Yeni tehlike dijital hastalık

Sosyal medyanın uzun süre ve kontrolsüz kullanımı mental ve fiziki hastalıkları beraberinde getiriyor.

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yediden yetmişe herkesin hayatında olan sosyal medya ile ilgili önemli bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, sosyal medyanın uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı mental ve fiziki çeşitli rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Vatandaşların, 24 saatlerinin yüzde 33’ünü internette, yüzde 12’sini ise sosyal medyada geçirdiği belirtilen araştırmada sosyal medyadan kaynaklı bazı rahatsızlıklara yer verildi.

İŞTE HASTALIKLAR
Ego sörfü:
Kişinin dijital dünyada kendisi hakkında neler olduğunu merak ederek arama motorlarında sürekli olarak kendi ismini aratması.

Fare-klavye rahatsızlığı: Fare ve klavye kullanırken sürekli yapılan hareketler sebebiyle yaşanan sinir sıkışmasına bağlı olarak, kişinin el bileklerinde ve parmaklarında, uyuşma ve ağrının meydana gelmesi.

Photolurking: Kişinin, farkında olmadan saatlerce sosyal medyadan başkalarının fotoğraflarına bakması.

Siberhondrik: İnternetten hastalık aratma ve tedavi yolu bulmaya çalışılması.

Dijifobi: İletişim araçlarının olmaması durumunda hissedilen kaygı ve korku.