Page 4 - Fransa Mart 2019
P. 4

HABER

    4 MART - Mars 2019
                                                  Aktüel

    YTB Başkanı Eren, Paris’te       ARİS (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba
       Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah
    PEren, Fransa’nın başkenti Paris’te, Türk
    öğrencilere kültürel dersler veren Lale Eğitim
    ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Çeşitli
    temaslar için Paris’te bulunan Eren, 5 yıldır
    Paris ve çevresindeki 400 kadar Türk öğren-
    ciye kültürel ve okul öncesi eğitim veren Lale
    Eğitim ve Kültür Merkezi’ne ziyaret gerçek-
    leştirdi. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre
    sohbet eden Eren, ziyaret vesilesiyle mer-
    kezin hatıra defterini imzaladı. Eren, ayrıca
    eğitim faaliyetleri ile ilgili merkezin Başkanı
    Yasin Öktem ve öğretmenlerden bilgi aldı.
    Burada kısa bir konuşma yapan YTB Başkanı
    Abdullah Eren, “Gençleri geleceğe sağlam                                           ANNE ve BABA
    bir zeminde hazırlamak için dernek ve sivil
    toplum kuruluşlarına ihtiyaç var ve Lale Eği-
    tim Kültür Merkezi de bunlardan birisidir.”
    dedi. Eren, yurtdışındaki Türk derneklerini  YTB Başkanı Abdullah Eren: “Gençleri geleceğe sağlam bir zeminde hazırlamak için dernek ve sivil toplum kuruluşla- kavramı tarihe
    desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
    YTB BAŞKANINA PLAKET                   rına ihtiyaç var ve Lale Eğitim Kültür Merkezi de bunlardan birisidir”
    Öktem ise Eren’e ziyareti nedeniyle plaket                                          karışıyor
    sundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği zi-
    yaret sırasında, Türkiye’nin Paris Başkonso-
    losu Görkem Barış Tantekin, Eğitim Müşaviri                                           ARİS - Fransa’da geçtiği- edilen çiftlerin yüzde 95’inin
    Prof. Dr. Murat Demirkan da hazır bulundu.                                          Pmiz günlerde meclis genel  heteroseksüel olduğunu ifade
    YTB Başkanı Eren, ayrıca Türkiye’nin Paris                                          kurulunda kabul edilen yasa  etti ve yeni yasanın geleneksel
    Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Paris Üni-                                         tasarısıyla okullarda dağıtı- aile kavramına zarar vereceği-
    versiteliler Başkan Yardımcısı Stefano Bosi                                         lan formlarda anne ve baba  ni savundu.
    ile de görüştü. Görüşmelerde, öğrenci hare-                                         teriminin yerine ebeveyn 1  YASAYI
    ketliliğine dair iş birliği imkanları ele alındı.                                      ebeveyn 2 terimlerinin kulla-
    Paris Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum                                          nılması kararlaştırıldı. Yeni  ELEŞTİRDİLER
    kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelen                                       yasa değişikliği ile beraber  Eşcinsel evliliği desteklediği
    Eren, YTB’nin Strazburg’ta düzenlediği                                            cinsiyetsiz terimler, gelenek- bilinen
    İnsan Hakları Eğitim Programı’na katılmıştı.                                         sel ve cinsiyet belirten terim- AFDH gibi Fransız dernekler
    Kentte, 11. İnsan Hakları Eğitim Programı                                          ler yerine kullanılacak. Fransa  de yasayı eleştirdi, yasanın
    kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda                                          Cumhurbaşkanı Emmanuel   öngördüğü terimlerin mü-
    deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık,                                          Macron’un partisi Cumhuriyet kemmel olmadığını ve 1 ve 2
    nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahke-                                         Yürüyüşü Hareketi (REM)   kavramlarının bir
    mesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda                                         milletvekili olan Valérie Petit  ebeveynin diğerinden daha
    teorik eğitim verildi. Program kapsamında                                          yapılan yasa değişikliğinin  üstün olabileceği anlamına
    ayrıca Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları                                          aile çeşitliliğini köklendirme- geldiğini ifade etti. Meclis
    Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve                                            yi ve sosyal eşitliği sağlamayı  genel kurulunda kabul edilen
    Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar                 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah  hedeflediğini söyledi. Muha- yasa tasarısının yürürlüğe
    ziyaret edildi. Eğitim programı birçok ülke-                Eren, Fransa’nın başkenti Paris’te, 5 yıldır Paris ve çevresindeki  fazakar milletvekilleri kabul  girebilmesi için sağ ağırlıklı
    den gelecek katılımcılar arasında ağ oluştur-               400 kadar Türk öğrenciye kültürel ve okul öncesi eğitim veren Lale  edilen yasa tasarısını kınadı,  Senato’da kabul edilmesi
    ma fırsatı sundu. Programa 10 ülkeden 56                  Eğitim ve Kültür Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Merkezin Baş- Fransa’da aile olarak tabir  gerekiyor.
    üniversite öğrencisi katıldı.                       kanı Yasin Öktem, Eren’e ziyareti nedeniyle plaket sundu (yanda).

                                                                              BNP PARIBAS

                                                                           BANQUE POPULAIRE

                                                                             BANQUE KOLB


                                                                            CAISSE D‘EPARGNE

                                                                            CREDIT AGRICOLE

                                                                           LCL/CREDIT LYONNAIS

                                                                            SOCIETE GENERALE
        Kredi için banka                                                          Crédit Foncier de France

       banka dolaşmayın,                                                          Crédit Immobilier France

        en hesaplı krediyi                                                               CIC ETC...

          hemen alın!!!                                                       Exemples de Taux négociés ce mois.


                                                                         MART - NİSAN AYLARI

      EMLAK KONUT KREDİSİ                                                         FiKS FAiZ ORANLARI

      CREDIT IMMOBILIER
                                                                         7 sene         %0,75
      VERGİ MUAFİYETİ                                                            10 sene        %0,9 0
                               EN UCUZ KREDiYi SiZE                                12 sene        %1,05
      CREDIT PROFESSIONNEL


      KREDİ TRANSFERİ                                                            15 sene        %1,20

      RACHAT DE CREDIT                       BiZ SUNUYORUZ
                                                                         20 sene        %1,4 0

      KREDİ KONSOLİDASYONU                                                         25 sene        %1,6 5
      RESTRUCTURATION DE DETTES
                                                                         30 sene        %2,4 5

      Un crédit vous engage et doit être remboursé.
      Vérifiez vos capacitéz d‘endettement avant de vous engager                                     Aucune somme d'argent ne peut être réclamée dun particulier
                                                                          avant l'obtention d'un on plusieurs prêts d'argent

                Haguenau Şubemiz:                                       Brumath Şubemiz

        169, Grand`Rue - 67500 HAGUENAU                           9, Rue Raymond Poincaré - 67170 BRUMATH

                Tél.: 03 88 72 29 73                                     Tél.: 03 88 51 09 69
       Mail. : Haguenau@masolutioncredit.fr                              Mail : brumath@masolutioncredit.fr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9