Page 5 - Bayern Ekim 2018
P. 5

HABER                                                                          EKİM - Oktober 2018   5 5

                                                                                 EKİM - Oktober 2018
                                                  Aktüel        Almanya’da Türklere özel yabancılar hukuku

        eğerleri okuyucularım;   OKK 2/76 ve OKK 1/80’den       Topluluk üye devletleri ve Türkiye,
        25 yıldır Yabancılar Hu-  Kaynaklanan Çalışma ve        kendi topraklarında yasal olarak ika-
     Dkuku ile uğraşmakta ve                        met eden ve istihdam edilen işçiler ve
      bilhasa vatandaşlarımızın Avru- Oturum Hakkları           aile bireylerine uygulanan işe girme
                                         şartlarına yeni kısıtlamalar getire-
      pa Hukuku’ndan kaynaklanan    Ortaklık Konseyi Kararlarıyla,    şartlarına yeni kısıtlamalar getire-
                      Topluluğa üye ülkelerde yasal olarak
                                         mezler (aile bireyleri için düzenleme
      haklarını savunmaktayım. Yıllardır  Topluluğa üye ülkelerde yasal olarak  mezler (aile bireyleri için düzenleme
                      bulunan Türk isçilerine ve bunların
                                         sadece OKK 1/80’nin 13. maddesi
      bu konuyla ilgili Türkiye Cumhu- bulunan Türk isçilerine ve bunların  sadece OKK 1/80’nin 13. maddesi
                      aile bireylerine belir-
                                         önemlidir). Saydığım maddelerde dü-
      riyeti Münih Başkonsolosluğu’nda  aile bireylerine belir-   li li  önemlidir). Saydığım maddelerde dü-
                      süreler sonunda
                                         zenlenen bu ilkeye ‘Hakları Kısıtlama
      danışmanlık hizmeti veriyorum,  süreler sonunda           zenlenen bu ilkeye ‘Hakları Kısıtlama
                      bulundukları ülke
                                         Yasağı’ ilkesi denir. Anılan ilke Avru-
      önemli kararlar çıkarttım, gazetel- bulundukları ülke        Yasağı’ ilkesi denir. Anılan ilke Avru-
                      ile sınırlı olmak
                                         pa Birliği’ne üye olan tüm devletler
      erde köşe yazıları yazdım, televi- ile sınırlı olmak         pa Birliği’ne üye olan tüm devletler
                      üzere her türlü
                                         için geçerlidir.
      zyonlarda ve radyolarda bilgiler  üzere her türlü          için geçerlidir.            Türk Şöleni’nde Bavyera Halk Dansları Ekibi Würmtaler Stamm kendi kültürel danslarını sundu.
                      işte çalışma hakkı
      verdim - ve yıllardır bu konuyla ilgi- işte çalışma hakkı      Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
                                         Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
                      tanınmıştır. Ayrıca
      li kitap yazmayı düşündüm, çünkü  tanınmıştır. Ayrıca        ‘Hakları Kısıtlama Yasağı’ ilkesiyle ve
                                         ‘Hakları Kısıtlama Yasağı’ ilkesiyle ve
                      AET (AB) ülkele-
      vatandaşlarımız daha hala yeterli  AET (AB) ülkele-           OKK Madde 6 ile Madde 7 ile il-   Türk Şöleni’nde Uygur
                                          OKK Madde 6 ile Madde 7 ile il-
                      rinde çalışan
      bilgi sahibi değil. Ayrıca Avrupa  rinde çalışan              gili bir çok önemli kararlar aldı.
                                            gili bir çok önemli kararlar aldı.
                      işçilerimizin
      Adalet Divanı’nın, Alman Federal  işçilerimizin               Yukarıda adı geçen Maddeler   Boşnak ve Bavyera rüzgarı
                                            Yukarıda adı geçen Maddeler
                      aile üye-
      İdare Mahkemesi’nin ve çeşitli  aile üye-                  ve ilke ile ABAD’ın kararları
                                             ve ilke ile ABAD’ın kararları
                      lerinin
      Eyalet İdare Mahkemeleri’nin   lerinin                   çerçevesinde Türkler için
                                             çerçevesinde Türkler için
                      çalışma
      yeni kararlarıyla vatandaşlarımızın  çalışma                  yürürlükte olan Alman         Aykan İnan  alanlarında gönüllerince  kendi kültürel danslarını
                                              yürürlükte olan Alman
      hakları güçlenirken, bir çok Al-                         Yabancılar Yasası’nın      ÜNİH - 22     eğlendiler. Büyükler ile  sunmaları kültürler arası
                                               Yabancılar Yasası’nın
      man makamları konuya tam                              her konuda geçerli       yıldan beri Türk  farklı yemek ve içe-  ilişkiler alanında hoş
                                               her konuda geçerli
