Page 10 - Bayern Ocak 2019
P. 10

10    OCAK- Januar 2019                                                                HABER

                                                  Aktüel

                           Augsburg kahkahaya doydu                           Cihan Arman        Theater’de gerçekleşen  alan Ahmet Çevik Tiyat-
                             UGSBURG- İsmail    oyuna sanat severler büyük rosu, Deniz Nida Şener’in
                           ACan Törtop’un      ilgi gösterdi. “Kaçamak  yazdığı “Kaçamak ya da
                           yönettiği “Kaçamak ya   ya da Kaçamamak” oyunu  Kaçamamak” oyununda,
                           da Kaçamamak” oyunu,   macera dolu bir hikayeyi  sahne alan oyuncular Ah-
                           Augsburg’da izleyici ile  konu aldı. Yaklaşık 400  met Çevik, Şebnem Scha-
                           buluştu. İş kadınları Ayşe  tiyatro severin buluştuğu  effer, Murat Gören, Yelda
                           Karaağaç, Nurcan Şentürk  oyunda, davetlileri ade- Alp, Cengiz Güleryüz ve  Nürnberg’de Film
                           ve Öznur Tuncay’ın    ta gülme krizine sokan  Gamze Özalan Augsburg’u
                           birlikte organize etti-  oyun davetlilerden tam  çok sevdiklerini ve kısa  Festivali başlıyor
                           kleri tiyatro gösterisi  not aldı ve oyunun son- zamanda tekrar yeni bir
                           Augsburg’u kahkahaya   unda dakikalarca ayakta  oyunla geleceklerinin müj- Serdar Türen        dillerinde İngilizce altyazılı
                           boğdu. Augsburg Reese   alkışlandılar. Büyük beğeni desini verdiler.    NFilm Festivali 9. Mart’da  olarak festival kapsamında
                                                                    ÜRNBERG - Türk-Alman
                                                                                 gösterime sunulacağı açıklandı.
    Türkiye’de hayat buldu                                                    Tafelhalle’de yapılacak Gala  Festivalin ikinci haftasında,
                                                                                 16 Mart Cumartesi akşamı
                                                                   ile yirmi dördüncü kez start
                                                                                 yapılacak olan ödül töreninde,
                                                                   alacak. Festivalde bu yılda yine
                                                                   çok sayıda film sinema severler
                                                                                 lik ve üçüncülük ödüllerinin
                                                                   ile buluşacak. Film ödüllerinin  En İyi Film birincilik, ikinci-
                                                                   verileceği festivalde ödül ala- açıklanacağı bildirildi.
       Almanya’da tedavi edilemeyen Aleyna Türkiye’de yeniden hayat buldu                           bilmek için 500’den fazla kısa  Festivalin jüri üyeliğini bu yıl
                                                                   film başvurusunda bulunuldu.  Constanze Knoche, Berrak
     STANBUL - Almanya’da                                    tedavi süreci bizi çok yordu.  Almanya, Türkiye, İran, Fransa, Tüzünağaç, Robert Kellner ve
     doğuştan böbrek yetmezliğiyle                               Türkiye’nin tıp konusunda    İşviçre, ABD, Suriye, Avustu- Caroline Lano yapacak. Festi-
    İdünyaya gelen ve 2008 yılına                                Almanya’nın önünde olduğunu   rya, Irak, Rusya ve başka 90  valin bu yılki onur konukları
    kadar diyalize giren Aley-                                  söyleyebilirim. Orada yapılan  farklı ülkeden gelen başvurular  Filiz Akın ve Ediz Hun
    na Şahin’e anne ve babası                                  tedaviler çare olmazken, bu-  arasından, Almanya, Türkiye ve olacak. Türk Sinema Sever-
    Türkiye’de yeniden hayat verdi                                rada kızım sağlığına kavuştu.  Avusturya’dan olmak üzere to- lerin gönlünde taht kuran bu
    Böbrek ve karaciğer yetmezliği                                Tarif edilemez ve anlatılamaz  plam 14 film yarışmaya seçildi.  ikili açılış galasında onur ödülü
    yaşayan genç kıza baba                                    duygular yaşıyorum. Kızımın   Kısa filmler 15 Mart’ta orijinal  alacaklar.
