Page 9 - Fransa Mart 2019
P. 9

HABER                                            Aktüel                             MART - Mars 2019   9 9


     DİTİB’den Umre programlarına devam      TRASBOURG- Diyanet İşleri Baş-
    Skanlığı’nın desteğiyle ve Fransa Dİ-
    TİB’in organize ettiği Umre program-
    lara hergün bir yenisi ekleniyor. Fransa
    okul tatilleri baz alınarak planlanan
    umre turlarının birincisi yılbaşı tatille-
    rinde gerçekleştirildi. İkincisi 10 Şubat,
    üçüncüsü 17 Şubat ve Şubat tatillerinin
    sonuncusu olan dördüncü tur 24 Şubat
    2019 Pazar günü gerçekleştirildi. Dİ-
    TİB Fransa aracılığıyla bir grup Umre
    adayı 24 Şubat 2019 Pazar günü Basel                                                       Çanakkale
    Mulhouse Freiburg Havalimanından
    dualarla uğurlandı. Paris,Strasbourg,
    Lyon ve Bordeaux ataşeliklerinden tüm
    katılımcıların İstanbul’da birleşerek
    Medine’ye uçuşları gerçekleşecek olan                                            ruhunu yaşattılar
    Allah’ın misafirleri, önce Mescid-i
    Nebevi’yi ve Medine’yi ziyaret ede-
    cekler. Ardından Mekke’ye hareket                                                TRASBOURG- Fran-     katılımcıları mest ettiler. Kur’an
    edecek olan kafile Kabe ile buluşacak.                                            Ssa’da Kuran’ı Kerim kursu  tilaveti ve minik öğrencilerin Is-
    Mekke’de ibadetlerini ve ziyaretleri- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğiyle ve Fransa DİTİB’in organize ettiği Umre programları sürüyor. DİTİB Fransa aracılı- öğrencileri anlamlı etkinliklere  tiklal Marşı açılışından sonra «
                        ğıyla bir grup Umre adayı 24 Şubat 2019 Pazar günü Basel Mulhouse Freiburg Havalimanından dualarla uğurlandı.
                                                                                 istiklal Marşı’nın kabûlü ve Ça-
    ni tamamladıktan sonra 9 Mart 2019                                              imza attılar. DİTİB Strasbourg  nakkale Şehitlerimizi Anma »
    Cumartesi günü Basel’e dönüş yaptılar.                                            Kur’an Kursu ögrencileri İstik- temasıyla hazırlanan ve öğren-
    Umre turlarına diğer okul tatil zamanı                                            lal Marşı’nın kabûlü ve Çanak- cilerin sahne almasıyla devam
    olan Nisan ayında,                                                      kale Şehitlerimizi Anma Progra- eden program, Ordunun duası
    14 Nisan 2019 Pazar günü                                                   mı düzenledi. Programın açılışı  şiiri, Saz eşliğinde Çanakkale
                                                                   İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
    gidiş, 27 Nisan dönüş                                                    başladı. Akabinde iki öğrenci  türküsü, Şehide selam, Birlik
    27 Nisan 2019 Cumartesi günü- dönüş                                             tarafından çifte ezan okundu  duası, minik öğrencilerden olu-
                                                                                 şan Çanakkale geçilmez korosu,
    olarak planlanmaktadır.                                                   ve bir öğrenci de Kur’an-ı  ve Şehitler ölmez ilahi koro-
    Nisan ayı altıncı umre turları için son                                           Kerim tilavetinde bulundu.  sunun gösterisiyle devam etti.
    başvuru 22 Mart 2019’dur.                                                  Öğrencilerden Sevdanur Artuk  Veliler ve misafirler tarafından
    Yedinci umre turu                                                      program sunumunu gerçekleş- büyük beğeni ve takdir toplayan
                                                                   tirdi. Kur’an-ı Kerim Kursu  program kapanış duasıyla sona
    21 Nisan 2019 Pazar günü gidiş, 04
    Mayıs 2019 Cumartesi günü dönüş                                               öğrencileri ilahi, dua ve şiirlerle  erdi.
    olarak planlanmaktadır.
    Nisan ayı yedinci umre turları için son  Hem müzakere hem istişare ettiler
    başvuru 25 Mart 2019’dur.
                         TRASBOURG- DİTİB
    1250 Euro’dan             SStrasbourg 1. Bölge Din  lımıyla gerçekleştirilen prog- Din görevlisi İsa Aktepe ,
                                     rama, Strasbourg Merkez Din Marckolsheim Din görevlisi
    başlayan fiyatlarla          Görevlileri toplantısı Sc- görevlileri Ramazan Bülbül,  Hüseyin Rahmi Köse, Barr
    1250 Euro’dan başlayan fiyatlarla   hirmeck’de gerçekleştirildi.  Necmettin Uzun, Mehmet  Din görevlisi Ayhan Dilmaç
    kayıt olmak için size en yakın DİTİB  Çeşitli ilmi müzakerelerin ve  Köksal, Saverne Din görev- ve Sainte Marie Aux Mines
    camileri Din görevlilerine veya Ataşe- istişarenin yapıldığı toplantı- lisi Fikret Akman Obernai  Din görevlisi Yusuf Çiçek ka-
    liklere başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi  nın ev sahipliğini Schirmeck  Din görevlisi Hamza Göksu,  tıldı. Eda edilen yatsı namazı
    için www.ditibstrasbourg.fr internet  Din görevlisi Zafer Bakum  Selestat Din görevlisi Güven  sonrasında yapılan sohbet
    adresinden ve Facebook Ditib Stras-  yaptı. DİTİB Strasbourg 1.  Arslan, Benfeld Din görev- ve değerlendirmeden sonra
    bourg hesabından DİTİB’i takip ederek  Bölge Din görevlilerinin katı- lisi İbrahim Arıboğa, Erstein  program sona erdi.
    ulaşabilirsiniz.       +DJXHQDX¶GD              :gmdYf_]ja] \m

