Page 3 - Stuttgart Mayis 2019
P. 3

HABER                                            Aktüel                             MAYIS - Mai 2019   3 3


     Solingen unutturulmak mı isteniyor?


                  Solingen faciasının
         ÜSSELDORF-                                                     Başörtüsü yasağı
         29 Mayıs 1993’te  26. yıldönümü yak-
         Almanya’nın
     DKuzey Ren Vest-      laşırken, törenin                                       Almanya’ya sıçradı
      falya Eyaletine (NRW)
      bağlı Solingen kentin-  bu yıl sadece NRW
      de, ırkçılar tarafından  Uyum Konseyi ta-                                         ERLİN - Avusturya’da   yerine getireceği temel bir hak
      kundaklanan binada Genç                                                  Bilkokullarda başörtüsü-   olduğunu ve bunun müzakere
      ailesinden 5 kişinin kay- rafından yapılacak                                       nü yasaklayan yasanın kabul  edilemeyeceğini belirtti. Prien,
      bettiği Solingen faciasının                                                edilmesinin ardından Alman- okulların bu değerleri vurgu-
      26. yıldönümü yaklaşıyor.  iddiası “Katliam                                       ya’da da bu yönde bir tartışma  layarak öğrencilere aktarması
      Her yıl devlet protoko-                                                  başladı. Almanya Göç, Mülteci  gerektiğini, ancak başörtüsü
      lüyle gerçekleştirilen ve  unutturulmak mı                                        ve Uyumdan Sorumlu Devlet  yasağı tartışmasının buna katkı
      geçen yılki 25. yıldönümü                                                 Bakanı Annette Widmann-Ma-  sağlayıp sağlamadığına kuşkuy-
      törenine Türkiye Dışişleri  isteniyor?” sorusu-                                     uz, Bild gazetesine yaptığı
      Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-    nu gündeme                                         açıklamada, kız çocuklarının  la baktığına vurgu yaparak, “Bu
      lu’nun da katıldığı törenin                                                başörtüsü takmasının “saçma  tartışma (göçmenlerin) daha
      bu yıl sadece NRW Uyum       getirdi                                        olduğunu” ve Müslümanların  iyi uyum sağlamasına hizmet
      Konseyi tarafından yapı-                                                 çoğunun da böyle düşündüğünü  etmez ve istenmeyen dayanış-
      lacak, “İleriye, geleceğe                                                 savunarak, “Kız çocuklarını  malara yol açar.” değerlendir-
      bakalım” başlıklı bir     törenine öncelik verilecek. Öte  Dusiburg’da gençlere yönelik  menlerin hayatlarını kaybettikle- buna karşı korunması için  mesinde bulundu. Thüringen
      etkinlikle geçiştirilmeye çalışıl- yandan NRW Eyalet Başbakanı              ri Solingen, Mölln gibi faciala- velilerle görüşmekten yasağa  eyaletinin Eğitim Bakanı
      dığı iddiası ‘Solingen Unutturul-              çalışmalar yapan “Jungs e. V.”                varıncaya kadar tüm tedbirler  Helmut Holter de Weimar
      maya mı Çalışılıyor’ sorusunu  Armin Laschet’in bu sene ilk  adlı derneğe verilecek. Törene  rın anma törenleri Almanya’da  incelenmeli.” ifadesini kullandı.  kentinde yaptığı açıklamada,
      da gündeme taşıdı. Elde edilen  kez vereceği “Mevlüde Genç  Almanya eski Cumhurbaşkanı  giderek tartışma konusu haline  Schleswig-Holstein eyaletinin  Müslümanlara kendi dinlerini
      bilgilere göre bu yıl, ailesinin  Ödülü”, 28 Mayıs’ta Düsseldorf  Christian Wulff da konuşmacı  gelmeye başladı. Devlet proto- Eğitim Bakanı Karin Prien de  herkese gösterme ve yaşama
      5 bireyini kaybeden Mevlüde  Landhaus’ta sahiplerine takdim  olarak katılacak. Irkçı saldırılar  kolleri ve devlet temsilcileri ya- kız çocuklarının başörtüsüz  imkanı vermek gerektiğinin al-
      Genç’in katılmayacağı tören  edilecek. İlk kez verilecek ödül,  ve kundaklamalar sunucu göç- vaş yavaş anma etkinliklerinden  büyümesi gerektiğini savuna- tını çizerek, başörtüsü yasağına
      kapsamında, her yıl olduğu gibi                              çekilirken, Türkiye’yi temsilen  rak, cinsiyet eşitliğinin devletin  karşı olduğunu belirtti. Holter,
      Mildred-Scheel okulun alanında                              katılan konsolosluklar dışlan-                    “Birinin başörtüsü
      bulunan anıtın önünde düzen-                               maya, anma törenlerinde siyasi                    takıp takmadığın-
      lenmemesi, “Solingen unuttu-                               yaklaşımlar ağırlık basmaya                      dan bağımsız olarak
      rulmak mı isteniyor?” sorusunu                              başladı. Örneğin bazı eyaletler-                   anayasadaki temel de-
      akıllara getirdi. Duyumlara göre                             de anma törenlerine konsolosluk                    ğerleri ve demokratik
      bu sefer ilk etapta tören okul                              yetkililerinin katılması engelle-                   hümanist bir şekilde
      binasının içerisinde gerçekle-                              nilmeye çalışıldı. Kundaklanan
      şecek gümüş ayakkabı ödülün                                evlerin önünde belediye tarafın-                   bir arada yaşamayı
      taktimi ile başlayacakmış. Bu                               dan resmi törenlerin organize                     vurgulamak daha
      ödül geçmiş senelerde Solin-                               edilmemesi, aile bireylerinin                     önemlidir.” şeklinde
      gen belediyesi tarafından resmi                              katılmadığı göstermelik törenler                   konuştu Almanya İs-
      anma töreninden sonra medeni                               yapılmak istenmesi, Alman-                      lam Konseyi Başkanı
      cesaret gösteren bir kurum yada                              ya’nın en büyük sorunu olan                      Burhan Kesici de AA
      şahsa veriliyordu.                                    ırkçılık konusunun gündemden                     muhabirine yaptığı
      Bu sefer ilk kez ödül töre-                                düşürülmeye çalışıldığı, acıla-                    açıklamada, Alman-
      ni Solingen faciasının anma                                rın unutturulmaya çalışıldığı                     ya’da böyle bir tar-
      töreniyle birleştirilecekmiş.                               iddialarının tartışılmasına neden                   tışma başlatılmasının
      Böylece anmadan ziyade ödül                                oldu.                                 gereksiz ve anlamsız
                                                                                      olduğunu belirtti.


