Page 1 - Isvicre 07-2020
P. 1

WhatsApp‘tan


                                                             bize YAZIN


                                           POST İsviçre Mobil Uygulamaları ile, ¥ Taşındınız, adresiniz değişti mi?
                                    İsviçre‘den haberlere anlık olarak kolayca ulaşabilirsiniz. ¥ Bir haber mi duydunuz? Resim mi gön-
                                                             dermek istiyorsunuz?
                                                             ¥ Whatssaptan bize
                                                             hemen yazın

                                                              +41 76 480 50 50

       Gündemi www.postgazetesi.ch’ dan öğrenin


             Yeni    Schaffhauserstr. 99   8152 Glattbrugg
                                             SCH

                  www.facebook.com/isvicrepost
                   TEMMUZ / JULI 2020                 SC SCHWEIZ
                                                      IZ
                                                    EIZ


                                                             Türkiye’den
                                                             yardımlar Lozan’da
                                                     emplare
        18. YIL           Aktüel                  Auflage 20.000 Exemplare      CUyanık Lozan’daki Lojistik deposunu     P.P / Journal CH-8152 Glattbrugg Post CH AG
                                           Auflage 2 Z - JULİ - 202 0
                                                               enevre Başkonsolosu Mehmet Sait
                                            TE M M U
                                                             (CHUV) ziyaret etti        HABERİ 11’DE
     Korkutan senaryo

       İsviçre’de toplu taşımalarda maske zorunluluğu getirildi. İkinci
     defa “OHAL” ilan edilmesi durumunda işsizliğin tavan yapacağı ve
             ekonominin büyük darbe alacağına dikkat çekildi.


                                                   İKİNCİ DALGA

                                                    sviçre’de corona virüs vakaları
                                                   İgiderek artıyor. Hijyen ve sosyal
                                                   mesafe kurallarının tutulamadığı
                                                   eğlence yerleri ve toplu taşımala-
                                                   rın dolup taşması uzmanları kor- Türkiye-İsviçre
                                                   kutuyor. Uzmanlar ikinci dalganın
                                                   gelmesinden endişe duyuyorlar.  ilişkileri güçlenecek
      SAĞLIK BAKANI:                                      Kanton Doktorları Birliği Başkanı  ış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEiK)
                                                   Dr. Rudolf Hauri, vaka sayılarının
      Gerekeni                                          artması ve tedbirlerin bırakılması  DTürkiye-İsviçre İş Konseyi Başkan
                                                                    Yardımcıları Demir Dülger ve Zeki Yıl-
                                                   durumunda çok kısa sürede ikinci
       yaptık                                         dalganın geleceğini söyledi.   dırım Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı’yı
                                                                    ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi
                                                   TEDBİRLERE UYUN
      çişleri ve Sağlık                                      edbirlere uyulmaz ve ikinci  verdiler.       HABERİ 12. SAYFADA
      İBakanlığı görev-                                     Tdefa İsviçre’de olağanüstü hal
      lerini yürüten Alain                                    ilan edilmek durumunda kalınırsa
      Berset, kendisine                                     2.Dünya savaşından beri en büyük
      ve Bakanlığına yö-                                     ekonomik krizin beklediğine
      neltilen tüm eleşt-                                    vurgu yapılıyor. Economiesuisse
      rileri geri çevirdi                                    Başkanı Rudolf Minsch, işsizliğin
      ve gereken neyse                                      tavan yapacağına ve en az yüzde
      yapıldı ifadelerine                                    10’a çıkacağına dikkat çekerek,
      yer verdi.   2’DE                                    tüketimin azalacağına ve yoksul-
                                                   luğun artacağına inandığını açık
                                                   açık       beyan etti.
                                                                    Casus dediler beraat etti
                15 Temmuz’u asla                                            Ödından İsviçre basını hiçbir delil ol-
                                                                      nce Casus olarak damgalandı. Ar-
                                                                    madan Linç girişiminde bulundu. Ancak
                                                                    gerçekler tek tek ortaya çıktı. Trafik Po-
                                                                    tüm suçlamalardan aklandı, ancak halen
                                                               Bern
       Korona       unutturmamalıyız                                     Büyükelçisi  lisi olarak görev yapan Türk asıllı Polis,
                                                                    görevi iade edilmedi. HABERİ 5’TE
                                                                İlhan
       testleri                                                    Saygılı
        artık                    BTÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe
                                 ern Büyükelçimiz Saygılı FE-
       ücretsiz                    girişiminin yıl dönümü vesilesiyle
                               gazetemize özel değerlendirme-
        oldu                     lerde bulundu. Saygılı “Alçak
       ederal Hükü-                  darbe girişimi asla unut-
      Fmetin aldığı ka-                 turulmamalı. FETÖ’ye
      rar ile 25 Haziran                karşı kahramanca
      Perşembe günün-                  direnen halkımızı
      den itibaren tüm                 selamlıyorum.                               Benzine ve uçak biletine
      test ücretleri Birlik               Demokrasimize                               İKLİM VERGİSİ geldi
      tarafından ödene-    HOTELPLAN        ve meclisimi-
      cek. 2. SAYFADA                 ze sahip çıkan                                ederal Parlamento ben-
                   170 kişiyi       herkese yü-                                Fzin ücretlerine zam ve
                                                                    uçak biletlerine iklim ver-
                               rekten teşekkür
                     işten        ediyoruz” dedi.                              gisini kabul etti. Sonuçlar
                                                                    cep yakacak.      13’TE
                  çıkartacak        6. SAYFADA
                                İsviçre’de
                                                              Irkçılık bir
                                                              Irkçılık bir
                                                                           Eşlerimiz bize
                                                                           Eşlerimiz bize
     İflasın şirkete ve gi-   irket 12 Şubesini ka-  tehlikeli erken       Kaşıkla topla-          Irkçılık bir       Eşlerimiz bize
                                                              hastalıktır
                                              yıp kepçe ile
                                                              hastalıktır
                                                              hastalıktır
                                                                            emanettir
     rişimcilere etkileri  Şpatma ve 170 çalışa-    normalleşme         vermeyelim
     Av. Abdullah Karakök ve  nını işten çıkarma kararı  Sami Hayım’ın        Şeref Yıldız’ın       Ömür Çelik’in       Zafer Terkeşli’nin
                  aldı.      2. SAYFADA
       Av. Atakan Özçelebi                yazısı 12’DE          yazısı 9’DA         yazısı 4’TE         yazısı 17’DE
           Yazısı 8’DE
   1   2   3   4   5   6