Page 2 - Bayern Ocak 2019
P. 2

HABER
    2    OCAK- Januar 2019                                                                 HABER

                                                  Aktüel


      Bir başarı hikayesi
      Bir başarı hikayesi                                                                          Ali
      Bir başarı hikayesi
      Bir başarı hikayesi


                                                                                         Yıldırım

               YÜKSEL ÜRET
          ÜNİH - Yaklaşık 60      BMW’de Boyahane kısmının
          yıldır gurbet ellerde ek-
          mek parası peşinde koşan  Betriebsrat (işçi temsilcisi) ola-
     Mvatandaşlarımız binbir türlü
      problemlerle karşılaşmaktadırlar.  rak 830 kişinin sorumluluğunu
      Özellikle ilk neslimizin başına
      gelenler tabiri caizse pişmiş tavuğun  yürüten Ali Yıldırım’ın hayatı
      başına gelmemiştir. Hemen Türkiye’ye
      dönülmeyeceğini anlayan 2. ve 3.     tam bir başarı hikayesi..
      nesil artık kabını yırtarak kendinden
      ve kendi ailesinden sonra toplu-      Yıldırım, sıfırdan zirveye
      muzu düşünmeye başlamışlardır.
      Bunlardan kimisi                   yükselişini
      eğitim için kollarını
      sıvamış kimisi folklö-              POST okurlarıyla
      re eğilmiş bazıları
      spor demiş bazıları                   paylaştı        maçına                              daha imza attı.
      gençlerimizi sokak-                              çıkarak şampiyonluklar kazanır  yıllarca emek verir. Ali Yıldırım 10 yıl
      tan kurtararak kötü                Ali           ve çok başarılı olur. Ali Yıldırım  boyunca SV İstiklal E.V. Futbol kul- Ali Yıldırım BMW’de
      alışkanlık kazanmasın                         aynı zamanda 1984 yılında dernek  übününde başkanlığını yaptı. Buradada  Günlük 1000 arabanın çıktığı tesislerde
      diye gece gündüz                 Yıldırım 1963 Trab- kurarak eğitime ihtiyacı olan çocuklara  uzun süre gençlerin sokaktan alabile- Boyahane kısmının Betriebsrat (işçi
      çalışmışlar. Hepsinin               zon Maçka doğumlu.  ders imkanı sunulmasına yardımcı ola- cekleri kötü alışkanlıklara karşı mü- temsilcisi) olarak şu an 830 kişinin
      amacı gençlerimizi ve               İlk orta ve liseyi  rak onların hem okullarda ve hem mes- cadele etti. Burada yaş gruplarına göre  sorumluluğunu yürütüyor. Ali Yıldırım
      çocuklarımızı tehlike-              Istanbul’da okuduk- leklerinde başarılı olmalarını sağlar.     13 ayrı takım kurarak bir  Münih’te toplam BMW’de 83 bin
      lere karşı korumak ve               tan sonra Almanya  Yıldırım 1992 yılında Yabancılar Me-              ilke  kişinin istihdam edildiğini bunun 40
      onların gelecekte kendi  Ali Yıldırım’ın çabaları sayesinde  Münih’e 1980 yılında  clisi seçimlerinde 37. sırada olmasına            bin kişisinin mühendis olduğunu
      ayakları üzerinde du- Almanya’da Alman firmalarının  geldi.Baba Hakkı  rağmen ilk üçe girerek büyük bir                     kaydetti. BMW’de toplam 2300
      racak güçlü birer insan  içinde en modern ve büyük olarak  Yıldırım kesin dönüş  başarı gösterir. Burada eğitim komi-             Türk arkadaşımız var. İşçilerin
      olmalarını sağlamaktır.  yapımı devam eden BMW nescidi yaptığı Türkiye’de  syonu başkanlığı yaparak çocukların                 Anayasal iş teşkilatını sendikal
      Bizde Post Bayern Ga-               2005 yılında vefat  ayrımcılığa uğramadan eşit şartlarda                    anlamda koruma ve yürütmekle
      zetesi olarak toplumumuza kendilerini  eder. 5 erkek ve 3 kız olmak üzere 8  eğitim görmelerine tam 12 yıl yardımcı              görevli. BMW’ de işçi alımından iş
      adamış olan bu insanları arayıp bulmak  kardeştirler. 1981 yılında bir dünya  olur. Bu dönemde ayrıca Avrupa                  planı yapılması, işçilerin bölümler
      ve herkesin onlara teşekkür etmek için  devi olan BMW’ye giren Ali yıldırım  ülkesi vatandaşlarına verilen ama Türk              arasında geçişleri ve atamaları ko-
      kolları sıvadık. Bu tanımlara uyan çok  firmasınında desteği ile mekaniker  insanlarına ve bazı ülke vatandaşlarına              nusundan sorumlu. Ali Yıldırım’dan
      insanımız var elbette. Bizim sizlere  olur. Aynı dönemde sporlada ilgilenir  verilmeyen “Eyalet Çocuk Doğum                  gençlerimize çağrısı her sene mutlaka
      takdim ettiğimiz ilk isim Ali Yıldırım.  ve tam 200 defa resmi amatör boks  Parası” nın hak kazanılmasında                  1 yıl önceden meslek eğitimi için
                                                                             müracaat etmeleri.                                                                      Ali Yıldırım
                                                                      oğlu ile
                                                                      birlikte

      Yardım Kahvaltısına UETD Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman,
     Çeşme Restoran sahibi Niyazi Koç, iş adamı Süleyman Karaaslan, STK
          Temsilcileri ve hayır sever vatandaşlar katıldı.
    Yemen’e yardım için buluştular


    Serdar Türen          bir nebze de olsa yardımda     Türkiye´nin
                    bulunmak isteyen UETD Kuzey
      ÜRNBERG - Yemen’de     Bavyera Kadınlar Kolu hayır
    Nyaşanan insanlık dramına    sever vatandaşları Çeşme    her yerinde çok
                     Restoran’da bir araya getirdi.  kolay Konut ve
                     Yardım kahvaltısına UETD
                     Kuzey Bavyera Başkanı      Yatırım yapma
                     Yılmaz Deliduman, Çeşme
                     Restoran sahibi Niyazi Koç,     fırsatları
     Münih             STK Temsilcileri, iş adamları
     veçevresi           ve çok sayıda yardım sever
                     vatandaş katıldı. UETD Kuzey
     ilanlar›n›z          Bavyera Kadın Kolları elde
     için              edilen hasılatın tamamını
                     Yemen’de ki yardıma muhtaç
     Yüksel Üret          insalara bağışladı. Bağışları
                     Türk Kızılay aracılığı ile
       Mobil :          Yemen’e ulaşacağını ifade                     Ulmerstr. 25
      0179 - 943 48 15       eden Kadın Kolları Başkanı                   86154 Augsburg
                     Fatma Elcivan, başta Çeşme                  Tel.: 0821/46098610
      www.postaktuel.com      Restoran sahibi Niyazi Koç                  Fax.: 0821/46098612
     yueksel.ueret@postgazetesi.de olmak üzere tüm hayır sever    Çiğdem Taşdelen      Mobil.: 0176/90229225
                     vatandaşlara teşekkür etti.
   1   2   3   4   5   6   7