    karaciğerini, anne ise böbreğini                               sağlığına kavuşması en büyük
    bağışladı. Almanya’da anne ve                                mutluluğumuz” şeklinde      ‘En İyi Kısa Film’ için yarışacak 14 film:
    babasının ayrılmasından sonra                                konuştu.             Dikenli Tel: Serdal Altun, TR 2017, 3’20
    annesiyle yaşayan Aleyna Şahin                                “Anne ve baba          Aus der Nähe (Yakından): Daniel Popat DE 2018 5’00
    doğuştan böbrek yetmezliği                                                  Cember: Subutay Kırkpınar, TR 2018, 14’59
    rahatsızlığıyla dünyaya geldi.                                fedakarlık yaparak        Mitose (Mitoz): Halit Ruhat Yıldız, DE 2018, 25’00
    Almanya’nın Nürnberg şehrinde                                kızlarını hayata dön-      Kısmet: Doğuş Özokutan, Vasvi. Çiftcioğlu, TR 2018, 3’19
    1998 yılında doğuştan böbrek                                 dürdüler”            Kerata: Kasım Ördek, TR 2018, 20’00
    yetmezliği ile doğan Aleyna, 10  Tüm bu tedavi işlemleri sürer- dünyaya geldim. Yürümede ve  Organ Nakli Merkez Başkanı  3:1, Alisia Manuguerra, DE 2017, 14’07
    yıl boyunca Almanya’da tedavi  ken Aleyna’nın karaciğerinde  nefes almakta zorluk çekiyordum.  ve Aleyna’nın doktoru Prof. Dr.  Kaset: Serkan Farklı, TR 2018, 16’49
    gördü. 2008 yılına kadar diya- de sorun olduğu tespit edildi.  Vücudumda şişlikler meydana  Ayhan Dinçkan, anne ile babanın  Katharsis (Katarsis): Alison Kuhn, DE 2018, 11’45
    lize giren Aleyna, bir kadavra- Bunun üzerine Almanya’da  geldi ve bu hayat standartlarımı  yapmış olduğu fedakarlığa   Finiş: Benhür Bolhava, TR 2018, 12’25
    da uygun böbreğin bulunması  yaşayan baba Ergün Şahin   etkilemeye başladı. Almanya’da  dikkat çekerek, “Aleyna’nın   Salveger (Yıl Dönümü): Angeica Germana Bozza, DE 2018,
    üzerine böbrek nakli oldu. Ancak  Türkiye’ye çağrıldı ve bazı  tedavi sürecim pek iyi geçti  durumu daha önce sıklıkla   14’17
    nakledilen böbrek 3 yılın sonun- testlerden geçti. Bu testlerin  diyemem. Türkiye’ye gelerek iyi  karşılaştığımız bir durum değil.  Naftalin: M. Furkan Daşiblek, TR 2018, 20’00
    da işlevini yitirdi. Anne Yasemin  sonucunda babanın da kızına  yaptığımı düşünüyorum. Annem  Aleyna bize geldiği zaman  Leke: Tufan Simsekcan, Ozan Sihay, TR 2018, 8’54
    Kahyaoğlu, Almanya’da tedavi- karaciğerini bağışlayabileceği  ve babama da teşekkür ediyo- böbrekleri çalışmıyordu ve   Generalprobe (Genel Prova): Jannis Lenz, AUT 2017, 15’00
    nin yeterli olmadığı düşüncesiyle  ortaya çıktı. Hiç zaman kaybedil- rum, karaciğer ve böbreklerini  kötü durumdaydı. Diğer tet-
    kızını alıp İstanbul’a geldi. meden Aleyna’nın tedavi süreci  vererek bana hayat verdiler. Bu  kikleri yapıldığı zaman sadece  Hababam sınıfı Münih’e geliyor
    Anne böbreğini, baba      başlatıldı. Türkiye’de ender  kadar kısa zamanda iyileşmeyi  böbrekte değil karaciğerde de
                    görülen ve şu ana kadar sadece
                                   beklemiyordum. Zamanla daha
                                                  sorun olduğunu gözlemledik.
