Page 5 - Fransa Mart 2019
P. 5

HABER                                            Aktüel                             MART - Mars 2019   5 5

                                                   Hava kirliliğinden yılda                                                   800 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

                                                     TRASBOURG - Yapılan      Avrupa’nın hava kirliliğinin dünya ortalamasından
                                                   Sbir araştırma, Avrupa’da    daha yüksek olduğu ve sağlıkta hasara yol açtığını
                                                   hava kirliliğinden kaynaklanan
                                                   ölümlerin, sigaradan ölenlerden  meydana çıkaran bir araştırma Avrupa’da hava kirlili-
                                                   daha fazla olduğunu ve önceki  ğinden yılda 800 bin kişin öldüğünü fosil yakıt kullan-
                                                   tahminlerin iki kat üzerinde  maktan vazgeçilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koydu.
                                                   olduğunu ortaya çıkardı. Bilim
    Kapı ve pencereniz                                      adamları araştırmadan elde
                                                   edilen veriler sonucu, Avrupa’da
                                                   hava kirliliğinin insan ömrünü 2
    SAĞLAM OLSUN                                         yıl kısalttığını ve yılda 800 bin
                                                   insanın hava kirliliği sebebiyle
                                                   hayatını kaybettiği tahmininde
                                                   bulundu. Araştırmacılar, Avru-
     Doğrama ve kapı alanında hizmet                               pa’nın hava kirliliğinin dünya
                                                   ortalamasından daha yüksek
     veren VK-LINES , PVC deyince akla                             olduğu ve sağlıkta hasara yol
     gelen ilk isimlerden olan VEKA                               açtığını söyledi.
     kalitesini tüketicilere çok cazip bir                            ÖNCE AKCİĞERİ         dolaşımı ve kalp rahatsızlıklarını hava kirliliğinin sigaradan daha
     kampanya ile sunuyor                                    VURUYOR            tetikleyerek solunum hastalık- fazla ölüme neden olduğunu,

        Erhan Egemen Öğünç   çizdi. Alman teknolojisi ve iş  KAMPANYALAR BAŞLIYOR      The European Journal’da (Av- larından ölenlerin sayısını ikiye  sigaradan kaçışın mümkün
                                                                                 olduğunu ancak kirli havadan
                                                                  katladığı anlatıldı. Almanya Ma-
     TTENHEIM - Alsace Böl-   mantığında yanlışın ve kaliteden  Ürünleri müşteriye montaj dahil  rupa Kalp Gazetesi) yayımlanan  inz Üniversitesi Tıp Merkezi’n- kaçılamadığını söyledi. Dünya
     gesinde  PVC, panjur, garaj  ödün vermenin olmadığını, bu  dört hafta içinde teslim ettiklerini  haberde, kirli havanın önce ak-          Sağlık Örgütü (WHO) de hava
    Ikapıları, alüminyum, ahşap,  yüzden ürünlerini gönül rahatlı-                ciğeri vurduğunu, bunun da kan  den Profesör Thomas Münzel,  kirliliğinin ‘yeni sigara’ olduğu
    cift cam, üçlü cam, doğrama  ğıyla müşterilerine sunduklarını  söyleyen Volkan Yıldırım, “Mart                             açıklamasını yaptı.
    kapı, pencere ve iç kapı alanında  dile getiren Yıldırım, hem kalite  ayından itibaren PVC ürünle-                           ÖLÜMLER % 55 ORA-
    faaliyet gösteren VK-LINES,  hem de fiyat olarak en iyi hizmeti  rimizde  inanılmaz kampanya-
    dünyaca ünlü Alman PVC üreti- verdiklerini, piyasada kalıcı ol- larımız olacak, bunun yanısıra                             NINDA AZALTILABİLİR
    cisi VEKA kalitesini Fransızlara  manın tek yolunun da müşteriye  profesyonel ekibimizle pencere                            Araştırma ekibinden Mainz
    ve Türklere buluşturuyor.  PVC  kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla  , kapı ve garaj motorları mon-                           Kimya Enstitüsünden Prof. Jos
    kapı ve pencere olarak Alman  hizmet vermek olduğunu söyledi.  tajlarıda yapıyoruz ve fiyatları-                            Lelieveld, “Hava kirliliğinin
    VEKA ürünlerini de ba-                   mız caziptir “ diye konuştu. Bu                                çoğunun fosil yakıt kullanmak-
    yiliğini yapan VK-LINES                   fırsatın kaçırılmaması gerektiğini                              tan kaynaklandığına göre acilen
    şirketinin sahibi Volkan                  kaydeden Yıldırım, “Müşterile-                                diğer enerji kaynaklarına dön-
    Yıldırım, bu alanda iddialı                 rimiz bizi takip etmeye devam                                 meye ihtiyacımız var. Temiz ve
    olduklarını, Alman profili                 etsinler, bize uğramadan son                                 yenilenebilir enerji kullanmakla
    PVC kapı-pencere markası                  kararını vermesinler. İddia edi-                               sadece Paris iklim anlaşması-
    VEKA’nın, estetik ve                    yoruz, bundan kendileri kazançlı                               nın şartlarını yerine getirmekle
    kalite konusunda PVC                    çıkacaktır” bilgisini verdi.                                 kalmaz, hava kirliliğiyle ilintili
    denince ilkakla gelen                                                                   ölümleri yüzde 55 oranında
    markalardan biri olduğunu                   VK- LINES, 15 Rue Albert                                  azaltabiliriz’ dedi. Araştırmanın,
    söyledi. Yıldırım, kapı                       Schweitzer -                                     kirli havaya maruz kalma, nüfus
    ve pencere ürünlerine 10                     67117 ITTENHEIM                                    yoğunluğu, yaş ve kirli havanın
    yıl, işçilik olarak da 10 yıl                   Tél.: 06 51 55 42 22                                  sağlığa etkisi konusundaki veri-
    garanti verdiklerinin altını                    www.vk-lines.fr                                    lere dayandırıldığı belirtildi.                                     )HQsWUH

                                     3RUWH

                                     9ROHW URXODQW

                                     3RUWH GH JDUDJH

                                     %ULVH VROHLO RULHQWDEOH

              +  Fenêtre et porte fenêtre              +  Volets Roulants

                PVC - Bois -Aluminium & mixte Bois -Alu        Système manuel ou à distance
              +  Portes d“entrée                  +  Portes de garage
                                        Baie coulissante    Portes de Garage

            Volkan Yıldırım                  www.vk-lines.fr                      15 rue Albert schweitzer

                                     Contact@vk-lines.fr                    67117 Ittenheim
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10