Page 9 - Bayern Ekim 2018
P. 9

HABER                                           Aktüel                            EKİM - Oktober 2018   9 9

                                                                                 EKİM - Oktober 2018

    Yeni moda TÜRKOFOBİ


     Avrupa ülkelerinde artan yabancı düşmanlığı, yarım asırdan fazla bu topraklarda yaşa-
    yan Türkleri daha da derinden etkilemeye başladı . TAVAK Vakfı’nın araştırmalarına göre
     Almanya’daki Türklerin % 77’si, İslamofobi’yi de sollayan Türk korkusundan şikayetçi.
                                     Türk düşmanlığının arttığını
                                     dile getirdiler.
                                     VATANDAŞLIK DA
                                     KAR ETMİYOR
                                     Bu ülkede yaşayan Türk-
                                     lerin 1 milyon 450 bininin
                                     içinde yaşadıkları ülkenin
                                     vatandaşlığını almış durumda
                                     olmasına rağmen, saçlarından
                                     renklerinden dolayı Türkofobi
                                     ile karşı karşıya kaldıklarını
                                     kaydettiler. Araştırmaya
                                     göre Avusturya’daki Türk-
                                     ler yüzde 79 oranında
                                     Türkofobi’den şikayetçi
                                     olduklarını açıklıyorlar. Bu
                                     kapsamda gerek Almanya
                                     gerek Avusturya’da Türko-    RÜKSEL- Avrupa      AB’den             335 milyon avroyla İtalya
                                     fobiye karşı çalışmaların  BBirliği (AB) üyesi                     izledi.
    MÜMİN ŞEN           ve Türkofobi ile mücadele yılı  arttırılması ve Türk     28 ülke, 2017 yılında                    AB’ye kahveler
                                                   8,7 milyar avroluk
      TUTTGART- Türkiye-     olarak kabul edilmesini istedi.  düşmanlığının azaltılması  kahve ithal etti. Avru-  kahveye              Brezilya’dan
    SAvrupa Eğitim ve Bilim-    Yapılan eylül ayında Almanya’da sağlanması gerektirdiğini   pa İstatistik Ofisi’nin                   AB üyesi ülkeler, 2017
    sel Araştırmalar Vakfı (TA-  yapılan araştırmada ise bu   belirten TAVAK Başkanı Prof.  (Eurostat) Dünya                       yılında en fazla kahve
    VAK), Avrupa’daki Türklerin  ülkedeki 3 milyon 200 bin Türk  Dr. Faruk Şen, Almanya’daki  Kahve Günü dolayısıyla                    ithalatını Brezilya’dan
    karşılaştıkları İslamofobi ve  kökenli göçmenin yüzde 77’sinin  Türklerin öncelikle geldikleri  yayımladığı verilere  8,7 milyar            yaptı. AB’nin toplam
    Türkofobi konusunda çarpıcı bir  her geçen gün artan Türkofo- ülkenin sevilmediğini ve daha  göre, AB genelinde
    araştırma yaptı. TAVAK Vakfı  biden şikayetçi olduğu ortaya  sonrada Türk hükümetleri-   geçen yıl yaklaşık 3 mi-                   kahve ithalatının yüz-
    ayrıca, 2019 yılı için Avrupa  çıktı. Araştırma sonucunda,  ne negatif bakışın bunda çok  lyon ton kahve ithalatı     Euro             de 29’u Brezilya’dan
    Birliği’ne yaptığı müracaat çerçe- Almanyalı Türkler, Türkofobinin  etkili olduğunu dile getirdiğini                           gerçekleştirildi.
    vesinde 2019 yılının İslamofobi  İslamofobiyi geride bıraktığını ve vurguladı.       gerçekleştirildi.                      Söz konusu dönemde
                                                   AB üyesi 28 ülke, geçen
                                                                                       AB’ye Brezilya
                                                   yıl kahve ithalatına                          840 bin ton,
                 Münih’lilerin amigo abisi                      toplam 8,7 milyar avro                         Vietnam 627
                                                   ödedi.
                                                                                       bin ton, Hondu-
                 İbrahim Bozkurt vefat etti                      İlk sırada Almanya                           ras 211 bin ton,
                                                   AB ülkeleri arasında                          Kolombiya 188
                   ÜNİH- Renkli siması ile ve al- vefatı ile bölgemizde yaşayan tüm  kahve ithalatında ilk sırayı                    bin ton, Uganda
                 Mçal gönüllü tutumu ile insanların Türkleri üzdü. Münih Miraç cami- Almanya aldı. Almanya,                        149 bin ton,
                 gönlünde taht kuran amigo İbrahim  ininde kılınan cenaze namazında  geçen yıl 2 milyar 777                        Hindistan 148
                 Bozkurt altı aydın beri vermiş  tarihi bir kalabalık vardı. Bizde  milyon avroluk kahve                         bin ton, Endo-
                 olduğu hayat mücadelesini kaybetti.  Post Bayern gazetesi olarak amigo  ithal etti. Almanya’yı                      nezya 141 bin
                 Münih’te bulunan spor klüplerinin  İbrahim abimize Allahü Teala’dan  kahve ithalatında en yakın                      ton ve Peru 119
                 maçlarına giderek amigoluk yapan  rahmet diler, başta acılı ailesi olmak  1 milyar 622 milyon                       bin ton kahve
                 ve devamlı olarak giydiği ay yıldızlı  üzere bütün Bavyera’lı Türk’lere  avroyla Fransa, 1 milyar                     ihraç etti.
                 bayraklı formasıyla gezen Bozkurt  başsağlığı dileriz.> Yüksel Üret


        4J[ TBZH͆EF͏FS NÛ͒UFSJMFSJNJ[F

        EBIB SBIBU CJS BM͆͒WFSJ͒ JNLBO͆                       NFWTJNMJL CÛUÛO NFZWF TFC[FMFSMF JͅJOJO V[NBO͆
                                               )FSHÛO UB[F WF IFMBM FU SFZPOVNV[MB LVSV WF
              TVONBL JÉJO
        :&/͇-&/%͇,                                   HÛMFSZÛ[MÛ QFSTPOFMJNJ[ JMF IJ[NFUJOJ[EFZJ[


          ͑JNEJ ÉPL EBIB SBIBU


                               "OHFCPUMBS͆N͆[͆
        BM͆͒WFSJ͒ ZBQBCJMFDFLTJOJ[          TÛSFLMJ UBLJQ FEJOJ[


                                Goethestr. 15, 80336 Münih • Tel.:
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14