Page 8 - Bayern Ekim 2018
P. 8

8   EKİM - Oktober 2018                                                                 HABER


                                                  Aktüel     Hoam Çiğköfte hizmete açıldı

                                                      Ayhan Türker Akdağ ve Mikail Karamete


                            AD ENDORF- Hoam Çiğköfte Süper-      tesi 11.00-20.30 saatlerinde açık. Ayhan
                          Bmarket ve alışveriş merkezlerinde       Türker Akdağ ve Mikail Karamete ortaklı-
                           kurdukları Standlardan sonra şimdi      ğında açılan Hoam’da çiğköftenin yanın-
                           kendi mekanını açtı. Sevenlerinin yoğun   da kısır, kumpir, gözleme, kabartlama,
                           katılımı ve duası ile kesilen kurdeladan   menemen, sarma, dolma gibi yiyecekle-
                           sonra Hoam Çiğköfte Bad Endorf’da       rin yanında sıcak ve soğuk içeceklerle           Selçuk Eke
                           çiğköfte severlerin hizmetine açıldı.     hizmet verecek. Hoam Çiğköfte’ye Post
                           Bahnhof caddesi 5 numarada hizmet       Bayern Gazetesi olarak hayırlı ve bol        tekrar Bavyera’da
                           veren Hoam Çiğköfte Pazartesi-Cumar-     kazançlar diliyoruz.
                                                                            Gülden Kılıç    berg Başkonsolosluk
                                                                                      görev Bölgesinde
                                                                             ÜRNBERG-
     Türk basını Neumeier’i ziyaret etti                                                      NKısa bir süre   hizmet verecek.
                                                                                      Dışişlerinin tecrübeli
                                                                            öncesini ka-
                                                                                      Konsoloslarından
                                                                            dar T.C. Münih
    Münih Türk Medya mensubları eski Bavyera uyum sorumlusu şimdi Kelheim Kaymakamı                                Başkonsolosluğunda  olan Eke
                                                                                      Bakanlığı’a bağlı
                                                                            dört yıllık görev
               diğer namıyla ‘Türk Martin’i makamında ziyaret etti                                    süresini tamamlayıp  Almanya’nın Karls-
    Gülden Kilic                                   Camisi, spor klubleri,                    Ankara merkeze   ruhe, Ukrayna’nın
                                                                                      Odesa ve Rusya’nın
                                                                            dönen Selçuk Eke
      ÜNİH- Bavyera Eyalet Hükü-                          birçok iş yerleri ve                     şimdide Bavyera’nın  başkenti Mosko-