    karaciğerini verdi       40 defa gerçekleşen kombin  iyi olacağımı düşünüyorum.   Aleyna’nın tedavi ve ameliyat        YÜKSEL ÜRET döndüm. İlk tiyatro gösterimiz
                                                                     ÜNİH- Hababam Sınıfı
    İstanbul’da özel bir hastanede  ameliyat yapılarak bir gün arayla  Anneme, babama ve doktoruma  süreci bu sonuçlardan sonra daha  MAvrupa’da. Türkiye’de mi- 22 Şubat Cuma günü Münih’in
                                                                                  Leopold caddesi 17 numarada
    tedavisine başlanan Aleyna’nın  önce karaciğer nakli, daha sonra  teşekkür ediyorum” dedi. hız kazandı. Organ yetmezliği  lyonlari güldüren ve düşündüren bulunan Theater Leo ile start
    tekrardan böbrek bulunup nakil  böbrek nakli gerçekleştirildi. “Türkiye sağlık sek-    olduğu için böbrek naklini de  Hababam                 verecegiz. Daha
    işlemi yapılmasına karar verildi.  “Karaciğer ve böbrek   töründe Almanya’nın      etkiliyor ve müdahale edemiy-  Sınıfı Avru-               sonra Avrupa’nın
    Anne Yasemin Kahyaoğlu’ndan  vererek bana hayat                      orduk. Tek çare her iki organın  pa turnesi-               değişik
    alınan örnekler sonucunda kızı                önünde”            birden değişmesi ve iki vericinin  ne çıkıyor.              şehirlerindeki
    Aleyna’ya kendi böbreğini   verdiler”           Kızına karaciğerini bağışlayan  bulunabilmesi gerekiyordu. Anne  Birçok Avrupa             gösterilerden son-
    verebileceği anlaşıldı. Bunun  Başarılı ameliyatlar sonrası  baba Ergün Şahin, zorlu bir  ve babası bu fedakarlığı yaparak  şehrinde               ra yine Bavyera
    üzerine tereddüt etmeyen anne,  sağlığına kavuşan Aleyna,  süreçten geçtiklerini söyleye- kızlarını tekrardan hayata dön- tiyatro sever-             eyaletinin diğer
    kızına böbreğini bağışladı.  “Doğuştan böbrek hastası olarak  rek, “Almanya’da yaşadığımız  dürdüler” diye konuştu.   lerin karşısına             büyük şehri olan
                                                                   çıkacak                 Nürnberg’de 10
                       Başbakan Söder’i tebrik ettiler                            olan Haba-                Şubat Pazar günü
                                                                                       Meistersingerhal-
                                                                   bam Sınıfı
                                                                   22 Şubat’ta               le de verecegiz.
                                                                   Münih’te ve               Bütün tiyatro
                         ÜNİH-                                        10 Mart’ta ise              severleri bekliy-
                       MBavyera                                        Nürnberg’de               oruz” dedi. Ortağı
                       Başbakanı                                       sahne alacak.              Can Özer ile
                       Markus Söder,                                     Uzun süredir               birlikte München
                       Eyaletteki dip-                                    organizelere               Event olarak tiya-
                       lomatik temsil-                                    ara veren Or-              tro severlere süp-
                       cilere verdiği                                     han Çelik 22               rizleri olacağını
                       geleneksel yeni                                    Şubat Cuma                açıklayan
                       yıl davetinde 45                                    günü Münih’               Orhan Çelik
                       ülkenin , mes-                                     te Leopold Caddesi 17’ deki  iş hayatından biraz olsun
                       lekten ve fahri                                    Theater Leo ile organizatörlük  sıkıntılarını atmak isteyenleri
                       konsolosunun               Başkonsolosu Mehmet Günay, Nürnberg     işine tekrar start vermiş ola- tiyatro salonlarına davet etti.
                       tebriklerini kabul etti. Başbakanlık kubbeli  Başkonsolosu Yavuz Kül ile Regensburg Fahri  cak. Uzun yıllar organizasyon
                       salonunda farklı ülkelerden 17 meslekten 28  Konsolosu Hanns Huber de Söder’i tebrik edip  işine ara veren iş adamı Orhan
                       fahri toplam 45 temsilciler arasında Münih  iyi dilek temennisinde bulundular.    Çelik Post Gazetesine yaptığı
                                                                   açıklamada “ severek yaptığım
    Söder’den muhteşem resepsiyon                                                konser ve tiyatro organizasy-
                                                                   on işlerine Hababam Sınıfı
                                                                   ile tekrar dönmenin gururunu
                                                                   ve heyecanını yaşıyorum.
