Page 10 - Stuttgart Mayis 2019
P. 10

10    MAYIS - Mai 2019                                                                 HABER

                                                  Aktüel



              Darısı diğer
           faşistlerin başına

      rkçı FPÖ Partisi Genel Baş- mına geliyor. Ancak Lidl şirketi
     Ikanı ve Avusturya Başbakan  müşterilerinin ortalama 10-20
     yardımcısı yancısı milletvekili  cent gibi cüzi bir artışı ödemek
     Gudenus ile çok sevdikleri  istemeyip rakip grup olan Aldi
     ülkelerini yine bir yabancı olan  zincirine koşması nedeniyle
     Rus iş insanına peşkeş
     Rus iş insanına peşkeş      bu karırından vazgeçti.
                      bu karırından vazgeçti.
     çekerken yakalanınca       Bugün Senegal’de Hol-
     çekerken yakalanınca
                      Bugün Senegal’de Hol-
     haliyle istifa etmek
     haliyle istifa etmek        landa salatalıkları yerli  EUBA Güney Almanya ödülleri sahiplerini buldu
                       landa salatalıkları yerli
     zorunda kaldılar. Gizli
     zorunda kaldılar. Gizli      salatalıklardan daha
                       salatalıklardan daha
     çekilen görüntülerde
     çekilen görüntülerde        ucuza satılıyor. Yani
                       ucuza satılıyor. Yani
     ihale sözleri havalarda       bize layık olmayan çöp  MUSTAFA KARAMAN                                          (Stuttgart), Celal Kas-
     ihale sözleri havalarda
                       bize layık olmayan çöp
     uçuşuyor, sözü geçen
     uçuşuyor, sözü geçen        ürünler oralarda satılı-   TUTTGART -/                                           kas (Neckar Alb), Öz-
                       ürünler oralarda satılı-
     Rus’un Krone Gazetesini      yor ve zarar neredeyse    Avrupalı İş Adam-                                        can Kara (Heilbronn),
     Rus’un Krone Gazetesini
                      yor ve zarar neredeyse
     satın alması durumun-         hiç olmuyor. Yani o  Sları Derneği’nin                                          Harun Güneşdoğdu
     satın alması durumun-
                        hiç olmuyor. Yani o
     da seçimlerden              insanlara kendi  - European Business
                          insanlara kendi
     önce kendi-                 ürettiklerini                                                   (Rheinhessen), Sedat
     lerine nasıl                 sattırmı-   Association (EUBA),                                         Taşcı (Münih) ve Halil
     bir avantaj                 yoruz,    Stuttgart’ta Mercure                                         Yılmaz (Mannheim).
     sağlayacağını                sattırsakta  Hotel’de gerçekleştir-                                        Sponsorlara EUBA
     anlatıyor, par-               insanlık dışı  diği yıllık toplantısında                                     Özel Ödülü: Müslüm
     tilerine yasa                koşullarda   Güney Almanya 2019                                          Ekerbiçer (Fentec),
     dışı bağış nasıl              çalıştırıyor  ödülleri de sahiplerini                                       Erdoğan Manay (EM
     yapılır onu an- Yücel Yazıcı        ve üç kuruşa  buldu.                                                Autoglas), Salih