    Mmetinin ilk Uyum Sorumlusu                           STK’lar bulunmaktadır.                    Münih’ten sonraki  va ile Kıbrıs ve
    Martin Neumeyer kendisini Kelheim                        Audi ve BMW başta                       Başkonsolosluğu   NATO Dairelerinde
    Kaymakamı olarak ziyaret eden Mü-                        olmak üzere binlerce                     olan T.C. Nürnberg  çalıştıktan sonra
    nih Türk Medya mensublarına kendi-                        Türk bu firmalarda                      Başkonsolosluğuna  Münih ve Nürnberg
    sini unutmadıkları için teşekkür etti.                      çalışmakta ve Türkler                     konsolos olarak   hizmet bölgesin-
    Bavyera Eyalet Hükümetinin Uyum                         arasında işsizlik oranı                    atandı. 1962 Ankara  de görev yapacak.
    Sorumlusu olarak 2009-2016 Yılları                        bulunmamaktadır’’ dedi.                    doğumlu, evli ve  Konsolos Eke’ye
    arasında görev yapan ve partisi                         Gerek Eyalet Hüküme-                     iki çocuk babası  bizde Post Bayern
    ‘’CSU’’ (Hristiyan Sosyal Birlik                         tinin Uyum Sorumlusu                     olan Selçuk Eke  Gazetesi ekibi ola-
    Partsi) tarafından Türklere yakınlığı                      olarak gerekse halen                     bundan sonra dört  rak çalışmalarında
    sebebiyle ‘’ Türk Martin’’ olarak                        yürüttüğü kaymakamlık                     yıl daha T.C. Nürn- başarılar dileriz.
    bilinen ve şimdiki, ‘’ Aşağı Bavye-                       görevi sırasında, Tür-
    ra’’ (Niederbayern) Kelheim kazası  bölgesinin tanıtım filmi gösterisi     kiyenin tanıtılması
    kaymakamı Martin Neumeyer,     sonrası, Tuna nehri kısıyısında yer  ve anlaşılması maksaddıyla şahsi
    kendisiyle uzun yıllar Münih’teki  alan, tarihi ve doğal güzellikleri ve  olarak gerçekleştirdiği 40 civarındaki
    çalışmalarında işbirliği içinde  sunduğu işyeri ve sosyal imkanlarla  ziyaret dışında, Bavyera Hükümet
    olduğu Türk Medya mensublarından  Kelheim ve çevresinde, yerleşik Türk  yetkilileri ve Parlamento Başkanının
    doğayen gazeteci Orhan Tinengin  nüfus oranının, Almanya genelinde ilk resmi ziyaretlerinde inisiatif ve
    öncülüğünde bir grubun nezaket zi- sıralarda yer aldığını belirtti.  planlayıcı olarak yer aldığını ve şu  Martin Neumeyer kendisini Kelheim
    yaretini kabul etti. Kendisini unutma- Neume-yer ‘’ Bölgemizde yaşayan  anda da kaymakamlık Görev Böl- Kaymakamı olarak ziyaret eden Münih
    yarak ziyarette bulunan Türk Medya  Türklerin uyum problemlemlerinin  gesinden yetkililerin yer alacağı  Türk Medya mensublarına kendisini
    mensublarına teşekkür eden Neumey- olmadığını memnuniyetle gürmek-  bir Türkiye gezi programı hazırlığı  unutmadıkları için teşekkür etti ve Post
    er, Kaymakamlık Toplantı Salonunda  teyim. Kelheim’de Türklerin dört ayrı  içinde olduğunu vurguladı.   gazetesi hakkında bilgiler aldı.
                       Açık Kapı’da ortak etkinlik                                         Başkonsolosa