    Gülden Kılıç                                                         Arkadaşım Cem Özer ile bir-     Organizatör Orhan Çelik
                                                                   likte bu heyecanlı işime tekrar        ve kızı Helin
      ÜNİH- Her yıl
    Molduğu gibi bu yıl
    da geleneksel olarak                                                    “12 Numaralı adam” Münih’te
    düzenlenen Bavyera
    Eyaleti Başbakanlığının                                                           Gülden Kılıç risk almak ve hayata tutun-
    organize ettiği Yeni Yıl                                                     ÜNİH- İbomavi organiza- mak üzerine kuruyor. Dizi,
    Resepsiyonu geniş bir                                                    Msyonu ile Anton-Fingerle-  tiyatro ve sinema filmlerindeki
    katılımla gerçekleşti.                                                    Bildungszentrum salonunda  performanslarının yanı sıra ken-
    Geçtiğimiz yıl Mart                                                     Erkan Kolçak Köstendil Mü-  di yazıp oynadığı ‘’12 Numaralı
    ayından buyana Bavy-                                                     nihli sanatseverler ile buluştu.  Adam’’ beğenileri toplayan ye-
    era Eyaleti Başbakanı  Post Gazetesi Güney Bavyera Haber  olmamasına rağmen katıldılar.                  Çukur’ dizisindeki ‘Vartolu’  tenekli oyuncu, oyununa yoğun
    Markus Söder      Müdürü Gülden Kılıç (sol başta), Bav-yera  Eyalet Başbakanı Söder son iki              karakteriyle büyük beğeni  ilgi gösteren hayranları ile bol
    muhteşem bir yeni yıl   Eyaleti Başbakanı Markus Söder  yıldır uygulanmayan davetlile-          Post Gaze-  toplayan Erkan Kolçak Kösten- bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
    resepsiyonu düzen-     ve eşi Karin Baumüller-Söder.   ri tek tek selamlama defilesini          tesi Güney  dil, 45 dakikalık
    ledi. Bavyera Eyaleti                    tekrar başlattı, arzu eden davet-         Bavyera    2 bölüm halinde
    Başbakanı Markus Söder ve eşi  verdiler.          lilerinin sıraya girmesiyle eşi          Haber     sunulan tek kişilik
    Karin Baumüller-Söder’le bir- Bin 700 seçkin davetli    ile birlikte özel misafirlerini          Müdürü    oyunu ile finale gi-              Organizatör
    likte Münih’te tarihi başbakanlık              selamladı . Defilenin ardından          Gülden    den bir maçı ve bir                İbrahim
    binasında           Başbakanın davetine eya-   Söder açılış konuşmasında,            Kılıç, Aile  yedek kalecinin son             Bozkurt(solda)
                                                                                         sanatçı Erkan
    bakanlar, eyalet başbakanları,  let başbakanları, siyasi parti  davete katılan tüm davetlilerin       ve Sosyal   şansını anlatıyor.                Kolçak
    siyasi parti başkanları, kültür, sa- başkanları, toplumun ileri gelen- yeni yılını kutladı. Muhteşem     İşlerden   Sanatçı kendi yazıp               Köstendil
                                                            sorumlu
    nat ve spor dünyasından tanınmış  leri ve sivil toplum kuruluşları ile  organize edilmiş davette politika,  Bakan     oynadığı oyununu,              gösteri sonrası
    simalar ve aralarında Türklerin  toplam bin 700 seçkin davetli  iş, kültür, sanat,basın ve spor       Kerstin    çizgilerin dışına              teşekkür çiçeği
    de bulunduğu toplumun ileri ge- verdiği yeni yıl resepsiyonuna  dünyasından katılan davetliler        Schreyer   çıkmak, yalnız               takdim ederken.
    lenleri için yeni yıl resepsiyonu  hava şartlarının çok elverişli  hoş sohbet ve vakit geçirdiler.      ile birlikte. kalmak, aile olmak,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15