      Almanya İçişleri               Almanya’dan PKK’ya sert çıkış
       Bakanı Horst
         Seehofer

                                              Almanya İçişleri    ÖZELİKLE PKK’YA      bir önceki yıla oranla iki  82,2 oranında artış gös-
                                                                       kattan fazla artarak 2 bin
                                                                                   terdi. PKK yandaşlarının
                                             Bakanı Seehofer,     MESAJ           487’ye çıktığını belirtti.  şiddet olaylarının sayısı
                                                           ERLİN - Almanya
                                               “Yabancı terör    Bİçişleri Bakanı Horst  Seehofer, “yabancı terör ve  da 2018’de bir önceki yıla
                                              ve aşırı örgütler   Seehofer, özellikle PKK  aşırıcı örgütler Almanya’yı  göre yüzde 100,7 artarak
                                                                                   152’den 305’e çıktı.
                                                                       eylem yeri olarak kullan-
                                             Almanya’yı eylem     gibi yabancı terör örgütleri- masın diye devlet elinden  Raporda İslamofobik
                                             yeri olarak kullan-    nin Almanya’yı eylem yeri  geleni yapacak. Bu özel- suçlar da yer aldı. Buna
                                                          olarak kullanmaması için
                                                                                   göre raporda, Almanya’da
                                                                       likle de PKK için geçerli.”
                                             masın diye devlet     devletin elinden geleni ya- ifadesini kullandı.  2018’de 910 suç teşkil
                                               elinden geleni    pacağını söyledi. Seehofer,  SUÇ ORANLARIN-    eden İslamofobik olayın
                                                          Berlin’de Federal Kriminal
                                                                                   yaşandığı, bu sayının
                                             yapacak. Bu özel-     Dairesi Başkanı Holger  DA ARTIŞ         2017’de bin 75 olduğu
                                              likle de PKK için    Münch ile 2018 siyasi suç  Rapora göre 2018’de terör  aktarıldı. İslamofobik
                                                          raporunu tanıttığı toplantı-
                                               geçerli.” dedi.   da, yabancı terör örgütle- örgütü PKK yandaşlarının  suçların 2018’de yüzde
                                                                       karıştığı suçların sayısı bin
                                                                                   92,3’ünün aşırı sağcılar
                                                          rinin 2018’de Almanya’da  873 olarak belirlendi. Bu  tarafından işlendiği kayde-
                                                          işlediği suçların sayısının,  sayı 2017’ye göre yüzde  dildi.

