Page 5 - Bayern Ocak 2019
P. 5

HABER                                                                          OCAK- Januar 2019     5 5

                                                                                OCAK- Januar 2019
                                                  Aktüel        Almanya’da Türklere özel yabancılar hukuku

        eğerleri okuyucularım; 25 yıldır  örneğin 23 Kasım 1970 tarihinde Kat-  olarak ikamet eden ve istihdam edilen
        Yabancılar Hukuku ile uğraşmakta
      DYabancılar Hukuku ile uğraşmakta   ma Protokol’a 20 Aralık 1976 tarihinde  işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe
                           Ortaklık Konseyi Kararı 2/76’ya
      ve bilhasa vatandaşlarımızın Avru-     Ortaklık Konseyi Kararı 2/76’ya  girme şartlarına yeni kısıtlamalar geti-
      ve bilhasa vatandaşlarımızın Avru-
      pa Hukuku’ndan kaynaklanan
      pa Hukuku’ndan kaynaklanan          (OKK 2/76) ve 19 Eylül 1980   remezler (aile bireyleri için düzenleme
                             (OKK 2/76) ve 19 Eylül 1980
                             tarihinde Ortaklık Konseyi
      haklarını savunmaktayım. Yıllardır
      haklarını savunmaktayım. Yıllardır       tarihinde Ortaklık Konseyi   sadece OKK 1/80’nin 13. maddesi
      bu konuyla ilgili Türkiye Cumhu-
      bu konuyla ilgili Türkiye Cumhu-        Kararı 1/80’ne (OKK 1/80)   önemlidir). Saydığım maddelerde dü-
                             Kararı 1/80’ne (OKK 1/80)
      riyeti Münih Başkonsolosluğu’nda        imza atıldı.          zenlenen bu ilkeye ‘Hakları Kısıtlama
                             imza atıldı.
      riyeti Münih Başkonsolosluğu’nda
      danışmanlık hizmeti veriyorum,
      danışmanlık hizmeti veriyorum,                        Yasağı’ ilkesi denir. Anılan ilke Avrupa
      önemli kararlar çıkarttım, gazetel-
      önemli kararlar çıkarttım, gazetel-      OKK 2/76 ve OKK 1/80’den    Birliği’ne üye olan tüm devletler için
                             OKK 2/76 ve OKK 1/80’den
                             Kaynaklanan Çalışma ve Otu-
      erde köşe yazıları yazdım, televizy-
      erde köşe yazıları yazdım, televizy-      Kaynaklanan Çalışma ve Otu-  geçerlidir.
      onlarda ve radyolarda bilgiler            rum Hakkları
      onlarda ve radyolarda bilgiler
                                 rum Hakkları
      verdim - ve yıllardır bu ko-              Ortaklık Konseyi   Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
      verdim - ve yıllardır bu ko-
                                  Ortaklık Konseyi
      nuyla ilgili kitap yazmayı
      nuyla ilgili kitap yazmayı                Kararlarıyla,    ‘Hakları Kısıtlama Yasağı’ ilkesiyle ve
                                  Kararlarıyla,
                                   Topluluğa üye
      düşündüm, çünkü
      düşündüm, çünkü                      Topluluğa üye    OKK Madde 6 ile Madde 7 ile ilgili bir
                                   ülkelerde yasal
      vatandaşlarımız daha
      vatandaşlarımız daha                    ülkelerde yasal  çok önemli kararlar aldı. Yukarıda adı
                                    olarak bulunan
      hala yeterli bilgi sa-
      hala yeterli bilgi sa-                    olarak bulunan  geçen Maddeler ve ilke ile ABAD’ın
                                     Türk isçilerine
      hibi değil. Ayrıca                      Türk isçilerine  kararları çerçevesinde Türkler için
      Avrupa Adalet                         ve bunların  yürürlükte olan Alman Yabancılar
                                     ve bunların
      Divanı’nın,                           aile bireyle- Yasası’nın her konuda geçerli olmadığı
      Alman Fe-                            rine belirli  ortaya açıkça çıkmaktadır. Onun yerine
      deral İdare          Av. Dr. Temel Nal         süreler   Avrupa Hukuku’ndan kaynaklanan Türk
      Mahkemesi’nin                          sonunda   vatandaşları için özel statü hukuksal bir
                                      bulundukları
      ve çeşitli          SANAS Hukuk Ofisi         bulundukları  gerçektir.
