşürleri dağıtıldı.  Mrevlilerinden Erzincanlı Orhan Coşkun,
                                   kapsamında Festival    temsil edildi. Marmaris  Stant ziyaretçilerine tanıtıcı  Çorum Alacalılı Ceylan Seçgin’e gönlünü
                                   alanını günde yüzbinlerce  Belediye’sine Dalaman  yayınların yanı sıra yöre- kaptırınca, aile içi sade bir tören ile sözlen-
                                   kişi ziyaret etti. Havaların  Havalimanı İşletmesi de  sel lezzetler ikram edildi.  diler. Türkiye’den oğluna kız istemek için
                                   güzel gitmesizle birlikte  katkıda bulundu. Bavye-  Geleneksel olan her sene  gelen Hasan Coşkun’un mutluluğu görül-
                                   Festivali ziyaret tarihi de  ra bölgesinde düzenlenen  gerçekleştirilen Fürth Hasat  meye değerdi. Kızlarını Münih’in yakışıklısı
                                   uzatıldı. Fürther Kirchweih  festivalde Almanlara 15 gün  Bayramı Festivali etkinlikle- ve efendisi Orhan’a sözleyen Coşkun Seçgin
                                   ( Hasat Bayramı) Bölgenin  boyunca Marmaris ve çevre- ri çerçevesinde, Marmaris’in  ve Leyla Seçgin’de da kızlarının bu mutlu
                                   en büyük festivallerin-  si tanıtıldı. Görevlilerinden  kardeş sehri festival korte- günlerinde yanlarında olmanın sevinci-
                                   den. Fürth Marmaris’in   alınan bilgiye göre Marma- jinde vatandaşların ilgisi çok  ni yaşadılar. Post Bayern Gazetesi olarak
                                                ris Standına ilgi yoğundu.  yoğundu.
                                                                            Orhan bey ile Ceylan hanıma evliliğe doğru
                                                                            attıkları bu adımdan dolayı tebrik ediyor ve
                                           Mehmet Hasan delikanlı oldu                    huzurlu bir aile kurmalarını diliyoruz.


                                                            Gülden Kılıç
                                                              ÜNİH- Halat Restau-
                                                           Mrant işletmecisi Gamze
                                                            Duran’ın oğlu Mehmet Hasan
                                                            13 yaşına merhaba dedi.
                                                            Nezih restaurantlarında ailece
                                                            oğullarının doğum gününü
                                                            kutlayan ailenin mutluluğu
                                                            gözlerinden okunuyordu.
                                                            Bizde Post Gazetesi olarak
                                                            delikanlıya nice sağlıklı ve
                                                            başarılı yıllar dileriz.

         DOL EDED                                               >O]^K_\KX^
                                                                                       SEIT
                                                                                       1970

                                           Inh. Hüseyin Karakoç

         1970'den
          bu yana        Münih merkezde sizler için yenilendik, mutlaka bekleriz.

         aynı lezzet

          ve kalite.
      • Her gün çeşit çeşit ev yapımı taze çorbalar     • Bütün Izgara çeşitleri

        • Her gün taze zengin sulu yemek çeşitleri      • Tatlı çe itleriçe itleri

                                                                                   Açılı Saatleri :
                                                                              Sabah 08:00 - Gece 01:00 arası hergün

                             Ali Baba Restaurant GmbH - Schillerstr.6, 80336 München • Tel.: 089 - 59 89 97
                             A
   1   2   3   4   5   6   7   8   9