         Auszubildende/r zur/zum                                               DB Özel Kredi

       Rechtsanwaltsfachangestellte/n                                              Size bir telefon kadar yakınız.
       Anwaltskanzlei Akpinar - Stuttgart-Zuffenhausen
                                                                    İhtiyaçlarınızı ve hayallerinizi geciktirmeyin!
                 Für unsere Kanzlei suchen wir
                 ab September 2019 eine/n                                      • 5.000,- ile 75.000,- €‘ya kadar özel kredi
                  Auszubildende/r zur/zum                                      • Tek taksit, bütün kredileri birleştirme
                Rechtsanwaltsfachangestellte/n.                                   • 12 ay ile 84 aya varan uygun
                                                                    vadeli ödeme
                                                                    vadeli ödeme
                                                                    şekilleri
       Das sind Ihre Aufgaben:
        • Mitwirkung bei der Verwaltung von Mandanten- und Prozessakten
        • Erstellung von anwaltlichen Schriftsätzen nach Diktat                               Kredi
        • Mitwirkung bei der Fristenkontrolle
                                                                   almadan
        • Mitwirkung bei der Angebots- und Auftragsverwaltung sowie                             almadan
         die Kontrolle von Rechnungen                                                           Hayırlı Bayramlar dileriz.
       Das erwarten wir:                                                    bize             Hakan Çalışkan
        • Erfolgreicher Abschluss mindestens der Mittleren Reife                               danışın!
        • Eigeninitiative sowie ein hohes Maß an Selbständigkeit und Teamfähigkeit                                     Finans Danışmanı
        • Gute MS Office Kenntnisse                              İyi                             Kredi Uzmanı
        • Spaß am Umgang mit Textverarbeitung sowie gute Rechtschreibung          Bayramlar
        • Gute Türkisch-/Deutschkenntnisse
                                                                                  Selbständiger Finanzberater
                                                                                  Selbständiger Finanzberater
       Das bieten wir Ihnen:                     İyi                                           Dipl. Betriebswirt FH
        • Abwechslungsreiche Aufgaben             Bayramlar                                          Region Südwest
        • Hervorragende interne Ausbildung
        • Angenehmes Arbeitsumfeld                                                             Deutsche Bank
                                                                                  Filiale Stuttgart-Vaihingen
                                                                                  Hauptstraße 11 · 70563 Stuttgart
        Bitte Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung senden an:
                                       Colmarer Str. 21       Colmarer Str. 21                    Tel.  (0711) 9 01 33-46
         KANZLEI AKPINAR - Colmarer Str. 21          70435 Stuttgart-Zuffenhausen 70435 Stuttgart-Zuffenhausen                 Fax  (0711) 9 01 33-88
       70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Tel.: 0711 231 96 91                                                  Mobil (0172) 4 29 49 10
                                                                  Privat- und Firmenkunden AG  hakan.caliskan@db.com
   1   2   3   4   5   6   7   8