                                   imYjla]j


                                                                     O[d_ iW^_X_
                                        %28/$1*(5,( HW 3$7,66(5,(222222888888//////$$$$$11111*(55555,,,,,((((( HW 3333333$$$$$$7777777,,,,,,666666(((((((5555,,,,,((((( l[
                                        %
                                                                      [a_8Ãc_pb[
                                                Taze sıcak Lahmacun           ^_pc[j_d_pZ[o_p     Bünyamin
                                                   siparışı alınır                      Yıldırım


                   æ


                   &LNFL LFOEJ JNBMBU͊N͊[

                  8â_]â\                                              ͂&,&3 )"45"-"3* ve %J:&545"-"3* %J:&5
                                                                   için ¸;&- FLNF͇JNJ[ mevcuttur
                  eRkV V\^V\


                  AZUV ÍVðZe]VcZ


                  ARdeR ÍVðZe]VcZ                                 Her

                                                        2 Saatte sıcak
                                                         Baguette


                                                                          $‰,/,ě 6$$7/(5L0L=
                                                                    3 WHVLŐGHQ  &XPDŐ\D        DUDOñNVñ]
                                                                         &XPDUWHVL
                                                                      3D]DU YH 7DWLO J¾QOHUL

                                                   ÃSàOMFSJNJ[ KFMBUJOTJ[EJS         7HO          77777HHHOOOO
        Sabah 06.00 - 12.00
                                   5XH GH OD 5HGRXWH Ř    +DJXHQDX Ř 7HO         55555XH GGGGGGHHHHHHH OOOOODDD 55555HGRRRRRXXXXXWHHHHHH ŘŘŘŘŘ              ++++DDDDJJJJJXXXXXHHHHHQQQQQDDDDDDXXXXXXX Ř 77777HHHHHHOOO
           arası kahvaltı
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14