      Eyalet İdare                       ülke ile sınırlı olmak
                                   ülke ile sınırlı olmak
      Mahkemeleri’nin yeni                üzere her türlü işte çalışma  Bu özel statü örneğin şu konularda
      kararlarıyla vatandaşlarımızın hakları  hakkı tanınmıştır. Ayrıca AET (AB)  etkilidir:
      güçlenirken, bir çok Alman makamları  ülkelerinde çalışan işçilerimizin aile üye-
      konuya tam hakim olmadıklarından    lerinin çalışma hayatına girişleri ile ilgili  ¥ Eş birleşiminde geçerli olmayan
      dolayı hata yapıp vatandaşlarımızı   hükümlere yer verilmiştir.        Almanca şartı ve yaş alt sınırı
      mağdur bırakıyorlar. Ve malesef de                       ¥ OKK’dan doğan çalışma ve oturum
      bazen mahkeme kararlarını yanlış veya  Türkiye ile AT Ortaklık Anlaşmasına   hakkları
      fazla dar yorumluyorlar. O yüzden de  ilişkin AT/AB Adalet Divanı’nın     ¥ Asgari evlilik süresi ve eşten
      vizyonum, vatandaşlarımızın haklarını  içtihatına göre, Alman Yabancılar    bağımsız oturum hakkı
      bilip sahip çıkmalarıdır!       Yasası’na göre oturum izni hangi neden- ¥ Süresiz oturum hakkı
                                              ¥ Uzun süre yurt dışında kalma
      Türklerin özel statüsü         le verilmiş olursa olsun, OKK’dan doğan  ¥ Oturum hakkının sona erdirilmesi Gurbetçilere
                                              sorunu
                         çalışma hakları aynı zamanda oturum
      Türk vatandaşlarımız, Türkiye daha   hakkını da içermektedir.
      Avrupa Birliği’ne üye olmadığı halde,                      (sınır dışı sorunları)
      Almanya’da özel statüye sahiptirler!  Hakları Kısıtlama Yasağı İlkesi     ¥ Oturum müsadesinin verilmesinde
      Ve bu, sadece örneğin burada yaşayan  Katma Protokol’un 41. maddesine     ödenecek harçlar              büyük fırsat
      Türkler için geçerli değil, Almanya’ya  göre yerleşim ve hizmet alanlarında
      geçici veya uzun süre gelmek isteyen  Türklerin aleyhine Almanya, bu pro-  Bu konular her yıl yeni çıkan karar-
      vatandaşlarımız için geçerli. Bunun  tokolun yürürlüğe giriş tarihinden   larla her zaman gelişip değişmektedir.                  teslimi yapıldığını da sözle-
                                                                          Cihan Arman
      sebebi, 1963 yılında Ortaklık Anlaşması  sonra değişiklik yapamaz. Ayrıca OKK  Köşemi bu yüzden devam izleyin ki      UGSBURG- Almanyada    rine ekledi. Bir örnekte veren
      imzalanarak Türkiye ile Avrupa     2/76’nın 7. maddesi ve 1/80’nin 13.  haklarımızı bilelim, haklarımızı arayalım!  Ayaşayan Türklere, Tür-   Taşdelen, misal Ankara’da
      Topluluğu arasında Ortaklık İlişkisi’nin  maddesine göre, Topluluk üye devletleri                    kiyenin her yerinde yatırım  2+1 dairenin normal fiyatından
      başlamasıdır. Bu ilişkiler çerçevesinde  ve Türkiye, kendi topraklarında yasal  Saygılarımla               fırsatları. Uygun fiyatlarda  %20 gibi daha uygun alabilir-
                                                                                        siniz. İki yılda
                                                                   büyük kolaylıklar,
    Türk avukata                                       NSU terör örgütü          kefilsiz senetsiz  Türkiye’de en    teslim aldığınız
                                                                   daire, dükkan
                                                                                        sitelerdeki
                                                                              büyük inşaat
                                                                                        dairelerinizi de
                                                                   ve arsa almanın
                                                                              firmaları ile
                                                                   tam zamanı.