      hakim olmadıklarından dolayı hata                          olmadığı ortaya     MFederasyon’a üye    cek stantlarında nefis  görüntüler sergiledi.
                                                olmadığı ortaya
      yapıp vatandaşlarımızı mağdur                            açıkça çıkmaktadır.   olarak Münih’te faaliyet  lezzetleri tattılar. Zeki  Şölenin açılışında Münih
      bırakıyorlar. Ve malesef de bazen                          Onun yerine Avru-    gösteren Münih Türk   Bekar Saz Okulu ve   Türk Kültür Merkezi
      mahkeme kararlarını yanlış veya          Av. Dr. Temel Nal         pa Hukuku’ndan     Kültür Merkezi (Bizim  Grup Müzikal’den Canlı  Başkanı Eyüp Tanrıverdi
      fazla dar yorumluyorlar. O yüzden         SANAS Hukuk Ofisi         kaynaklanan Türk    Ocak) 2018 senesin-   Türk Müziği ve Augs-  bu şölen ile herkesin
      de vizyonum, vatandaşlarımızın                         vatandaşları için özel statü  de de yine geleneksel  burg Türk İslam Kültür  birbiri ile kaynaşmasını
                                             vatandaşları için özel statü
      haklarını bilip sahip çıkmalarıdır! hayatına              hukuksal bir gerçektir. Bu özel   şölenini düzenledi. 6.  Ocağı Zeybek ekibi   diledi ve çocuklara bay-
                                                                                    ram hediye paketi sundu.
                                                                        ile Trabzon-Karadeniz
      Türklerin özel statüsü      girişleri ile ilgili hükümlere yer  statü örneğin şu konularda etkilidir: Türk Kültür Merkezi   folklor sunumlarının  Münih Türk Dernek-
      Türk vatandaşlarımız, Türkiye daha  verilmiştir.           Eş birleşiminde geçerli olmayan Al-  Şöleni Aubing semtin-  yanısıra Uygur ve KUD  ler Birliği Derneklere
                                                            deki geniş park alanında
      Avrupa Birliği’ne üye olmadığı                    manca şartı ve yaş alt sınırı     festival havasında ve aile  Bosancica Boşnak Fol- Danışmanlık Hizmeti de
      halde, Almanya’da özel statüye  Türkiye ile AT Ortaklık       OKK’dan doğan çalışma ve oturum    ortamında gerçekleşti.  klor Grubu ile Bavyera  şölende bir stant kurarak
      sahiptirler! Ve bu, sadece örneğin  Anlaşmasına ilişkin AT/AB Adalet  hakkları               Çocuklar farklı oyun  Halk Dansları Ekibi   vatandaşları sosyal konu-
      burada yaşayan Türkler için   Divanı’nın içtihatına göre, Alman  Asgari evlilik süresi ve eşten bağımsız            Würmtaler Stamm’ın da  larda bilgilendirdi.
      geçerli değil, Almanya’ya geçici  Yabancılar Yasası’na göre oturum  oturum hakkı
      veya uzun süre gelmek isteyen  izni hangi nedenle verilmiş olursa ol- Süresiz oturum hakkı
      vatandaşlarımız için geçerli. Bunun  sun, OKK’dan doğan çalışma hakları  Uzun süre yurt dışında kalma sorunu
      sebebi, 1963 yılında Ortaklık  aynı zamanda oturum hakkını da    Oturum hakkının sona erdirilmesi
      Anlaşması imzalanarak Türkiye  içermektedir.            (sınır dışı sorunları)
      ile Avrupa Topluluğu arasında  Hakları Kısıtlama Yasağı       Oturum müsadesinin verilmesinde
      Ortaklık İlişkisi’nin başlamasıdır.  İlkesi             ödenecek harçlar
      Bu ilişkiler çerçevesinde örneğin
      23 Kasım 1970 tarihinde Katma  Katma Protokol’un 41. maddesine   Bu konular her yıl yeni çıkan karar-
      Protokol’a 20 Aralık 1976 ta-  göre yerleşim ve hizmet alanlarında  larla her zaman gelişip değişmektedir.
      rihinde Ortaklık Konseyi Kararı  Türklerin aleyhine Almanya, bu   Köşemi bu yüzden devam izleyin
      2/76’ya (OKK 2/76) ve 19 Eylül  protokolun yürürlüğe giriş tari-   ki haklarımızı bilelim, haklarımızı
      1980 tarihinde Ortaklık Konseyi  hinden sonra değişiklik yapamaz.  arayalım!
      Kararı 1/80’ne (OKK 1/80) imza  Ayrıca OKK 2/76’nın 7. maddesi
      atıldı.             ve 1/80’nin 13. maddesine göre,   Saygılarımla               Münih Türk Kültür Merkezi (Bizim Ocak) 6. Şöleni’nde KUD Bosancica Boşnak Folklor
                                                                       Grubu Balkan rüzgarları estirdi.
      Sanayi tipi mutfak dizaynında
                                40 senelik mesleki tecrübe
                                 A‘dan Z‘ye bütün mutfak
                                 malzemelerinde en iyi marka      2018 Kurban bayrami münasebeti ile bulunduğum memleketim Kayseri`de ani bir kalp krizi geçirerek
                                 ve kaliteli işçilikle çalışıyoruz.     uzun bir süre yoğun bakımda kaldım. Şimdi sevenlerimin dualari ile sağliğima kavuştum ve
                                                                en kısa sürede Münih’e gelmeyi planlıyorum.
                                 Türk İş yerlerine hizmet vermekten    Hastalığımın ilk gününden bu güne kadar her zaman yanımda olan ve tedavim için destek olan