     latıyorlardı. Bu              alarak yapı-  Toplantıya üyeler yanında siyasi  koşmadıklarını belirterek, ahlaki  ÖDÜL ALAN      Şahin (Akkaya Süpermarket),
     büyük sıkandal               yoruz bunu.  partilerin temsilcileri de katıldı.  ve kültürel bir hedefleri olduğunu  İŞ ADAMLARI
     bunların hepsi koftiden faşist  Tekstil sektöründe de Bangla- EUBA Stuttgart Şube Başkanı  kaydetti. EUBA Güney Almanya               Celal Kaskas (Kaskas Bau),
     olduğunu ve siyaseti bir ticaret  deş en güzel örnektir. Biz daha  Muhsin Öztürk’ün selamlama  Genel Sekreteri Abdulhalim Bay- En Başarılı İş Adamaları; Erdo- Enver Okumuş (Elektro Oku-
     modeli olarak görüp bu uğurda               konuşmasıyla başlayan toplantıda  sal ise 2015 yılında kurulan ve  ğan Manay (EM Autoglas Stutt- tec), Abdulhalim Baysal (BPLM
     başarılı olabilmek için ülkeye  da ucuza yiyebilelim, giyine- Enver Okumuş da yeni kurulan  Avrupa’da 13 ülkede 24 büroya  gart), Atilla Aydemir (Auto Del- Solutions), Murat Elidemir (My
     nefret tohumları ekmekten geri  bilelim diye dünyanın başka  ve başkanlığına getirildiği Genç             lenmeister Münih), Okan Erbatu  Autoteile) Muhsin Öztürk (SMT
     durmayacak kadar da hainlik  ülkelerinde gariban insanlar  EUBA’yı tanıttı. Yıllık toplantıda  sahip 234 yönetici ile faaliyetleri- (By Fett Entsorgungsfachbetrieb  Apartments), Kadir Sankal (Ro-
     yapabileceklerini gösterdi.  sömürülüyorlar. E haliyle ucuz  söz alan EUBA Güney Alman- ni sürdüren EUBA çatısı altındaki  Mannheim), Talha Kuş (Kuş selin), Kerim Yılmaz (Elektriker),
     Darısı Almanya’da bağış yol- oluyor. Sonra kendi başımıza  ya Başkanı Müslüm Ekerbiçer  Güney Almanya teşkilatı hakkın- Handel und Service Rheinhessen) Bayram Akdeniz (Akdeniz Tech-
     suzlukları ortaya çıkan AfD’li  bir musibet geldiğinde “insan  ise üyelik desteğinin ve birliğin  da bir tanıtım yaptı. Konuşmalar- ve Cemal Akgül (Akar Heizung  nik) ve Fatih Çapraz (Autoteile
     faşistler başta olmak diğer tüm  hayatı bu kadar ucuz olur mu  önemine vurgu yaptı. Ekerbi- dan sonra 3 dalda iş adamlarına
     faşistlerin başına diyelim. kardeşim” diye yırtınıyoruz.  çer, öncelikle maddiyat peşinde  verilen ödül törenine geçildi.  Heilbronn). EUBA Başkanları  Dudu). Ödül dağıtımından sonra
                    Evet olur kardeşim. O ucuz
                                                                  Özel Ödülleri: Muhsin Öztürk
                                                                                 hatıra fotoğrafı çektirildi.
     SÖMÜRMEDEN          hayat yediğin muzun içinde,
     ZENGİN OLAMAYAN       giydiğin tişörtün hammadde-
     AVRUPA            sinde.
     Sosyal medyada son yıllar da  İNSAN HAYATI
     çok moda oldu bu Avrupa’da  DEMİŞKEN...
     “etin kilosu şu kadar ucuz,
     arabalar nerdeyse beleş” gibi  Bazılarınız biliyordur bilme-
                    yenlere buradan demiş olalım.
     yayınlar yapmak. Ama bu
     ucuzluğun sebeplerinin en  El Ele Derneği diye bir yar-
     önemli faktörü olan sömürgeyi  dım derneği var. Çevremizin
     konuşmak kimsenin işine gel- tanınmış simalarından Mustafa
     miyor. Malum et ucuz olsunda  Ceylan ağabeyimizin kurduğu
     varsın başkaları sömürülse de  bu dernek Nijer’de ki fakirlere                                              Yeni