                                                                                        +%20 kar ile
                                                                             çalışan Çiğdem
    saldırı kınandı                                       kökenli avukat          Türkiye’de en   Taşdelen, mem-    isterseniz tekrar
                                                   mağdurlarını
                                                                   büyük inşaat
                                                                                        satabilirsiniz
                                                   savunan Türk
                                                                                        dedi. İnşaatı
                                                                   firmaları ile çalışan
                                                                              lekete yatırım
                                                                                        süren yada
                                                                   Çiğdem Taşdelen,
                                                   Seda Başay-
                                                                              yapmak artık
                                                  Yıldız ikinci kez
                                                                   yapmak artık çok
                                                                                        olan sitelerimiz-
                                                   ölümle tehdit          memlekete yatırım  çok kolay dedi.   inşaatı bitmiş
                                                     edildi.           kolay dedi. Türki-            den de fayda-
     Münih Türk Dernekler Birliği NSU davasına katılan Türk avu-                                 yenin her yerinde            lana bilirsiniz
      katlardan Frankfurtlu Seda Başay-Yıldız’a Alman polisleri                                 emlak imkanları             dedi ve ekledi,
      tarafından yapılan saldırıyı bir basın açıklaması ile kınadı                                sunan Taşdelen,             bir çok sitele-
                                                                   emlak fiyatlarının
                                                                                        rimizde olan
             Aykan İnan  avukatlık mesleğinden dolayı  niçin polis tarafından değil de  eğilimli olurlarsa, derhal harekete  önceye nazaran daha çok uy- özel güvenlik yanı sıra, havuz,
      ÜNİH - NSU terör örgütü  ırkçı düşmanlığa maruz kalıyor.  basın tarafından bilgi aldığı  geçilmelidir. Biz ayrıca bağımsız  gun olduğunu belirterek, kredi  spor tesisleri, çocuk oyun
    Mmağdurlarını savunan Türk   Küçük çocuğu ölüm tehdidi aldı.  anlaşılamaz. Kendisi tehlike- bir araştırma komisyonunun  işlemlerinizi Türkiye yada  parkları ve alış veriş merkezleri
    kökenli avukat Seda Başay-   Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu- nin polis tarafından geldiğini  kurulması fikrindeyiz. Çünkü  Almanya’da yapabiliriz dedi  de bulunmaktadır. Kişiye ve
    Yıldız ikinci kez ölümle teh- rada hukuk devletinden avukat  basından öğrenmiştir. Teh-  polislerin kendi meslektaşlarını  ve gurbetçilerin şuan düşük  bütçeye özel emlaklarımızda
    dit edildi. Almanya’da, NSU  bayanın ve ailesinin güvenliğinin  dit mektubunun bizzat polis  soruşturması sorunludur. İsmi Al- kredi faizlerden yararlanmasını  mevcuttur dedi ve vatandaşları
    davasının müdahil avukatı Seda  korunmasını, suçluların   teşkilatının içinden gelme   man olmayan kişilere karşı ırkçı  tavsiye etti. Büyük emlak  bu fırsatları kaçırmamalari
    Başay Yıldız’a, 2018’in Ağustos  bulunmasını ve hukukun bütün  ihtimali özellikle endişe vericidir. saldırıların çoğalmasından dolayı,  şirketlerinin başlattıkları yeni  için Ulmerstr. 25, 86154
    ayında faksla ırkçı içerikte “NSU  sertliğinin hissettirilmesini  Kurumsal ırkçılık bir gerçektir  Federal Hükümet’ten harekete  site inşaatlarına temelden  adresine beklediklerini söy-
    2.0” imzalı tehdit yazısı gönde- talep ediyoruz. Güvenlik bi- ve küçümsenemez. Eğer polis ve  geçmesini ve karşı stratejiler  girmenin daha karlı olduğu  leyerek şu numaralardan da
    rildi. Seda Başay Yıldız’a ırkçı  rimlerinin davranışları bizleri  güvenlik görevlileri kendi yetki- geliştirmesini talep ediyoruz.  söyleyerek inşaatların garantili  ulaşabileceklerini söyledi.
