Page 2 - Fransa Mart 2019
P. 2

HABER

    2 MART - Mars 2019
                                                  Aktüel

                   Başörtüsü skandalı                           TRASBOURG -     lon’un İletişim Direktörü  söz konusu başörtünün bazı ilişkin yaptığı açıklamada,
                           Fransa’da bir spor  Xavier Rivoire, basına yap- kadınların ihtiyacına cevap  “Kadınların özgürlüğünü
                        Smağazası, pazarla-    tığı açıklamada, internet si- vermek için üretildiği  ticaret özgürlüğüne tercih
                        mayı planladığı kadınların  tesinde tanıtımı yapılan ve  belirtilerek, satılmak iste- ederim.” ifadesini kullandı.
                        spor yaparken takabileceği  mart ayı itibarıyla pazarlan- nen başörtüsü dolayısıyla  Sağlık Bakanı Agnes Buz-
                        başörtüsünün satışını, bazı  ması planlanan başörtüsünü mağazada çalışan kişile- yn da “Kadın-erkek eşit-
                        bakan, siyasetçi ve aşırı  ırkçı tepkiler sebebiyle  rin hakaret ve tehditlere  liğini kadınların yüzlerini
                        sağcı müşterilerin ırkçı  satmaktan vazgeçtiklerini  maruz kaldığı kaydedildi.  gizlesin diye istemiyoruz.
                        tepkileri nedeniyle iptal  söyledi. Decathlon’dan  Fransa Maliye Bakanı  (Başörtüsünün) Ülkemizin
                        etti. Spor mağazası Decath- yapılan açıklamada da bu  Gerard Darmanin, konuya  değerlerine uygun olmadı-
                                                               ğını düşünüyorum ancak
     Suçlular cezasını çeksin                                              markasının başörtüsünü
                                                               yasak değil. Bir Fransız
                                                               desteklememesini tercih
                                                               ederdim.” dedi. Merkez sağ
                                                               Cumhuriyetçiler Partisinin  Fransa’da
     Fransa’yı karıştıran olayda ölen Türk gencin babası: Kaza olduğuna ne onlar, ne de biz ikna olduk         sözcüsü Aurore Berge,
                                                               sosyal medya hesabından,  ibadethanelerin
       RENOBLE - Fran-                                 ile bariyerlerin arasına sıkışıp  “Bir kadın ve bir vatandaş
                                                               olarak değerlerimizle ayrı-
     Gsa’nın Grenoble kentin-                              öldüklerini söylüyorlar. Ama biz  lan (Fransız) bir markaya  güvenliği
     de geçen hafta 19 yaşındaki                            yıkadığımızda vücutta herhangi  güvenmemeyi tercih edi-
     Türk genci Fatih Karakuş                              bir morluk falan görmedik. Bizi  yorum.” mesajını paylaştı.
     ile 17 yaşındaki arkadaşı                             savcı, emniyet müdürü çağırıp  Demokrasi Hareketi (Mo-   artırıldı
     Adam Soli’nin, motosiklet-                             görüntüleri gösterdi. Görüntülere  Dem) Başkanı François
     le seyir halindeyken polis                             ne onlar ikna oldu ne de biz ikna  Bayrou da yaptığı açıkla- TRASBOURG - Fransa İçişleri
     tarafından takibe alınmaları                            olduk. Yani orası büyük bir cad- mada, Fransız toplumunun  SBakanı Christophe Castaner, Yeni
     sırasında ölmeleri Fransa’yı                            de, her tarafı kameralarla dolu.  geleneksel olarak “yüzü  Zelanda’da iki camiye düzenlenen te-
     karıştırdı. Polisin ihmali                             Ama getirdikleri görüntülerde  ve vücudu aşırı şekilde   rör saldırısının ardından valilere, tüm
     yüzünden iki gencin öldüğü                             hiçbir şey yok. Kendileri de bir  gizlemeyi” reddeden bir  ibadethanelerin güvenliğinin artırılma-
     iddiasıyla eylemler sürer-                             şey anlamadı. Bizim amacımız  toplum olduğunu savundu.  sı talimatı verdi.
     ken, gösterilerde çok sayıda                            gerçeklerin ortaya çıkması,   Decahtlon, sosyal medya   Castaner, sosyal medya hesabından,