     sömürülsün, bize ne.     bağışlarınızı su kuyuları, insan-
     Buna en güzel örnek son gün- lar kendilerine bakabilsin diye  Heilbronn'da facia
     lerde cereyan eden olay oldu. hayvan yardımları, Ramazan
     Almanya’nın en büyük pera-  kumanyaları ve iftar yemekleri  Selahattin Özdemir    Genç adam evden ay-                           Aktüel
     kende market zincirlerinden  gibi bir çok proje ile ulaştırı-  EILBRONN - Alman-   rıldıktan kısa bir zaman
     olan Lidl şöyle bir karar almıştı.  yor. İçerisinde bulunduğumuz  Hya'nın Baden-Würt- sonra polis ekipleri                      IMPRESSUM
     Artık Fairtrade sertifikası taşı- bu mübarek Ramazan ayında  temberg eyaletindeki  tarafından yakalandı.                   Genel Müdür (Geschäftsführer):  İBRAHİM AKYILDIZ
     yan muzları satacaklardı. Fairt- bağışlarınızı bu dernek vasıta- Heilbronn şehrinde aile  Hayata gözlerini                 Yazı İşleri Müdürü:   OSMAN SAKA
     rade sertifikası ürünlerin üretil- sıyla fakirlere ulaştırabilirsiniz.  faciası yaşandı. Hafta  yuman anne Hamide              Reklam Müdürü:    ALAATTİN TÜZÜN
     dikleri ülkelerde sosyolojik ve  Detaylı bilgilere Web sitelerin- sonu yaşanan acı olayda Aslantaş çevresi tara-              Redaksiyon Sorumlusu:  CİHAT YANIK
     ekolojik dengelerin gözetilmesi,  den ulaşabilirsiniz.   sebebi henüz belli ol-                              Sayfa Dizayn:     NİHAT FURAT
     insan ve çalışma haklarının uy- www.hand-in-hand-gegen-                fından sevilen bir ki-                     SANTRAL: 06105/97778-0
     gulanması durumunda veriliyor.  armut.de          mayan tartışmada 25 ya-  şiydi. Ölümü Heilbronn  cenaze namazının ar-       İLAN SERVİSİ   HABER MERKEZİ
     Yani böyle bir sertifika taşıyan  Tuttuğunuz oruçların ve duâ- şındaki genç, 50 yaşın- şehrindeki Türkler   dından toprağa verilmek    Tel: 06105 / 97778-120-123 Tel:06105 / 97778-132
     ürünleri tercih etmek, çalışma  larınızın kabul olması dileğiyle  daki annesini defalarca  arasında büyük üzüntü- üzere uçakla Türkiye'ye  Fax: 06105 / 97778-171 Fax:06105 / 97778-170
     ortamı düzgün olan, maaşların  Ramazan bayramınızı tebrik  bıçaklayarak öldürdü.   ye sebep oldu. Maktul   gönderildi. Olayla ilgili   anzeige@postgazetesi.com haber@postgazetesi.com
     iyi ödendiği kısacası çalışanlara  ediyor, tüm İslam alemine birlik  Saldırgan, evde bulunan  Hamide Aslantaş'ın  başlatılan soruşturma    ABONE SERVİSİ: 06105/97778-111
     insan muamelesi yapılan üre- ve barış getirmesini temenni  26 yaşındaki kardeşini  naaşı Heilbronn Yunus
                                                                                  BASKI / Druckzentrum
     timhaneleri tercih etmek anla- ediyorum.          de bıçaklayarak yaraladı. Emre Camii'nde kılınan  devam ediyor.            Rhein Main GmbH & Co. KG Druckerei
                                                                              Alexander-Fleming-Ring 2, 65428 Rüsselsheim
                                                                               HERAUSGEBER: Goldfeld GmbH
                                                                             Starkenburgstr. 7-9, D-64546 Mörfelden-Walldorf
                                                                               Baden-Württemberg Temsilciliği

