Page 1 - Isvicre 03-2021
P. 1

WhatsApp‘tan


                                                             bize YAZIN


                                           POST İsviçre Mobil Uygulamaları ile, ¥ Taşındınız, adresiniz değişti mi?
                                    İsviçre‘den haberlere anlık olarak kolayca ulaşabilirsiniz. ¥ Bir haber mi duydunuz? Resim mi gön-
                                                             dermek istiyorsunuz?
                                                             ¥ Whatssaptan bize
                                                             hemen yazın

                                                              +41 76 480 50 50

       Gündemi www.postgazetesi.ch’ dan öğrenin


             Yeni   Schaffhauserstr. 99 - 8152 Glattbrugg
                                             SCH

                  www.facebook.com/isvicrepost
                    MART / MÄRZ 2021                 SC SCHWEIZ
                                                    EIZ
                                                      IZ
                                                             Paran varsa oturum var
                                                     emplare
        19. YIL           Aktüel                  Auflage 20.000 Exemplare      İyasa maddesi özellikle varlıklı yabancıların  P.P / Journal CH-8152 Glattbrugg Post CH AG
                                                              sviçre’de neredeyse kimsenin bilmediği bir
                                           Auflage 2 M ÄRZ - 2021
                                             M ART-
                                                             ülkeye yerleşmelerine müsaade ediyor. Zengin
     Aşı yoksa
                                                             Çin’liler bu yasadan oldukça yararlanıyorlar
                                                                        HABERİ 4. SAYFADA
     TATİL YOK!

                                                              Büyükelçi Saygılı

                                                              Sertkan’ı kabul etti


                                                                ürkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Müstakil
                               Avrupalı Türkler bu sorunun cevabına              TSanayici ve İş Adamaları Derneği (MÜSİAD) İs-
                                                              viçre şube Başkanı seçilen Ergün Sertkan’ı makamında
                                 kilitlendi: Aşısı olmayanlar tatile            kabul ederek bir süre görüştü.  HABERİ 7. SAYFADA
                                gidecek mi ? Gidemeyecek mi? İn-
                               giltere aşı olana kadar tatil amacıyla                       Aargau’da
                               İngiltere dışına yapılacak seyahatlere                           kırmızı
                                  izin verilmeyeceğini açıkladı.

                                İsviçre’de ise tartışmalar alevlendi                        pasaport
      Test yaptırana        HAZIRLIKLAR BAŞLADI          AŞI SIRASI GELECEK Mİ?                          almak

      330 Frank prim          urizm ülkeleri yaz aylarında ekonomi- irçok Avrupa ülkesi aşı yaptırmayanlar               zorlaştı
                     Tlerini canlandırabilmek adına “aşı pasa- Biçin corona yasaklarının kalkmamasını
        estlé Wangen’de bulu-  portu” uygulamasına geçmek istiyor. Fran- ve tatilin ancak aşı pasaportu olanlar için
      Nnan üretim merkezinde    sa ve Almanya gibi bazı ülkeler ise henüz  mümkün olmasını tartışırken Avrupalı
      tüm çalışanlarının covid-19  aşının koruyuculuk süresi gibi bilgilerin  Türkler ise şimdiden kara kara düşünme-
      testi yaptırmasını prim öde- net olmaması ve “ayrımcılık” endişesiyle  ye başladı. Geçtiğimiz yılda ülkelerine
      mesi ile teşvik ediyor. 13’TE
                     uygulamaya şimdilik sıcak bakmıyor. Kimi  gidemeyen birçok Avrupalı Türk vatandaşı
                     Avrupa ülkeleriyse özellikle yaz aylarında- “Biz aşı olmak istiyoruz. Fakat yaz sezo- anton Aargau’da İsviçre Vatandaşlığını almak
                     ki turizm gelirlerinin artmasını düşünerek  nuna kadar aşı sırasının geleceği meçhul.  Kisteyen göçmenlere yeni bir engel daha getirildi.

                     “aşı sertifikası” hazırlıklarına başladı.  O zaman aşı çalışmaları hızlandırılsın”
                                                              Son 10 yılda sosyal yardım alanlara vatandaşlık hayal
                                                              oldu.                    HABERİ 4. SAYFADA
                    HÜKÜMET GERİ

                    ADIM ATMADI


      Korona                        F1 Mart’tan itiba-
                                  ederal Hükümet
      tedbirleri                      ren birçok işyerinin
                                 yeniden açılmasına
      bahara doğru                     izin verdi. Restoranlar
                                 bir sonraki duyuruya
      gevşetilecek         Guy Parmelin Alain Berset kadar kapalı kalacak
                                   HABERİ 7’DE

        ağlık Bakanı Berset,
      Sfederal hükümeti oluştu-     Araçta çıkan yangında
      ran partiler ile görüştü ve net        yanarak öldü
      konuştu: Corona pandemisi
      nedeniyle alınan kararlar             anton Waadt’ta bir                      Başkonsolos Uygun,
      yakın zamanda gevşetilme-           Karaçta çıkan yangında
      yecek      HABERİ 13’TE          bir kişi yanarak öldü 2’DE                   Medipark Kliniği
                                                              ziyaret etti
       Türkler           F F arkındalığın        HAYIR          Bir ‘Saygılı’
                      arkındalığın
                     Farkındalığın
       her yerde            farkında                        geçti           ürich Başkonsolosu Emre Uygun Zürich Örlikon’da
       bekleniyor            olmak                       buralardan         Zbulunan Medipark Kliniği ziyaret etti. Medipark Yö-
                                     Hüseyin
       Şeref Yıldız’ın       Zafer Terkeşli’nin    Samsunlu’nun        Ömür Çelik’in        netim Kurulu başkanı Dr.Mustafa Çavuşoğlu tarafından
        yazısı 14’TE         yazısı 12’DE       yazısı 7’DE        yazısı 7’DE        karşılanan Emre Uygun Medipark sağlık hizmetleri hak-
                                                              kında bilgi aldı.            HABERİ 11. SAYFADA
   1   2   3   4   5   6