                                   Augsburg’daki                                   anlamlı ziyaret
                                   camiler Açık                                   Münih Türk Dernekler Birliği, Münih’e
                                  Cami Günü’nde                                    yeni atanan Başkonsolos Mehmet
                                     Merkez                                     Günay’ı makamında ziyaret etti
                                     Camii’de                                   Aykan İnan
                                                                              ÜNİH - 50’den fazla derneğin
                                     buluşarak                                   Mdesteklediği Münih Türk Dernek-
                                      ortak                                   ler Birliği (MTDB), Münih’e yeni atanan
                                      etkinlik                                  Başkonsolos Mehmet Günay’ı makamında
                                                                            ziyaret etti. Münih Türk Dernekler Birliği
                                    düzenlediler      Uyum Müdürü Erben, “Camiler aşırı ve milliyetçi mesajların  heyeti platformun kuruluşu, gündemi,
     Augsburg Açık Camiler Günü’nü “Dindarlık - Bireysel, Doğal ve Normal”         verildiği yerler olmamalı. Almanya’ya çok göçün olduğu  çalışmaları ve oluşturulan komisyonları
           teması ile DİTİB Merkez Camii’de kutladı.                    ülkeler de camileri siyasileştirmemeli” dedi.   hakkında bilgi verdi. MTDB sözcülerinin ve
                                                                            yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memn-
    Aykan İnan                                     ve Normal” ko-    olan “Dindarlık - Bireysel, Doğal ve  uniyetini dile getiren Başkonsolos Günay,
      UGSBURG - Augsburg’da                             nusu işlendi     Normal” konulu konferansı dinledi-  bir önceki görev yeri      olan
    Abulunan cami cemiyetleri                             Uyum Meclisi Başkanı  ler. Islamski Forum Boşnak Camii   Hannover’de böy-          le
    1997’den beri iki Almanya’nın                           Suriyeli Kürt Husain  Bayan Korosu’nun sunduğu ilahilerin  bir oluşumun
    birleşmesi günü olan 3 Ekim                            Mahmoud “Biribirimiz  ardından ikindi namazı da gayrimüs- olmadığını,
    tarihinde 2018 Açık Cami Günü                           üzerine değil birbirimiz  lim ziyaretçiler ile beraber eda edildi.  Münih’te ise,
    dolayısıyla DİTİB Augsburg                             ile konuşmalıyız. Ak- Bütün gün boyunca yemek ve içecek  böylesine
    Merkez Camii’nde Augsburg                             tüel sorunlar karşısında  stantları ile Ebru sanatı gösterisi, kitap  önemli bir
    Belediyesi ve Augsburg Uyum                            her vatandaşın    sergisi, İslam sergisi ve çocuklar için  oluşumu gör-
    Meclisi’nin katkılarıyla ortak bir                         sorumluluğu      oyun alanları güne zenginlik kattı.  mekten duyduğu
    etkinlik düzenlediler. İslam dini-                         vardır” dedi. Uyum                     memnuniyet
    nin çok tartışıldığı bir ortamda                          Müdürü Erben ise                      belirtti.
    Augsburg’daki DİTİB, IGMG ve    Islamski Forum                 teröristlerin İslam’ı                    Başkonsolostan
    Boşnak camilerin ortak etkinliği  Boşnak Camii Bayan               farklı yorum-                        platforma tebrik
    ses getirdi. DİTİB Bobingen    Korosu ilahiler sundu.              layarak kötüye                       Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak
    Camii Din Görevlisi Muammer                            kullandıklarını                       yaşadığı tüm şehirlerde, ortak problemle-
    Arpaguş’un sunduğu program                             belirterek “Aşırı                      rin çözümü adına, bu oluşumların önemini
    DİTİB Augsburg Merkez Camii Din  Çevre, Sürdürülebilirlik ve Göç Mü- sağcılar siyasi amaçlar için                      vurgulayan Başkonsolos Mehmet Günay,
    Görevlisi Mehmet Çolak’ın Kur’an  dürü Reiner Erben ve Augsburg Uyum  İslam’a vuruyorlar. Camiler aşırı                   “Birlik ve beraberlik ile aşılamayacak zorluk
    tilaveti ile başladı ve ardından DİTİB  Meclisi Başkanı Husain Mahmoud  ve milliyetçi mesajların verildiği                  yoktur. Sizleri bu girişiminizden dolayı
    Augsburg Merkez Camii Başkanı   birer konuşma yaptılar. Alman   yerler olmamalı. Almanya’ya çok                     kutluyorum” dedi. Ziyarete, Münih Türk
    Abuzer Korkut selamlama konuşması  medyasının da ilgi gösterdiği etkinlik- göçün olduğu ülkeler de camileri                 Dernekler Birliği’ni temsilen gelen yönetici-
    yaptı. Yeni göreve başlayan Mü-  te Birlik 90/Yeşiller Partisi Belediye  siyasileştirmemeli” dedi. Gayri-                  ler, Başkonsolos Günay’ı, platformun Kasım
    nih Başkonsolosu Mehmet Günay   Meclisi Üyeleri Cemal Bozoğlu ve  müslim ziyaretçiler öğle namazını                    ayı içerisinde yapılacak aylık toplantısına
    ile Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık  Dr. Pia Haertinger ile Augsburg Uyum  izledikten sonra cami rehberliğine                 davet etti. Başkonsolos Mehmet Günay
    Yılmaz ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr.  Meclisi 3. Başkanı Hırvat Marija Jehle  katıldılar ve DİTİB Güney                    da bu sayede MTDB organizesinde bütün
    Mustafa Çakır’ın da katıldığı açılış  de hazır bulundular.      Bavyera Bölge Görevlisi Aykan                      platformu destekleyen Türk dernekleri ile
    programında Augsburg Belediye                     İnan tarafından sunulun 2018                       tanışmaktan memnuniyet duyacağını ifade
    Başkanı adına Augsburg Belediyesi  “Dindarlık - Bireysel, Doğal   yılı Açık Camiler Günü teması                      ederek, toplantıya katılma sözü verdi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13