                                                                             Baden-Württemberg Haber Müdürü: Mustafa Karaman
                                                                                  Mobil: 0157 - 560 53 259
                                                                               Mail: mustafa.karaman@postgazetesi.de

                                                                              Baden-Württemberg Haber Müdürü Yardımcısı:
                                                                                   Mehmet Güzel
                                                                                  Mobil: 0178 - 467 65 63
                                                                                 Mail: mehmet.guzel@ihlas.de

                                                                              Karlsruhe ve Çevresi Bölge Temsilcisi: Veysel Işık
                                    23 Nisan coşku ile kutlandı                             Mobil: 0172 - 920 54 23  Mail: veysel.isik@ihlas.de

                                                                              Baden-Württemberg Spor Sorumlusu: Vedat Alyaz
                                                                                  Mobil: 0176 - 214 11 468
                                    Muzaffer Çetin             Nazlı, İnsel grundschule (İlköğretim Okulu)   Mail: vedat.alyaz@postgazetesi.de
                                     FORZHEİM- 23 Nisan Ulusal Ege-    Müdürü Andreas Renner, STK temsilcileri,
                                    Pmenlik ve Çocuk Bayramı, yurt gene-  Alman ve Türk öğretmenler, çocuklar ve     Bodensee Bölge Sorumlusu: Yüksel Aktay
                                    linde olduğu gibi yurt dışında da coşku ile  veliler katıldı.               Mobil: 0151 679 49 857
                                    kutlanıyor. Türkiye Büyük                                Mail: yüksel.aktay@postgazetesi.de
    Neckarsulm’da                         Millet Meclisi'nin 99.                                Muzaffer Çetin   Alper Altın
                                                                                         Stuttgart
                                                                               Baden Bölgesi
                                    Kuruluş yıl dönümü ve
    facia ucuz atlatıldı                      Ulu Önder Mustafa Kemal                               Mobil: 0170 - 1666557 Mobil: 0173 - 6666411
                                    Atatürk'ün Türk ve dünya
                                                                                         Leonberg
                                                                               Winnenden
                                    çocuklarına armağanı olan                              Mustafa Gemici   Erhan Koloğlu
      Selahattin Özdemir                     23 Nisan Ulusal Egemen-                               Mobil: 0172 - 7279880 Mobil: 0172 - 6248899
      ECKARSULM- Ne-                       lik ve çocuk Bayramı,                                 Tübingen    Speyer / Walldorf
    Nckarsulm’daki bir                       Pforzheim ve çevresi Türk                              Süleyman Torun    Rıfat Pala
    alışveriş merkezi içerisin-                  Veliler Derneği ve Türk                               Mobil: 0152 - 54118196 Mobil: 0172 - 6325504
    de bulunan para çekme                     Öğretmenlerinin müşterek                                Heilbronn   Ludwigsburg / Bietigheim
    makinesini patlatan hır-                    organize ettikleri 48'nci                              Selahattin Özdemir Dursun Ali Baysal
    sızlar büyük çaplı hasara                   23 Nisan Ulusal Egemen-                              Mobil: 0176 - 436 414 25 Mobil: 0177 - 162 6112
    sebep oldu.                          lik ve Çocuk Bayramı                                Mühlacker / Pforzheim
    ATM’deki parayı alan hır-                   Jahnhalle salonun da                                  Mümin Şen
    sızlar kayıplara karışırken                  birbirinden renkli görüntü-                             Mobil: 0179 - 698 5237
    ATM civarında bulunan                     lere sahne oldu. Kutlama,                             Y›l / Jahr: 3 • Nr.: 33 • Jahres Abo. beitrag 12,-Euro
    bir işyerinde ise büyük                    saygı duruşu, Türk ve                                     Bankverbindung:
    çaplı hasar meydana geldi.                   Alman Milli Marşlarının                                Volksbank Darmstadt-Südhessen eG
    İşyeri sahipleri patlama                    çalınmasıyla başladı.                                 IBAN.: DE25 5089 0000 0065 2822 08
    sonrası büyük şok yaşar-                    Kutlama törenine; karlsru-                                 BIC: GE NO DE F1 VBD
                                                                                  Konto-Nr.: 65 28 22 08
    ken emniyet güçleri olayla                   he Başkonsolosu Nevzat                                    BLZ: 50 89 00 00
    ilgili geniş çaplı soruştur-                  Arslan, Pforzheim Bele-
    ma başlattı.                          diye Meclis üyesi Emre                                 Der Ver lag übe rnimmt ke i ne Haf tung für den
                                                                                In halt der ersc he inen den An ze i gen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15