    ve tehdit içerikli yazı gönderil- hayal kırıklığına uğrattı. Avukat  lerini kötüye kullanırlarsa ve na- Ancak böylelikle insanlar kendi- olduğunu ve iki ila üç yılda  Tel.: 0821/46098610
    mesiyle ilgili başlatılan inceleme  hanımın soruşturma hakkında  syonal sosyalist ile ırkçı fikirlere  lerini güvende hissedebilirler.  verilen tarihte kesin anahtar  Mobil.: 0176/90229225
    kapsamında, Türk
    avukatın suç duyuru-
    su üzerine, aralarında
    yabancı düşmanlığı
    içeren yazışmalar
    yaptıkları ileri sürü-
    len 5 polis hakkında
    soruşturma açıldı.                                                       DEUTSCH - TÜRKISCHE
    Münih Türk Der-                                                        Rechtsanwaltskanzlei
    nekler Birliği NSU               ZZZ VDQDV OHJDO GH
    davasına katılan                                                        N ARLIOĞL UAAA RRR L O ĞĞĞ LLL UUU
    avukatlardan Frank-
    furtlu Türk avukat    +HPì$OPDQ\D ìD ì
                                                                         HUKUK BÜROSUKU
    Seda Başay-Yıldız’a                                                           H HUK OSSU
                           GHNL
    Alman polisleri     KHPì7UNL\H³GHNL                                                               DR.JUR.
                                                                           IN
                                                          RONA NARLIOĞLU
    tarafından yapılan    KXNXNLì                                     AVUKAT / RECHTSANWÄLTIN     KOO PERATIOON     URHAN NARLIOĞLU
    saldırıyı bir basın                                             CEZA ve AİLE HUKUKU       MIT            AVUKAT
                                                            UZMAN AVUKATI/
    açıklaması ile kınadı.  LæOHPOHULQL]Hì                                  FACHANWÄLTIN FÜR STRAFRECHT              MÜNİH ve ANKARA BAROSU
    Ayrıca Türk avukat    EDNPDNWD\Ò]                                     und FAMILIENRECHT
                                                          Almanya ve Türkiye‘de, tüm hukuki ve idari sorunlarınız tek elden çözülür.‘de tüm hukukirkiye‘
    Gönül Kurt, Münih                                             Almanya ve Türkiye‘         dari sorunlarınız tek elden çözülür.tek e
    Barolar Birliği’nden
    de dayanışma göster-   Rechtsanwalt                                             Ağırlıklı Çalışma Alanları
    mesini talep etti.    Dr. Temel Nal
    Türk avuka-       Rechtsanwalt                                    Ceza ve Aile Hukuku               Uluslararası Özel Hukuk
                 Serdal Altuntaş
    ta Türk der-       Rechtsanwalt und Fachanwalt                            (Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht (Internationales Privatrecht)
                          walt
    neklerinden       für Familienrecht                                 İş Hukuku (Arbeitsrecht)           Türk Aile ve Miras Hukuku
                                                                                 Türk Gayrimenkul Hukuku
    dayanışma        Özgür Aktaş                                    Yabancılar Hukuku (Ausländerrecht)    Türk Borçlar ve Ticaret Hukuku
                                                          Özel Hukuk (Tazminat-Borçlar-Trafik v.s)
    Münih Türk Der-     Rechtsanwältin
    nekler Birliği olarak  Ayşe Nal-Roskos
                           atı)
    avukat Seda Başay-    Avukat (Türk Hukuku Avukatı)                                   Goethestr. 5/IV, 80336 München
    Yıldız ile sınırsız   Pınar Dirim                                           Tel.: 089 / 599 97 495 • Fax: 089 / 599 97 496
    dayanışmamızı                                                     Acil Durumlarda Mobil: 0170 / 44 88 001
    açıklıyoruz. Seda     *RHWKHVWU ì ì‡ì   ì0QFKHQì‡ì7HO ì   ì ì ì                e-mail: r.narlioglu@t-online.de • www. rechtsanwaltskanzlei-narlioglu.de
    Başay-Yıldız
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10