     araç kundaklandı. Fran-                              suçluların bulunması. Birisi sivil,  hesabından bu tepkilere,  Yeni Zelanda’daki terör saldırısının
     sa’da biri Türk iki gencin                             biri de resmi polisle yakın takibe  “Bir başörtüden bahsedi- ardından valilere camiler dahil tüm
     ölümünde polisin ihmali                              alınıyor, çocuklar sıkıştırılıyor.  yoruz, hiçbir zaman yüzü  ibadethanelerin güvenliğinin arttırıl-
     olduğu iddiasıyla eylemler                             Oğlum dört yıldır yanımda kad- gizlemek söz konusu değil.  ması talimatı verdiğini belirtti. Öte
     sürüyor. Kentte düzenlenen                             rolu çalışan, işi gücü olan maddi  Karışıklığı önlemek için  yandan Fransa İslam Konseyi Baş-
     gösterilerin ardından çok       SUÇLULAR CEZALARINI             durumu iyi arabası olan biriydi.  kullanılan terimlere dikkat  kanı Ahmet Oğraş, yaptığı yazılı
     sayıda araç kundaklandı. Güvenlik güçleri  ÇEKMELİ             Orada motosikletin üzerinde ne işi vardı?  edilmeli.” şeklinde yanıt  açıklamada, Yeni Zelanda’daki terör
     ile göstericiler arasında yaşanan gerginlik                 Ben inanamıyorum. Eğer kaza ise kaza,  verdi.           saldırısını sert şekilde kınadı. Bu
     devam ediyor. Hayatını kaybeden oğlu  Fransa’daki gösterileri doğru bulan  değilse de suçlular bulunsun” dedi. Cum-             saldırının, İslam karşıtlığıyla yorul-
     Fatih Karakuş’u Adıyaman’da toprağa  ancak yakma, yıkma ve kırmaya karşı  hurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin               madan mücadele edilmesi gerektiğini
     veren acılı baba, taziyeleri kabul ediyor.  olduğunu vurgulayan baba Mehmet Ziya  de konuya duyarlı olmasını isteyen baba          bir kez daha gösterdiğini vurgulayan
     Baba Mehmet Ziya Karakuş, Fransız   Karakuş, olayın kaza değilse suçluların  Karakuş, “Biz isteriz ki Türkiye Cumhu-            Oğraş, saldırıda hayatını kaybedenle-
     kanunlarına göre kasksız olan motosikleti  bulunarak cezalarını çekmesini istedi.  riyeti gelsin, kendi vatandaşının hakkını         rin yakınlarına başsağlığı diledi. Yeni
     yakın takibe almanın yasak olduğunu  Karakuş “Motosiklet üzerindeki kasksız  savunsun, yanında olduğunu bildirsin,              Zelanda’nın Christchurch kentinde
     ancak polisin motosikleti yakın takibe  iki genci birisi sivil birisi resmi polis  psikolojik destek versin. Bunu bekliyoruz.        cuma namazı esnasında on dakika
     alarak sıkıştırdığını ve kazaya neden  takip ediyor. Polisin bize dediğine göre,  Cumhurbaşkanımızdan da özellikle bu            arayla 2 camiye yapılan silahlı terör
     olduğunu öne sürdü.          o arada otobüs dönerken bunlar otobüs  işin takipçisi olmasını bekleriz” dedi.             saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.                               » 6, rue Josué Heilmann • F-68200 MULHOUSE                                Sipariş


                               » Tel: +33 3 89 42 45 56 • /Meubvet Sarl Merve                             üzerine

                                                                                   her Renk
                                ∑ Her türlü Çeyiz eşyası  ∑ Hazır ve sipariş üzeri Perde dikimi + Stor               ve Model
                                                                                  mevcuttur
       www.meubvet.com                   ∑ Tessetüre uygun bayan kıyafetleri ∑ 10 defa da ödeme kolaylığı
                  COUNTRY YATAK ODASI                       SOLO YATAK ODASI
                                                                                  LOFT GENÇ ODASI


                        LAGUN                          ROYAL KOLTUK                       PERLA GENÇ ODASI

                             IKON KÖŞE                        ELITE KÖŞE
                                                                                         BAZA
   1   2   3   4   5   6   7