                                 gurur duyarız.
                                                             Kayseri Melikgazi Bld. başkanı Dr. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ`a
                                 Sanayi tipi mutfaklar için          Ameliyatımı büyük bir titizlikle ve insanüstü gayretle yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
                                 aradağınız her şey.            Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. RAMAZAN TOPSAKAL ve ekibine.
                                 ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre           Hastalığım boyunca yanımdan ayrılmayan eşime , kızlarıma ve
                                 ve OHSAS 19001 işçi sağlığı ve        damatlarım Muğdat Kaya ve Erdem Balan’a, Kayınbiladerlerim ve akrabalarıma,
                                 güvenliği gibi tasarımında ünlü     Bizzat ziyaretime defalarca gelerek veya defalarca arayarak hastalığım hakkında bilgi alan dostum,
                                 İtalyan malzemeleri kullanarak       Maltepe Belediye Başkanı Ali Kiliç’a, Yeni Münih Başkonsolosu Sayın Mehmet Günay’a,
                                 anahtar teslimi gerçekleştiriyoruz.
                                                    Münih eski Başkonsolosu Mesut Koç’a, eski ataşelerimizden Hüseyin Bağceci’ye ve İsmet Salihoğlu’na,
                                 Karar vermeden önce              Münih Aile Ataşesi Mahmut Gardaş´a, Münih Eğitim Ateşesi Mustafa Çakır´a,
                                 bizden görüş almanız                       Kayseri Milletvekili Ismail Taner’e,
                                 kendi menfaatinizedir.             Bavyera eski uyum sorumlusu ve şimdi Kelheim Kaymakamı Martin Neumeier‘e,
                                                          Bavyera hükümeti uyum sorumlusu milletvekili Mechthilde Wittmann‘a,
                                                         Nürnberg Konsolosu Selçuk Eke´ye, Bavyera Milletvekilimiz Arif Taşdelen´e,
                               ARAYIN GÖRÜŞELİM               Azarbeycan‘dan Elçin Aliyev ve ailesine, Münih eski Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Temel’e,
                                                           Politikacı (FTP) Mahmut Türker`e, Politikacı (CSU) Serdar Duran´a,
                                                    Münih eski Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi Uysal’a, Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı´ya,
                  Die Beste Adresse                            Deik Güney Bavyera başkanı İsrafi l Dursun’a, Mehmet Akif Camii Başkanı Mustafa Kiliç’a,
                                                     Münih Türk Kültür Derneği başkanı Eyüp Tanriverdi’ye, Germenek der. Başkanı Gürkan Erkiliç’a,
             für Gastroeinrichtungen.                           Türk Alman Ticaret odası yönetim kurulu üyesi Ali Erdem’e, IGMG Güney Bavyera Başkanı Tayyip Sayan’a,
                                                        Çaykur Bülge Müdürü Seyit Akçal´a, Münih Belediyesinde sendikaci Nazim Arslan`a,
                    OB Restaurant,                                   İş Adamı Mehmet Kocagöl´e, İş Adamı Salim Şahin´e,
                     Pizzeria,                           Kardeşlerim Saim Memduh ve Yücel Zeytinoğlu´na, Avukat Serdal Altuntaş`a, Dr. Necdet Bulut´a,
                                                        Münih Belediyesi Encümeni Cumali Naz´a, Emniyet Müdürü Mükramin Özdemir´e,
                    Döner Imbiss,                            UID Münih´ten Özcan Kurt´a, İş adamı Erol Akçal´a, Garching Ditip Başkanı Mehmet Azal’a,

                   Café oder Feinkost                                   Post Bayern Gazetesi Bavyera temsilcisi Yüksel Üret’e
                  bei uns erfahren Sie                             ve aynı zamanda mesaj ile ve Telefon ile arayıp hastalığım hakkında bilgi alan,
                                                        dua eden siz saygıdeğer dostlarıma en kalbi duygularım ile teşekkürlerimi sunarım.
         Kompetente Beratung und sorgfältige Planung                              En kısa sürede görüşmek dileği ile Allahü Tealaya emanet olun.
         Höchste Qualität
         Ausführung im edlen Italienische Design.
         Sonderanfertigungen nach Wunsch.
         Schlüsselfertige Montage.
        Optimales Preis • Leistung • Verhältnis


      Gastro Group GmbH                 Telefon : +49 (0)89 / 720 599 91
      Thalkirchner Strasse 31, 80337 München      Telefax : +49 (0)89 / 720 599 93                   Tüdek Başkanı ve Goethe Hotel
                                                                     Mahir Zeytinoğlu
      info@gastrogroup.de                www.gastrogroup.de
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10