Page 7 - Stuttgart Mayis 2019
P. 7

HABER                                            Aktüel                             MAYIS - Mai 2019   7 7


    ALMANYA FEDERASYON BAŞKANI DOĞRUYOL:

    “Irkçılık toplumsal


    huzuru tehdit ediyor”


      RİEDRİCHSHAFEN - Al-    ya’da var olan yabancı düşmanlı- kendileridir. Yabancı düşmanlı-
      manya Türk Federasyon’a  ğı ve İslam karşıtlığının giderek  ğının, ırkçı eylem ve söylemlerin,
    F(ATF) bağlı olarak faaliyet  artması toplumsal huzuru tehdit  islamafobinin giderek artmış
    gösteren Friedrichshafen Türk  etmektedir. Yetkililerden tedbir  olması demokrasinin hangi
    İşçiler Cemiyeti Ramazan etkin- alınmasını gerekli yasal düzen- seviyelerde olduğunu göstermek-
    liği kapsamında düzenlediği iftar  lemelerin yapılmasının talep  tedir. Türkiye’nin iç meselelerini
    programına katılan ATF Genel  ediyoruz” dedi.        sürekli bahane ederek demokrasi
    Başkanı Şentürk Doğruyol,   BİRLİK VURGUSU         havarisi kesilenler önce bir ken-
    “Almanya’da var olan yabancı                 dilerine bakmalıdır.                       RAMADAN – ZEIT ZUM TEILEN
    düşmanlığı ve İslam karşıtlığının  Vatandaşlarımıza sağ duyulu  Türkiye mahalli idareler seçimi
    giderek artması toplumsal huzuru  olmaları çağrısı yapan Doğ- yapmıştır. Kazanan bellidir. O’da                RAMAZANDA “KARDEŞ PAYI YAPALIM”
    tehdit etmektedir” dedi. Türki- ruyol “Demokrasiyi içtenlikle  15 Temmuz gecesinde oluşan
    ye’nin Stuttgart Başkonsolosu  benimsemiş bizlere ırkçı faşist  Milli birlik ve beraberliğin
    Mehmet Erkan Öner, STK ve iş  antidemokratik gibi yaftalamalar  güvencesi CUMHUR İTTİFA-
    dünyası temsilcileriyle bölge ve  yapanlar, asıl demokrasi karşıtı  KI’dır” dedi.
    dernek başkanlarının ve ülkücü-
    lerin bir araya geldiği İftar prog-
    ramı sonrası ATF Genel Başkanı                                                                    JETZT
                                                                                       JETZT
    bir konuşma yaptı.
    TEDBİR ALINMALI                                                  Zakat-ul-Mal                  SPENDEN!
                                                                                     SPENDEN!
    Doğruyol, konuşmasında, “yok-                                             Zekat
    luk ve yoksulluk içerisinde, savaş
    ve terör gölgesinde Ramazan
    ayını geçiren soydaşlarımıza ve                                                       Iftar Essen
    din kardeşlerimizin dualarımızla                                                      İftar Yemeği
    yanlarında olduğumuzu belirtiyo-
    ruz. Rızık Allah’tandır, Al-
    lah’ın rızkına Almanya aracılığı                                                          5€
    ulaştığımızdan, Cenab-ı Allaha
    şükrettiğimiz gibi Almanya’ya da
    minnetimizi dile getiriyoruz. Biz                                                             Zakat-ul-Fitr
    Avrupa Türkleri olarak üzerinde                                                                 Fitre
    yaşadığımız ülkenin ayrılmaz
    bir parçası haline geldik. Al-                                                                    8€
    manya’nın anayasal düzenine
    saygılı, kanunlarına riayet ediyor,
    toplumsal ve inanç değerline
    hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Alman-
                                                                                    Eid-Geschenk
    Mustafa       IHK Stuttgart’dan Türk                                                            Bayramlık
    Karaman
      TUTTGART                                                                               20€
    S- Stuttgart   firmalara meslek desteği
    Ticaret ve Sana-
    yi Odası (İHK)
    Region Stuttgart,
    KAUSA projesi                                                                           Lebensmittelpaket
    ile, bu yıl meslek                                                                          Kumanya
    eğitimi vermek
    isteyen küçük ve                                                                               40€
    orta büyüklük-
    teki işletmelere
    ücretsiz eğitmen-
    lik seminerleri
    verdi. Seminer-                              Karataş, küçük ve
    lere katılan Türk       kerei GmbH, Apleona HSG BS         orta büyüklükteki
    Hava Yolları (Turkish Airlines),  ve Edaf GmbH fi rmaları meslek  işletmelerin ücretsiz sunulan bu
    Mercure Hotel Airport Stuttgart,  eğitimi verme sertifi kası almaya  seminerlerden faydalanmaları
    Vodafone Shop Carre Bad-Cans- hak kazandı. Kalifi ye eleman ih- çağrısında bulundu. İrtibat için     Online-Spende      Tele-Spende        WhatsApp
    tatt, Sparkassenversicherung,  tiyacının buradaki yabancılardan  0711-20051250 no’lu telefondan     www.wefa.org      0049 221 880 64 80     0049 221 880 64 80
    Finanzhaus Stuttgart, Ehl-İ Keyf  karşılanması amacı güdülen veya Email: muhammet. kara-
    Café, Hayat Mode, Em.con    IHK Region Stuttgart KAUSA   tas@stuttgart.ihk.de mail adre-
    LOBUS UG, Metropole Bäc-    projesinin sorumlusu Muhammet  sinden ulaşabilirler


                                    3BNB[BO #BZSBN͆O͆[ NÛCBSFL PMTVO                MET Z GEREI
        RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN                                                           9pHHpG
                                                          4A?N^>A
                    Günlük taze sebze ve meyve
                                                                    / akinkasap55 • Borsigstr. 23a, 70469 Stuttgart      akinkasap55@gmail.com
                   çeşitlerimizle, kuru gıdadan et ve et                               / akinkasap55 • Borsigstr. 23a, 70469 Stuttgart      akinkasap55@gmail.com
                  ürünlerimize kadar daha birçok çeşitli
                    ürünlerimizle hizmetinizdeyiz.                                    Adaklarınız
                                                                    Tarafımızdan Kesilip
                                     6[NBO Õ͋SFUNFOMFSJNJ[MF                      Teslim Edilir.

                                     IFS [BNBO IJ[NFUJOJ[EFZJ[

                                             Ali Kılıçaslan
                                         Mobil: 0179 - 695 11 73                               Inh.: AKIN BUHARALI                                       Öf nungszeiten                                    Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
                                     .P  .J VOE %P        6IS               Özel Hazırlanmış
                                       'SFJUBH       6IS                                “farkını farkedin”
                                                                      ADANA kıyması
                                       Theorie Unterricht                                        A L
                                     .P  .J VOE %P        6IS               Cuma, Cumartesi          H   A
      Ümmet - Kasap Reyonu WhatsApp Sipariş Hattı Kasap Kasap                                  kasabamızda Mevcuttur         لﻼﺣ  L
            0152 - 117 200 95                        Fahrschule Aslan                                 H L A L
                                                                                      E
                                    Kronenstrasse 19, 70173 Stuttgart BN )BVQUCBIOMPG
     Ulmer Str. 292, 70327 Stuttgart-Wangen Tel.: 0711 - 46 19 70  Tel.: 0711 - 93341146 • Tel.: 0711 - 93341148          0711 - 655 104 85655 104 85655 104 85
     www.ummet-supermarkt.com      /UmmetSupermarkt      info@fahrschule-aslan.de • www.fahrschule-aslan.de
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12