Page 3 - Bayern Ocak 2019
P. 3

HABER                                                                          OCAK- Januar 2019     3 3

                                                                                OCAK- Januar 2019
                                                  Aktüel                                                                   Türk gençleri işleri
    Bau 2019’a rekor katılım                                                     kolaylaştırıyor      ÜNİH- Bu yıl “BAU 2019”                             Sanayi Odaları ile İzmir ve Denizli     Bülent Demirtaş büyük ölçekli şirketlere
    MMünih İnşaat ve Yapı Mal-  Bu yıl “BAU 2019” Münih İnşaat ve Yapı Mal-      Ticaret Odalarını Münih MÜSİAD      yapmış olduğu yazılım programlarıyla hem işleri
    zemeleri Fuarı’na Türkiye’den  zemeleri Fuarı’na Türkiye, rekor bir katılımla    merkezinde ağırlayarak görüş     kolaylaştırıyor hem şirketlerin kârlılık oranını artırıyor
    rekor katılım gerçekleşti. Tür- 67 firma ile yer aldı. İTO iki ayrı salonra stand  alışverişinde bulundular. MÜSİAD
    kiye ilk kez 67 firma ile katılım  kurarken, Münih MÜSİAD da Türkiye’den bazı    Münih Yönetim Kurulu ve İnşaatçı   Yüksel Üret          müşterilerine Emlak yönetim
    sağladı. Branşında dünyanın en                            üyelerle birlikte Nürnberg, Stuttgart  ÜNİH- Bülent Demirtaş ve  projesi, araba ilan projesi, stok
    büyüğü olan, 45 ülkeden 2 bin     heyetleri merkezinde ağırladı.        ve Hessen MÜSİAD yöneticileri de   Mkurmuş olduğu yazılım ekibi  takip ve depo yönetim projesi,
    250 katılımcının yer aldığı her                           toplantılara iştirak ettiler. MÜSİAD  ile Münih’te orta ve büyük ölçe- online fatura projesi, online
    iki yılda bir yapılan “BAU 2019” fuarına  ra doluluk sebebiyle katılamıyanlarıdan bir  Münih Başkanı Nebi Alp, toplantılara  kli şirketlere      Kfz gutachter (Ekspert) projesi,
    yaklaşık 250 bin ziyaretçi katıldı. İki yılda  yedek liste oluştrulduğunu söyliyen Genç,  katılan T.C. Münih Başkonsolosu Mehmet  yapmış olduğu           online Ürün ve
    bir Münih kentinde yapılmakta olan ve  ziyaretçiler arasında 70 bin olarak tahmin  Günay ve T.C. Münih Ticaret Ataşesi Ertem  yazılım projele-            Hizmet Tanıtım
    dünyanın branşında en büyüğü sayılan,  edilen mimarın, inşaatlarda tercih edecek- Çoban’a ayrıca bütün üyelerle birlikte  riyle şirketlerin             Projesi, hotel
    İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı “BAU  leri teknoloji ve malzeme üzerinde karar  katılımcılara teşekkür etti.      kârlılığını                 ve Restorant
    2019’’, 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında  verici olarak, ihracat amaçlı                         arttırdığı gibi               online rezer-
    yapıldı. 200 bin metrekare kapalı alanda  katılımcı Türk firmaları                            şirket yö-                  vasyon projesi
    45 ülkeden 2 bin 250 bunlardan 842’si  için önemine dikkat çekti.                             netimine de                 olmak üzere
    Almanya dışından katılımcıyla gerçekleşti.  Fuarda, Türkiye’den gelen                           büyük kolaylık                ihtiyaç duyulan
    Milli katılımcı olarak fuarda yer alan  katılımcı standalarını T.C.                            sağladı. Tekno-               iş kollarında
    İstanbul Ticaret Odası iki ayrı salonda  Münih Ticaret Ataşesi Er-                            loji çağının yeni              yazılım
    stand kurdular. 16 katılımcıyla, aralarında  tem Çoban ile ziyaret eden                          mesleklerinden                yapıyorlar.
    İhracatçılar Birliği (İMMİB) de olmak  T.C. Münih Başkonsolosu                              olan yazılım                 Genç ekip
    üzere Türkiye’den ilk kez 67 firma temsil  Mehmet Günay, ilgililerden                          şirketlerine                 aynı zamanda
    edildi. Uluslararası Münih Fuarı Türkiye  faaliyetleri ve beklentileri                          artık Türk                  müşterilerinin
    temsilcisi Osman Bayazıt Genç’in yaptığı  hakkında bilgi aldı.                              gençleri de el                talepleri
    açıklamalara göre, inşaatın her farklı biri- MÜSİAD Münih Bau                               attıla. Münih’te               doğrultusunda
    minde yer alan malzeme, teknolojinin, mi- 2019 fuarında aktiv                               genç girişimci                iş yerlerine
    mari gelişmelerin sergilendiği bu yılki fuara                                       Bülent Demirtaş               özel yazılım,
    katılan Türk firmaları arasında, en ince  görev aldı                                   ve kurduğu ekip ile yapmış  eğitim ve danışmanlık hizmetinin
    mermer kaplama yapanlardan dünya 2. ile,  Dünya’nın en büyük İnşaat  MÜSİAD Münih Yönetim Kurulu ve İnşaatçı üyelerle birlikte  olduğu şirketlere özel yazılım  yanında Google arama motoru
    otomatik otopark sistemleri buluş ve üretici- Fuarı için Türkiye’den gelen Nürnberg, Stuttgart ve Hessen MÜSİAD yöneticileri de toplantılara  programları ile adlarından  optimizasyonunda da yardımcı
    leri 2 firma da yer alıyor” dedi. Bu yılki fua- Afyon, Uşak Ticaret ve        iştirak ettiler.           söz ettiriyorlar. Genç ekip  oluyorlar.


         NEDEN Mİ VIACTIV SAĞLIK SİGORTASI

        ★ Çünkü VIACTIV ile Türkiye´de de 250 den fazla Hastahane ile muayene
         olma imkanı var
        ★ Türkçe ve Almanca dış hizmeti danışmanlık servis hattı.
        ★ Ücretsiz aile sigortası
        ★ Yeni doğan bebek için 184 euro hediye
        ★ Sağlıklı olmak için kurslarımızdan yararlanma imkanı
        ★ Sağlıklı yaşam tarzınızı destekleyici olarak 800 euro´ya kadar destek

        ★ 1 yıl hiç doktora gitmez iseniz 1 aylık priminizi iade ediyoruz.
         ve daha birçok avantajlar sizi bekliyor.


        Aşağıdaki Telefon numarasından bize ulaşıp Türkçe olarakta konuşabilirsiniz.
       GÜLAY ARIK
       Privat- und Firmenkundenberaterin
       Am Plarrer 14 • 90429 Nürnberg
       Fon 0911 98180-46
       Fax 0234 91533-138
       Mobil 0173 6873731
       guelay.arik@viactiv.de

       viactiv.de
       facebook.com/viactivkrankenkasse
   1   2   3   4   5   6   7   8