Page 9 - Bayern Ocak 2019
P. 9

Yeni        BAYERN                     OCAK- Januar 2019

                       Aktüel

      Sevgi engel tanımaz!      IGMG Güney Bavyera ve Hasene 2. defa “Sevgi Engel Tanımaz” programı düzenlediler


                 Aykan İnan  “Engelli olmak veya olma-     ailelerin ellerinden aldığı çocuklarımıza ve ayrıca engelli bir çocuk babası olan,
          ÜNİH - IGMG Güney Bavyera                    sahip çıkılmasını ve o çocuklara Koruy- meslek olarak Engellilere Rehber ve
          ve Hasene 2. defa “Sevgi Engel  mak Allah’ın takdiridir.”   ucu Aile olunmasını, böylece Müslü- Danışmanlık yapan Nihat Cesur, “En-
      MTanımaz” programı düzen-      Türkiye Münih Başkonsolosu Meh-  man ve Türk nesline, onların din ve  gelli aileler ve bakım hakları” konulu
      lediler. Programa Münih ve çevre-  met Günay davetlilere önce annesinin  kültürlerine sahip çıkmayı ve bilhassa  sunumu sundu. En son sahneye gelen
      sinde ikamet eden engelli çocukları  selamını iletti, ardından şu temennide  kurumlardan yardım ve danışmanlık  görme engelli Akın Pehlivan’ın okumuş
      olan aileler davet edildi. Programın  bulundu: “Engelli olmak veya olmamak almayı ihmal etmemelerini istedi. olduğu Kuran tilavetiyle program sona
      sunumunu IGMG Bölge Gençlik     Allah’ın takdiridir. Bazılarımızda bulu- “Engelli aileler ve bakım  erdi.
      teşkilatından Yunus Aktaş ile yürüme  nan bu engelliliğin bizlere bir şey ifade              Engelliler bizlerden ne
      engelli Ali Gülten üstlendiler.   etmemesi gerekir, yeter ki gönüllerde  hakları”
      Açılış Kur’an-ı Kerim’ini engelli Mu- engel olmasın, engel oluşmasın!” Engelli olan Seyyid Abdurrahman  bekliyorlar
      hammed İbrahim Baran’ın okumasının  Ardından Sueda Kalyon kanun taksimi  Kaya “Güldür Gül” ve Yunus İpek de  Nihat Cesur sunumunun birinci bölü- Başkonsolos Mehmet Günay, “Yeter
      ardından IGMG Güney Bavyera     ile Yemen Türküsü’nü seslendirdi. kürsüde “Batsın bu Dünya” adlı şiirleri  münde engelli terimini, ferdi, ailevi ve  ki gönüllerde engel olmasın, engel
      Bölgesi Teşkilatlanma Başkanı Ah-  Münih Göçmen Meclisi üyesi ve DİTİB okudular. Daha sonra Çocuk Kulübü  toplumsal olarak buna yaklaşımımızı,   oluşmasın!” dedi.
      met Kalyon, “Toplum olarak engelli  tarafından kurulan Sosyal Hizmet  çocukları eğlendirdi, çocuklar istasyon  fert ve toplum olarak bu ailelere nasıl
      vatandaşlarımızın her daim yanında  Derneği KOMM-PAS Başkanı Ender  çalışmalarına ve engelli çocuklar ise  yardımcı olabileceğimizi, engellileri-
      olmalı, onlarla ilgilenmeli, onların  Beyhan-Bilgin konuşmasında, bele- gönüllü abi ve ablalar eşliğinde el be- mizin bizlerden arzu, istek ve beklen-
      sıkıntılarını paylaşmalı, aynı zamanda  diye kurumlarının engellilere yönelik  cerisi çalışması için kendilerine tahsis  tilerini, onlara karşı nasıl davranılması
      da onların hayatlarını kolaylaştırmada  çalışmaları hakkında bilgilendirdi,  edilen odalara geçerken anne ve babalar gerektiğini edindiği mesleki tecrübeleri-
      birbirimize yardımcı olmalıyız.   Almanya’da Gençlik Daireleri’nin Türk  salonda IGMG Hessen Bölge Sekreteri  yle aktardı. Sunumunun ikinci kısmında
      Teşkilat olarak faaliyet alanımız                                     ise özellikle engellinin ve ailesinin
      içine, engelli vatandaşlarımızın                                      hakları konusuna değinen Cesur, bu
      ihtiyaçlarını da aldık. Örneğin;                                      konuda engelli vatandaşlarımızın ve
      eğitmenlere işaret dili eğitimi,                                      ailelerinin kendilerini izole etmesin-
      görme engelli vatandaşlarımıza                                       den kaynaklanan sebeplerden dolayı
      yatılı Kuran öğrenme eğitim                                        bir çok haklardan ve yardımlardan
      kursu, Braille alfabesi ile Kuran                                     habersiz olduklarını, neticede kendile- DİTİB tarafından kurulan Sosyal Hizmet
      eğitimi, görme engelli gençle-                                       rine sunulan bu imkanlardan yeterince  Derneği KOMM-PAS Başkanı Ender
      rimize yönelik Ümmü Mektum                                         faydalanılmadığını üzülerek dile getir- Beyhan-Bilgin konuşmasında, bele-
      Umre Seyahati bu hizmetlerden                                       di, haklarını ve yardım alabilecekleri  diye kurumlarının engellilere yönelik
      bazılarıdır” dedi.                                             kurumları kendilerine tanıttı.    çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
       675$8%,1*'(., %8 $.,//, (9/(5( 6$+,3 2/0$1,1 7$0 =$0$1,


                                                                             + Yatırıma yönelik ve kira
                                                                               garantili daireler*
                                                                              (*m si 11,50€ dan 5 yıl
                                                                                2
                                                                               boyunca Garanti altına alınır.)
                                                                             + Binamız 3 kat ve 15
                                                                               daireden olumaktadır.
                                                                             + 47 m den 106 m ye Kadar
                                                                                 2
                                                                                        2
                                                                               dairelerimiz
                                                                             + 188 000€ dan 397,000€´ya
                                                                               Kadar anahtar teslimi
                                                                               daireler                                                                             DESTEKLERIMIZ

                                                                             + KFW Bank´tan daire baı
                                                                               100.000 € tevik kredisi
                                                                               +15.000 € geri ödeme
                                                                               kolaylığı hediyesi.
                                                                   İnaat Adresi:
                                                     Äußere-Passauerstr.41 • 94315 Straubing     + Sizin durumunuza en uygun
                                                                               kredi destegi
                                                                             + En kaliteli malzemelerle
                         2019 yaz tatilinden önce anahtar teslimi                                  yapılan inaat       + Straubing merkezde DITIB camiine                     + Yerden ısıtmalı kalörifer sistemli               Adres: Landsbergerstr. 406
        100 m. ve Hbf. 300 m. mesafede                      + Video görüme sistemi                           81241 München
       + Akıllı bina KFW 40 + En EV (yıllık enerji                 + Çatıda Güne Enerji Panelli                   Mob. +49 (0) 177 655 06 06
        tüketimi 12,1 KWH) artlarını yerine getiren en              + Pencereler elektrikli jaluzi                  Tel. + 49 (0) 89 81 89 27 - 71
        son teknolojinin kullanıldığı bina                    + Asansörlü                           Tel. + 49 (0) 89 81 89 27 - 73
                                                                              email: info@resalegmbh.de
       + 11 adet kapalı garaj ve Elektro Auto sarj sistemli            + Yalılara ve Engelllilere avantajlı bina             www.resalestraubing.de
       + 6 adet dı Alan parkı                                                              www.resalegmbh.de
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14